Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hỗ trợ khách hàng (137 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (84 bài viết)
 • Sản phẩm mới (57 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (38 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (120 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (8 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (109 bài viết)
 • Download - Archive- Update (58 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (1 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (5 bài viết)
 • Phần mềm cho em (4 bài viết)
 • Làm quen với Tin học (1 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (623 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 13
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 13
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 87427877 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Chuyên mục "Dành cho Giáo viên"


  Danh sách toàn bộ các phần mềm của iQB – Ngân hàng đề thông minh, giải pháp quản lý ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường
  (04/06/2014 - Số lần đọc: 8038)

  Giới thiệu nhanh phần mềm Ngân hàng câu hỏi luyện thi Sinh học
  (14/11/2013 - Số lần đọc: 7629)

  Giới thiệu nhanh phần mềm Ngân hàng câu hỏi luyện thi Tiếng Anh
  (14/11/2013 - Số lần đọc: 7665)

  Giới thiệu nhanh phần mềm Ngân hàng câu hỏi luyện thi VẬT LÝ
  (14/11/2013 - Số lần đọc: 7111)

  Giới thiệu nhanh phần mềm Ngân hàng câu hỏi luyện thi HÓA HỌC
  (14/11/2013 - Số lần đọc: 7375)

  Danh sách 30 thao tác cơ bản với phần mềm iQB Cat 7.0
  (17/07/2013 - Số lần đọc: 7843)

  Thao tác 30. Nhập, sửa trực tiếp câu hỏi của đề kiểm tra (iQB Cat Full). Phần 2: Làm việc với danh sách câu hỏi
  (22/06/2013 - Số lần đọc: 7577)

  Thao tác 30. Nhập, sửa trực tiếp câu hỏi của đề kiểm tra (iQB Cat Full). Phần 1: Nhập câu hỏi trực tiếp
  (21/06/2013 - Số lần đọc: 7444)

  Thao tác 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra (iQB Cat Full)
  (21/06/2013 - Số lần đọc: 7496)

  Thao tác 28. Thống kê câu hỏi theo chủ đề kiến thức
  (21/06/2013 - Số lần đọc: 7488)

  Thao tác 27. Chức năng chấm bài kiểm tra trực tiếp
  (21/06/2013 - Số lần đọc: 7777)

  Thao tác 26. Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Phần 5: Mô tả các hình thức kiểm tra trực tuyến
  (21/06/2013 - Số lần đọc: 8705)

  Thao tác 26. Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Phần 4: Hình thức kiểm tra trực tuyến
  (20/06/2013 - Số lần đọc: 7282)

  Thao tác 26. Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Phần 3: Skin - kiểu thể hiện màn hình kiểm tra
  (20/06/2013 - Số lần đọc: 7008)

  Thao tác 26. Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Phần 2: Mô tả chi tiết cách làm bài kiểm tra trực tuyến với các dạng câu hỏi khác nhau
  (20/06/2013 - Số lần đọc: 7463)

  Thao tác 26. Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Phần 1: Giới thiệu tổng quan về kiểm tra trực tuyến và qui trình thực hiện kiểm tra trực tuyến
  (20/06/2013 - Số lần đọc: 7157)

  Thao tác 25. Kiểm tra kiến thức theo chủ đề
  (19/06/2013 - Số lần đọc: 7053)

  Thao tác 24. Tạo nhanh đề kiểm tra
  (19/06/2013 - Số lần đọc: 7193)

  Thao tác 23. Kiểm tra lỗi logic đề kiểm tra
  (19/06/2013 - Số lần đọc: 7115)

  Thao tác 22. Kiểm tra lỗi logic câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi
  (19/06/2013 - Số lần đọc: 7027)

  Thao tác 21. Thiết lập nhóm câu hỏi trong đề kiểm tra
  (19/06/2013 - Số lần đọc: 7205)

  Thao tác 20. Lệnh xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra
  (18/06/2013 - Số lần đọc: 7132)

  Thao tác 19. Lệnh xem, sửa thuộc tính đề kiểm tra
  (18/06/2013 - Số lần đọc: 6949)

  Thao tác 18. Lệnh xem và in đề kiểm tra
  (18/06/2013 - Số lần đọc: 6995)

  Thao tác 17. Lệnh in danh sách câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi
  (18/06/2013 - Số lần đọc: 6941)

  Thao tác 16. Lệnh xem nhanh câu hỏi: chức năng giúp giáo viên kiểm tra nội dung câu hỏi nhanh và hợp lý nhất
  (17/06/2013 - Số lần đọc: 6810)

  Thao tác 15. Lệnh khởi tạo đề kiểm tra chính trong phần mềm iQB 7.0
  (17/06/2013 - Số lần đọc: 7079)

  Thao tác 14. Lệnh khởi tạo đề kiểm tra. Phần 1: Sinh đề kiểm tra từ Mẫu đề kiểm tra
  (17/06/2013 - Số lần đọc: 6788)

  Thao tác 13. Mô hình Ma trận đề của đề kiểm tra. Nhập Sơ đồ Test theo Ma trận đề. Phần 2: Nhập Sơ đồ Test theo Ma trận đề
  (15/06/2013 - Số lần đọc: 6775)

  Thao tác 13. Mô hình Ma trận đề của đề kiểm tra. Nhập Sơ đồ Test theo Ma trận đề. Phần 1: Ma trận đề là gì?
  (15/06/2013 - Số lần đọc: 7193)

  Thao tác 12. Nhập mẫu đề kiểm tra trong Ngân hàng câu hỏi. Phần 3: Chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test
  (14/06/2013 - Số lần đọc: 7054)

  Thao tác 12. Nhập mẫu đề kiểm tra trong Ngân hàng câu hỏi. Phần 2: Nhập nhanh Sơ đồ Test
  (14/06/2013 - Số lần đọc: 7117)

  Thao tác 12. Nhập mẫu đề kiểm tra trong Ngân hàng câu hỏi. Phần 1: tổng quan về Sơ đồ Test
  (13/06/2013 - Số lần đọc: 7070)

  Thao tác 11. Nhập nhóm mẫu đề kiểm tra
  (12/06/2013 - Số lần đọc: 7161)

  Thao tác 10. Khuôn dạng nhập câu hỏi trong DOC file và Text Editor
  (12/06/2013 - Số lần đọc: 6887)

  Thao tác 9. Nhập media kèm câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi
  (11/06/2013 - Số lần đọc: 6743)

  Thao tác 8. Chuyển nhập câu hỏi từ DOC files vào Ngân hàng câu hỏi
  (11/06/2013 - Số lần đọc: 7030)

  Thao tác 7. Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor vào Ngân hàng câu hỏi
  (11/06/2013 - Số lần đọc: 7448)

  Thao tác 6. Lệnh nhập câu hỏi nhanh theo nhóm của Ngân hàng câu hỏi.
  (11/06/2013 - Số lần đọc: 6803)

  Thao tác 5. Lệnh nhập câu hỏi chính của Ngân hàng câu hỏi. Phần 2: nhập câu hỏi dài
  (10/06/2013 - Số lần đọc: 7196)

  Thao tác 5. Lệnh nhập câu hỏi chính của Ngân hàng câu hỏi. Phần 1: nhập câu hỏi ngắn
  (08/06/2013 - Số lần đọc: 7231)

  Thao tác 4. Xem và Nhập Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi
  (07/06/2013 - Số lần đọc: 6921)

  Thao tác 3. Nhập sửa kỹ năng câu hỏi
  (06/06/2013 - Số lần đọc: 6780)

  Thao tác 2. Tạo nhanh mẫu Ma trận kiến thức trong khi khởi tạo Ngân hàng câu hỏi
  (05/06/2013 - Số lần đọc: 7052)

  Thao tác 1. Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới
  (05/06/2013 - Số lần đọc: 7072)

  30 thao tác chính với phần mềm iQB Cat 7.0 người dùng cần biết
  (04/06/2013 - Số lần đọc: 7019)

  Giới thiệu nhanh phần mềm: Ngân hàng câu hỏi luyện thi Vật lý
  (13/05/2013 - Số lần đọc: 7853)

  Giới thiệu nhanh phần mềm: Ngân hàng câu hỏi luyện thi Tiếng Anh
  (13/05/2013 - Số lần đọc: 8364)

  Giới thiệu nhanh phần mềm: Ngân hàng câu hỏi luyện thi Hóa học
  (13/05/2013 - Số lần đọc: 9757)

  Giới thiệu nhanh phần mềm: Ngân hàng câu hỏi luyện thi Sinh vật
  (13/05/2013 - Số lần đọc: 8231)

  Hướng dẫn sử dụng nhanh phần mềm: Ngân hàng câu hỏi luyện thi Vật lý
  (25/04/2013 - Số lần đọc: 7701)

  Hướng dẫn sử dụng nhanh phần mềm: Ngân hàng câu hỏi luyện thi Tiếng Anh
  (25/04/2013 - Số lần đọc: 7613)

  Hướng dẫn sử dụng nhanh phần mềm: Ngân hàng câu hỏi luyện thi Hóa học
  (24/04/2013 - Số lần đọc: 7534)

  Hướng dẫn sử dụng nhanh phần mềm: Ngân hàng câu hỏi luyện thi Sinh vật
  (24/04/2013 - Số lần đọc: 4623)

  Giới thiệu 3 tính năng đặc biệt hữu ích dành cho giáo viên của bộ các phần mềm Ngân hàng câu hỏi luyện thi Lý, Hóa, Sinh, Anh
  (23/04/2013 - Số lần đọc: 7641)

  Danh sách và bảng giá đầy đủ các sản phẩm thuộc bộ phần mềm Quản lý Ngân hàng câu hỏi và Kiểm tra kiến thức iQB 7.0
  (19/03/2013 - Số lần đọc: 8011)

  TLS – Test & Learning Subject 7.0 – Bộ phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiết thức các môn học dành riêng cho học sinh trong nhà trường phổ thông
  (18/03/2013 - Số lần đọc: 8104)

  SQB – Subject Question Bank 7.0 – Bộ phần mềm Ngân hàng câu hỏi các môn học, hỗ trợ kiếm tra kiến thức dành riêng cho các giáo viên trong nhà trường phổ thông
  (15/03/2013 - Số lần đọc: 8199)

  iQB Magic Test 7.0 - phần mềm thực hiện kiểm tra trực tuyến theo Test File và Quiz File
  (14/03/2013 - Số lần đọc: 7973)

  iQB Leo 7.0 - phần mềm chính quản lý Ngân hàng câu hỏi dành cho các nhà trường từ phổ thông đến đại học, cao đẳng
  (14/03/2013 - Số lần đọc: 7815)

  iQB 7.0. Câu hỏi và trả lời. Làm cách nào để ghép được hai Test File để tạo ra một Test File lớn hơn? Có thể tách một Test File thành 2 Test File nhỏ được hay không? Nếu có thì phải làm như thế nào? Có thể làm các thao tác tương tự đối với Quiz File không?
  (13/03/2013 - Số lần đọc: 8038)

  iQB 7.0. Câu hỏi và trả lời. Test File và Quiz File là gì? Chúng giống nhau và khác nhau như thế nào?
  (11/03/2013 - Số lần đọc: 8177)

  iQB 7.0. Câu hỏi và trả lời. Chuyển nhập các câu hỏi đã nhập sẵn trong WORD vào CSDL Ngân hàng câu hỏi như thế nào?
  (08/03/2013 - Số lần đọc: 8071)

  iQB 7.0. Câu hỏi và trả lời. Có thể nhập câu hỏi trước bằng WORD và sau đó chuyển nhanh vào Ngân hàng câu hỏi được không? Nếu có thì cách nhập câu hỏi như thế nào?
  (07/03/2013 - Số lần đọc: 7814)

  iQB 7.0. Câu hỏi và trả lời. Làm thế nào để có thể biết các câu hỏi đã nhập trong Ngân hàng câu hỏi bị sai, cần sửa lại?
  (06/03/2013 - Số lần đọc: 7999)

  iQB 7.0. Câu hỏi và trả lời? Ghép nối các CSDL ngân hàng câu hỏi như thế nào?
  (06/03/2013 - Số lần đọc: 7953)

  Một chức năng nhỏ nhưng rất hữu ích dành cho Giáo viên của bộ phần mềm Kiểm tra kiến thức
  (14/01/2013 - Số lần đọc: 7731)

  Các phát triển mới của iQB Quiz Maker 7.0
  (28/11/2012 - Số lần đọc: 7991)

  Lệnh XEM NHANH CÂU HỎI trong iQB 7.0 – chức năng mới giúp GV kiểm tra nhanh tất cả các câu hỏi trong CSDL ngân hàng câu hỏi
  (25/10/2012 - Số lần đọc: 8016)

  Bảng báo giá chính thức cho bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 6.0
  (29/05/2012 - Số lần đọc: 8337)

  Vì sao mỗi giáo viên cần có 3 phần mềm iQB Cat, iQB Quiz Maker và iQB Magic Test trong máy tính làm việc của mình?
  (09/05/2012 - Số lần đọc: 8871)

  Các phát triển mới của bộ phần mềm iQB 6.0
  (19/04/2012 - Số lần đọc: 9427)

  Mô hình sử dụng bộ phần mềm iQB 5.0 trong các nhà trường phổ thông Việt Nam. Phần 5: mô hình tự do
  (28/09/2011 - Số lần đọc: 9339)

  Mô hình sử dụng bộ phần mềm iQB 5.0 trong các nhà trường phổ thông Việt Nam. Phần 4: mô hình quản lý phân tán
  (27/09/2011 - Số lần đọc: 9221)

  Mô hình sử dụng bộ phần mềm iQB 5.0 trong các nhà trường phổ thông Việt Nam. Phần 3: mô hình quản lý bán tập trung
  (26/09/2011 - Số lần đọc: 9105)

  Mô hình sử dụng bộ phần mềm iQB 5.0 trong các nhà trường phổ thông Việt Nam. Phần II: các mô hình áp dụng thực tế. Mô hình quản lý tập trung
  (24/09/2011 - Số lần đọc: 8550)

  Mô hình sử dụng bộ phần mềm iQB 5.0 trong các nhà trường phổ thông Việt Nam. Phần 1: Mô hình tổng quan
  (23/09/2011 - Số lần đọc: 8794)

  Một số thông tin của phần mềm Kiểm tra kiến thức TOÁN 7
  (18/05/2011 - Số lần đọc: 10784)

  Một số thông tin của phần mềm Kiểm tra kiến thức TOÁN 6
  (17/05/2011 - Số lần đọc: 11744)

  Một số thông tin của phần mềm Kiểm tra kiến thức VẬT LÝ 6
  (17/05/2011 - Số lần đọc: 10226)

  iQB Cat 5.0 - phần mềm không thể thiếu cho mỗi giáo viên
  (12/05/2011 - Số lần đọc: 9971)

  Lưu ý khi nhập ngân hàng câu hỏi bằng phần mềm IQB (tiếp theo)
  (05/05/2011 - Số lần đọc: 8779)

  Lưu ý khi nhập ngân hàng câu hỏi bằng phần mềm IQB (tiếp theo)
  (29/04/2011 - Số lần đọc: 8306)

  Sự khác biệt của phiên bản iQB Cat Cơ sở và iQB Cat Đầy đủ trong lần phát hành mới của iQB 5.0
  (18/04/2011 - Số lần đọc: 9037)

  Lưu ý khi nhập ngân hàng câu hỏi bằng phần mềm IQB
  (24/03/2011 - Số lần đọc: 8599)

  Mô hình câu hỏi cặp đôi trong phần mềm iQB 5.0
  (03/01/2011 - Số lần đọc: 9253)

  Phần mềm Kiểm tra Kiến thức (SQB-Subject Question Bank) - mỗi giáo viên cần có trên máy tính của mình
  (13/12/2010 - Số lần đọc: 8246)

  Giới thiệu nhanh phần mềm Kiểm tra kiến thức Hóa học 11
  (01/10/2010 - Số lần đọc: 10151)

  Giới thiệu nhanh phần mềm Kiểm Tra Kiến Thức Vật Lý 11
  (01/10/2010 - Số lần đọc: 10524)

  Giới thiệu nhanh phần mềm Kiểm tra kiến thức Toán 11
  (01/10/2010 - Số lần đọc: 10988)

  Giới thiệu nhanh phần mềm Kiểm tra kiến thức Hóa học 10
  (30/09/2010 - Số lần đọc: 10853)

  Giới thiệu nhanh phần mềm Kiểm tra kiến thức Vật lý 10
  (30/09/2010 - Số lần đọc: 9942)

  Giới thiệu nhanh phần mềm Kiểm tra kiến thức Toán 10
  (30/09/2010 - Số lần đọc: 10732)

  Giới thiệu và tóm tắt các chức năng chính của phần mềm Kiểm tra kiến thức Hóa học 8
  (12/05/2010 - Số lần đọc: 12240)

  Giới thiệu và tóm tắt các chức năng chính của phần mềm Kiểm tra kiến thức Vật lý 8
  (12/05/2010 - Số lần đọc: 10618)

  Giới thiệu và tóm tắt các chức năng chính của phần mềm Kiểm tra kiến thức Toán 8
  (12/05/2010 - Số lần đọc: 10799)

  Phần mềm luyện thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh tốt nhất dành cho học sinh và giáo viên?
  (06/04/2010 - Số lần đọc: 8993)

  Phần mềm Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh lớp 9: món quà Giáng sinh và Tết Dương lịch cho các giáo viên và học sinh THCS
  (31/12/2009 - Số lần đọc: 9036)

  Vì sao mỗi giáo viên cần có đĩa phần mềm SQB?
  (09/06/2009 - Số lần đọc: 9029)

  Mỗi Nhà trường và Giáo viên nên sở hữu một phần mềm iQB 3.0 trong kho phần mềm hỗ trợ cho công việc học tập và giảng dạy của mình
  (05/08/2008 - Số lần đọc: 10695)

  Hướng dẫn sử dụng iTester Pro 3.0 - Phần mềm kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến
  (09/07/2008 - Số lần đọc: 10861)

  Hướng dẫn sử dụng iTester 3.0 - Phần mềm kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến
  (09/07/2008 - Số lần đọc: 11252)

  Hướng dẫn sử dụng iTestMixer 3.0- Phần mềm Trộn câu hỏi đề kiểm tra
  (09/07/2008 - Số lần đọc: 11397)

  Hướng dẫn sử dụng iTQmaker 3.0 - Phần mềm khởi tạo đề kiểm tra nhanh
  (08/07/2008 - Số lần đọc: 11269)

  Những phát triển mới của lệnh Kiểm tra trực tuyến
  (24/09/2007 - Số lần đọc: 11027)

  In đề kiểm tra – Cải tiến thuận tiện cho người sử dụng
  (21/09/2007 - Số lần đọc: 13003)

  Tải Slide trình bày về “Giải pháp quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra” hay phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB Cat 1.0 dành cho giáo viên
  (31/07/2007 - Số lần đọc: 12083)

  Mỗi giáo viên nên sở hữu phần mềm iQB Cat trong máy tính cá nhân của mình
  (27/04/2007 - Số lần đọc: 10393)

  Vì sao iQB Cat ?
  (18/03/2007 - Số lần đọc: 13648)