Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

iQB 3.0: bộ phần mềm hỗ trợ quản lý ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra tốt nhất dành cho các nhà trường (phần II)
11/07/2008

Công ty School@net vừa chính thức phát hành phiên bản mới nhất của bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 3.0. Đây là bộ phần mềm với nhiều tính năng đột phát nhiều nhất từ trước đến nay. Hy vọng iQB 3.0 sẽ là phần mềm không thể thiếu cho mỗi giáo viên và nhà trường phổ thông dùng để hỗ trợ việc kiến tạo, quản lý các ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra đánh giá học tập học sinh.


5. Xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra – chức năng rất đặc biệt của phần mềm iQB 3.0 với nhiều tính năng mạnh, mới, rất đơn giản, tốc độ nhanh và đáp ứng mọi yêu cầu thực tế của giáo viên và các nhà trường.

- Một trong những cải tiến mạnh nhất của phiên bản iQB 3.0 liên quan đến việc xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra là việc phân nhóm câu hỏi. Trong phiên bản mới các câu hỏi của đề kiểm tra sẽ được chia thành các nhóm. Mỗi nhóm bao gồm một số câu hỏi liên tục trong đề kiểm tra. Chức năng xáo trộn câu hỏi chỉ cho phép hoán vị các câu hỏi nằm trong cùng một nhóm câu hỏi. Trên thực tế, tính năng này rất hữu ích và đáp ứng nhu cầu của rất nhiều giáo viên và nhà trường. Các ví dụ thực tế của nhóm câu hỏi là: nhóm câu hỏi lý thuyết, bài tập; nhóm câu hỏi tự luận, trắc nghiệm; nhóm câu hỏi phân ban, không phân ban. Công việc nhập và điều chỉnh nhóm câu hỏi được thực hiện bởi một lệnh riêng biệt.

- Có 2 lựa chọn do người dùng quyết định trong việc xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra: (1) có xáo trộn hay không các phương án trả lời của câu hỏi? (2) có thay đổi thứ tự các câu hỏi phụ hay không trong các câu hỏi dài, phức hợp? Việc đưa vào thêm các thuộc tính mới của câu hỏi cho phép kiểm soát việc xáo trộn thông tin trong đề kiểm tra đã làm cho chức năng này của phiên bản mới iQB 3.0 trở nên rất mềm dẻo và linh hoạt.

- Một cải tiến cũng rất quan trọng của việc khởi tạo và trộn đề kiểm tra trong phiên bản mới iQB 3.0 là phần mềm bây giờ đã không hạn chế kiểu đề kiểm tra có thể được khởi tạo. Phần mềm có thể tiến hành xáo trộn câu hỏi của bất cứ đề kiểm tra nào (kể cả đề Gốc và đề Chính thức).

- Các đề kiểm tra được tự động khởi tạo trong quá trình xáo trộn câu hỏi được phép nhập mã đề trực tiếp.

- Ngay sau khi khởi tạo xong đề kiểm tra, toàn bộ đáp án của đề hiện thời và tất cả các đề được khởi tạo sẽ được cập nhật vào một tệp Excel theo đúng mẫu đáp án của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Hình dưới đây mô tả khuôn dạng một bảng tính Excel ghi lại đáp án của các đề kiểm tra vừa khởi tạo bằng lệnh xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra.

6. Qui trình khởi tạo một đề kiểm tra từ ngân hàng câu hỏi được thiết kế rất kỹ lưỡng, công phu đáp ứng nhu cầu tạo đề kiểm tra đa dạng trên thực tế.

- Đề kiểm tra kiến thức là sản phẩm đích quan trọng nhất của phần mềm iQB. Mục đích cuối cùng của đề kiểm tra là kiểm tra kiến thức của học sinh theo đúng tinh thần và yêu cầu giảng dạy của giáo viên. Do vậy qui trình khởi tạo đề kiểm tra của phần mềm iQB đã được thiết kế rất công phu, cẩn thận nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu của giáo viên.

- Mỗi đề kiểm tra khi được giáo viên khởi tạo bắt buộc phải nhằm tới mục đích kiểm tra một phạm vi kiến thức nào đó của học sinh. Làm thế nào để kiểm soát được các phạm vi kiến thức của các câu hỏi sẽ được đưa vào đề kiểm tra trong quá trình khởi tạo? Phần mềm iQB có hai cách tiếp cận cho việc khởi tạo này:

(1) - Đưa ra một danh sách các thông tin phạm vi kiến thức với các tỷ lệ phần trăm cho phép của kiến thức này trong đề kiểm tra. Cách làm này được gọi là khởi tạo theo bảng Tỷ lệ phần trăm kiến thức.

(2) Đưa ra một sơ đồ cụ thể các mẫu câu hỏi với chủ đề kiến thức tường minh gán cho từng câu hỏi. Cách làm này gọi là khởi tạo theo Sơ đồ Test. Như vậy Sơ đồ Test là cách đưa ra trực tiếp và tường minh từng câu hỏi tương ứng với chủ đề kiến thức cụ thể.

Thông tin tỷ lệ phạm vi kiến thức dùng để khởi tạo đề kiểm tra. Phần mềm sẽ căn cứ vào các số đo tỷ lệ này để chọn DS các câu hỏi trong CSDL tạo ra đề kiểm tra. Mô hình đề kiểm tra theo Tỷ lệ phần trăm kiến thức được phổ biến nhiều trong môi trường đào tạo quốc tế.

Hình ảnh Sơ đồ Test sẽ sinh tự động đề kiểm tra. Sơ đồ Test là một bảng các mẫu câu hỏi với các tham số cố định dùng để sinh ngẫu nhiên một dãy câu hỏi cụ thể lấy từ CSDL Ngân hàng câu hỏi. Mô hình đề kiểm tra theo Sơ đồ Test đuợc Bộ Giáo dục & Đào tạo lấy làm chuẩn cho mô hình thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học của Việt Nam.

- Qui trình khởi tạo đề kiểm tra được tiến hành theô 6 bước đã được thiết kế rất công phu và cẩn thận trong phần mềm iQB bảo đảm tối đa chất lượng của đề kiểm tra và được kiểm soát hoàn toàn bởi giáo viên.

- Trong quá trình khởi tạo đề kiểm tra, giáo viên được quyền kiểm soát và chọn từng bài tập, câu hỏi cụ thể từ CSDL để đưa vào đề kiểm tra. Đây cũng là một tính năng rất đặc biệt của phần mềm iQB.

7. Với đề kiểm tra trắc nghiệm, các tính năng kiểm tra trực tuyến của iQB 3.0 rất đa dạng, phong phú phù hợp với các điều kiện phòng máy tính khác nhau của gia đình học sinh và nhà trường Việt Nam.

- Trong mô hình phần mềm iQB, mỗi đề kiểm tra sau khi khởi tạo sẽ được lưu riêng ra một tệp *.qbt và tồn tại hoàn toàn độc lập với CSDL ngân hàng câu hỏi gốc. Các đề kiểm tra này sau đó được quyền sao chép, vận chuyển, chia sẻ và dùng chung trong cộng đồng giáo viên và học sinh trong nhà trường.

- Các đề kiểm tra này nếu là trắc nghiệm sẽ được dùng để tiến hành kiểm tra trực tuyến trên máy tính. Phần mềm iQB đã cung cấp 2 phần mềm miễn phí là iTester 3.0 và iTester Pro 3.0 để chuyên dùng cho Học sinh tiến hành làm bài trực tiếp trên máy tính.

- Việc kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm có thể tiến hành trên các máy tính đơn lẻ (iTester, iTester Pro) hoặc trên một hệ thống mạng LAN (iTester Pro). Kết quả làm bài sẽ hiện ngay trên màn hình và được ghi ra một LogFile.

8. iQB 3.0 đã được đóng gói theo nhiều gói sản phẩm khác nhau, hỗ trợ tối đa cho các giáo viên và nhà trường. Trong số các đóng gói phần mềm của iQB 3.0 có đến 4 phần mềm hoàn toàn miễn phí.

- Một điểm mới rất đặc biệt của phần mềm iQB 3.0 là phiên bản mới này đã được đóng gói thành rất nhiều phần mềm độc lập, đa dạng, đáp ứng nhu cầu sử dụng trên thực tế của các giáo viên và nhà trường.

- Hai phiên bản phần mềm chính của bộ iQB là iQB Leo 3.0 (dành cho các nhà trường) và iQB Cat (dành cho giáo viên).

- 4 phần mềm được phát hành miễn phí là iTester 3.0, iTester Pro 3.0, iTestMixer 3.0iTQMaker 3.0.

- Bảng sau mô tả ngắn gọn tính năng chính và các thông tin của các đóng gói phần mềm iQB 3.0.

Stt Sản phẩm Đối tượng, Giá thành Tính năng chính
1 iQB Leo 3.0
Các nhà trường phổ thông cấp Tiểu học, THCS, THPT.
5.000.000 đồng / nhà trường.
Bản đầy đủ tất cả các tính năng mạnh nhất của phần mềm iQB dành riêng cho các nhà trường. Mục đích chính là kiến tạo và quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi dùng chung trong nhà trường. Phiên bản 3.0 bổ sung nhiều tính năng quản trị mạnh như tách, ghép CSDL, chuyển nhập câu hỏi từ DOC File, điều chỉnh câu hỏi theo ma trận kiến thức, ...
Bản iQB Leo 3.0 đi kèm theo với bộ 4 CSDL ngân hàng câu hỏi đầy đủ luyện thi các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và tiếng Anh.
2 iQB Cat 3.0
Giáo viên.
Bản quyền Cơ sở: 95.000 đồng / CD.
Bản quyền Đầy đủ: 390.000 đồng / License.
Phiên bản đặc biệt dành cho các giáo viên trong nhà trường phổ thông dùng để tạo các CSDL ngân hàng câu hỏi cho riêng mình. iQB Cat được chia thành 2 bản quyền: Cơ sở và Đầy đủ.
Bản quyền Cơ sở của iQB Cat 3.0 đã bổ sung rất nhiều tính năng mạnh như chuyển câu hỏi từ DOC File, kiểm tra lỗi logic câu hỏi, tăng cường sức mạnh của bản quyền Cơ sở.
3 iTester 3.0
Học sinh, cha mẹ học sinh.
Miễn phí.
Phần mềm có tính năng kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra trắc nghiệm dùng cho HS tại nhà trường và gia đình. Hình thức kiểm tra không chính thức. Kết quả kiểm tra hiện ngay trên màn hình. Phiên bản mới 3.0 đã hỗ trợ Test Skin và cách tính điểm đa dạng khi làm bài kiểm tra.
4 iTester Pro 3.0
Giáo viên, học sinh.
Miễn phí.
Phần mềm dùng để kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra trắc nghiệm dùng cho học sinh tại các phòng máy tính trên mạng LAN. Hình thức kiểm tra chính thức. Học sinh cần nạp đầy đủ mã đề kiểm tra và số báo danh để có thể làm bài. Kết quả hiện trên màn hình và ghi ra LogFile để giáo viên tổng hợp tính toán điểm. Phiên bản mới 3.0 đã hỗ trợ Test Skin và cách tính điểm đa dạng khi làm bài kiểm tra.
5 iTestMixer 3.0
Giáo viên.
Miễn phí.
Phần mềm có chức năng chính là xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra để tạo ra nhiều đề kiểm tra tương đương. Đây là phiên bản mới nhất của iQB 3.0, hỗ trợ nhiều tính năng mới và rất mạnh của công việc xáo trộn câu hỏi. Đã hỗ trợ xáo trộn từng phương án trong một câu hỏi, xáo trộn các câu hỏi phụ trong câu hỏi dài, chỉ xáo trộn câu hỏi trong cùng một nhóm câu hỏi. Mã đề kiểm tra được sinh tự động hoặc cho phép người dùng tự nhập.
6 iTQMaker 3.0
Giáo viên, học sinh.
Miễn phí.
Phần mềm có tính năng khởi tạo nhanh các đề kiểm tra từ mẫu đề kiểm tra của CSDL ngân hàng câu hỏi đã có sẵn. Chức năng khởi tạo nhanh đề kiểm tra cho phép giáo viên khởi tạo và kiểm soát liên tục đề kiểm tra cho đến khi nào tạo được đề kiểm tra ưng ý. Đây là chức năng mới hoàn toàn của phiên bản iQB 3.0.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=2298

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn