Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bảng giá chính thức phần mềm Ngân hàng đề thông minh 3.0
16/07/2008

Phiên bản 3.0 bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh (iQB) đã được phát hành thành 6 đóng gói riêng biệt, trong đó có tới 4 đóng gói là miễn phí. Sau đây là bảng giá chính thức của bộ phần mềm mềm này:


STT

Đóng gói

Đơn giá

Ghi chú

1

iQB Leo 3.0

(CDROM, tài liệu HDSD 220 trang, 8 Ngân hàng đã có câu hỏi, 73 mẫu ngân hàng câu hỏi, 124 đề kiểm tra. Đặc biệt có thêm 4 ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT - Đại học đầy đủ các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh với trên 10 nghìn câu hỏi.)

- Giá mua mới: 5.000.000 VNĐ/ 01 license

- Giá nâng cấp từ phiên bản 2.0 lên 3.0: 350.000 VNĐ/01 license

- Bản dành cho nhà trường, mỗi license được cấp 5 mã cài đặt cho 5 máy tính.

- Các mã cấp bổ sung 250.000 VNĐ/ 01 mã.

2

iQB Cat 3.0

(CDROM, tài liệu HDSD 196 trang, 8 Ngân hàng đã có câu hỏi, 73 mẫu ngân hàng câu hỏi, 124 đề kiểm tra.)

- 95.000 VNĐ (bản quyền cơ sở - basic)

- 390.000 VNĐ/ 01 license (bản quyền đầy đủ - full)

- Nâng cấp từ iQB Cat 2.0 bản quyền đầy đủ lên iQB Cat 3.0 (bản quyền đầy đủ): 100.000 VNĐ

- Bản đầy đủ, mỗi license được cấp 2 mã cài đặt cho 2 máy tính.

3

iTester 3.0

Miễn phí

4

iTester Pro 3.0

Miễn phí

5

iTestMixer 3.0

Miễn phí

6

iTQMaker 3.0

Miễn phí


- iQB Leo: Đóng gói đầy đủ nhất trang bị cho nhà trường, Phòng và Sở dùng để khởi tạo và quản lý các ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra với các tính năng vượt trội như tách-nhập các ngân hàng câu hỏi. Đóng gói này có đầy đủ mọi tính năng của bộ phần mềm iQB. Tải bản dùng thử

- iQB Cat: đóng gói dành cho giáo viên, dùng để khởi tạo và quản lý các ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra

- iTester: Dành cho học sinh làm bài trên máy tính ở nhà. Tải miễn phí

- iTester Pro: Dành cho nhà trường cài đặt trên mạng máy tính (LAN) để phục vụ việc kiểm tra o­nline. Tải miễn phí

- iTestMixer: Dùng để xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra, dành cho giáo viên. Tải miễn phí

- iTQMaker: Dùng để khởi tạo nhanh đề kiểm tra từ ngân hàng câu hỏi theo mẫu đề kiểm tra, dành cho giáo viên. Tải miễn phí
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=2330

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn