Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

BẢNG GIÁ MỚI CỦA BỘ PHẦN MỀM iQB 5.0 - Ngân hàng đề thông minh
13/04/2011

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường công bố Bảng giá mới dành cho bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 5.0. Bảng giá mới này sẽ chính thức có giá trị từ ngày phát hành chính thức bộ phần mềm iQB 5.0.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=5243

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn