Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách các phần mềm thuộc nhóm iQB 6.0: Quản lý Ngân hàng câu hỏi và Kiểm tra kiến thức
04/05/2012

iQB (intelligent Question Bank) là tên của một bộ phần mềm, hay nói đúng hơn là một giải pháp tin học hóa cho bài toán quản lý ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Dưới đây là danh sách các phần mềm thuộc nhóm iQB 6.0:Stt

Phần mềm

Chức năng

1

iQB Leo 6.0

Bản dành cho trường phổ thông


7.000.000 đ / License

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB bản đầy đủ dành cho nhà trường, Phòng, Sở. Có tất cả các chức năng chính bao gồm: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp. Phần mềm có nhiều chức năng quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi các môn học. Phần mềm dành riêng cho các nhà trường, các Phòng và Sở GD & ĐT.

Bản quyền cấp mã theo từng máy tính, mỗi đơn vị mua (trường, phòng, sở) có thể cài cho 5 máy tính.

2

iQB Leo 6.0

Bản dành cho Phòng ĐÀO TAOH trường ĐH, Cao đẳng.


20.000.000 đ / License

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB Leo 6.0 bản đầy đủ dành cho Phòng Đào tạo, trường Đại học, Cao đẳng.

Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

- Mỗi License được cấp 9 mã cho 9 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

3

iQB Leo 6.0

Bản dành cho Khoa, Bộ môn các trường ĐH, Cao đẳng.


9.500.000 đ / License

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB Leo 6.0 bản đầy đủ dành cho các Khoa, Bộ môn, trường Đại học, Cao đẳng.

Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

- Mỗi License được cấp 5 mã cho 5 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

4

iQB Cat 6.0


Bản Cơ sở:

95.000 đ / CD

Bản Đầy đủ:

390.000 đ / License

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB Cat 6.0 bản dành riêng cho cá nhân giáo viên sử dụng với mục đích riêng của mình. Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

Phần mềm được phát hành theo 2 bản; Cơ sở và Đầy đủ. Bản đầy đủ có mọi tính năng như bản Cơ sở và bổ sung thêm một chức năng quan trọng là lệnh nhập, sửa trực tiếp tệp đề kiểm tra.

Bản Cơ sở cài đặt cho từng máy tính và không cấp mã.

Bản Đầy đủ sẽ cấp mã theo từng máy tính.

Bản đầy đủ mỗi License được cấp 2 mã cho 2 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

5

iQB Quiz Maker 6.0


95.000 đ / CD

iQB Quiz Maker là phần mềm duy nhất trong bộ phần mềm iQB có chức năng khởi tạo, điều chỉnh và làm việc với các Quiz File. Quiz là một loại đề kiểm tra mới có từ phiên bản iQB 6.0 phục vụ cho các hình thức kiểm tra nhanh, phục vụ các hoạt động kiểm tra kiến thức ở mức lớp học hoặc toàn trường.

Các chức năng chính của phần mềm này bao gồm:

- Khởi tạo, điều chỉnh nhập thông tin của Quiz File chỉ bằng các thao tác chuột đơn giản.

- Khởi tạo nhanh Quiz File từ CSDL ngân hàng câu hỏi.

- Xem và in ấn thông tin Quiz File.

- Kiểm tra trực tiếp trên máy tính với đề kiểm tra Quiz.

- Chuyển đổi Quiz File sang Test File.

6

iQB Magic Test 6.0


45.000 đ / CD

iQB Magic Test là phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến chính của bộ phần mềm iQB. Các chức năng chính của phần mềm này bao gồm:

- Mở và làm việc với cả hai loại đề kiểm tra chính là Test File và Quiz File.

- Tiến hành kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra theo tất cả các hình thức kiểm tra chính là Chuẩn, Nhanh, Mở, Công cộng và IQ.

- Có thể gọi trực tiếp đề kiểm tra từ dòng lệnh có điều khiển và kiểm tra trực tiếp ngay sau khi mở tệp. Với tính năng này, GV có thể dễ dàng "nhúng" các đề kiểm tra Test và Quiz File vào các trang Power Point của bài giảng điện tử của mình.

7

Luyện thi Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh


75.000 đ / CD

Bộ phần mềm Luyện thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh lần đầu tiên của Việt Nam được xây dựng trên công nghệ Ngân hàng câu hỏi. Mỗi phần mềm có sẵn một CSDL trên 3000 câu hỏi dùng để luyện thi theo các môn học trên. Chức năng chính của bộ phần mềm là tự động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm theo đúng mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đề kiểm tra này có thể làm trực tiếp trên máy tính hoặc in ra giấy. Phần mềm còn có chức năng theo rõi kết quả học tập, ôn luyện thi của học sinh.

8

Kiểm tra kiến thức:

Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa 12

Toán, Lý, Hóa 11

Toán, Lý, Hóa 10

Toán, Lý, Hóa, Sinh 9

Toán, Lý, Hóa 8

Toán, Lý 7

Toán, Lý 6


60.000 đ / CD

Bộ phần mềm có chức năng chính là quản lý một CSDL ngân hàng câu hỏi riêng biệt theo một môn học và một khối lớp.

Các chức năng chính: nhập, sửa câu hỏi; nhập, sửa mẫu đề kiểm tra; khởi tạo đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức nhanh; in DS câu hỏi và làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính.

Phần mềm đã chứa sẵn một CSDL câu hỏi đầy đủ (hơn 1000 câu) với môn học hiện thời phủ kín chương trình sách giáo khoa và có thể dùng được ngay.

Bộ phần mềm bao gồm 22 CD:

5 CD các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa lớp 12.

3 CD các môn Toán, Lý, Hóa lớp 11.

3 CD các môn Toán, Lý, Hóa lớp 10.

4 CD các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh lớp 9.

3 CD các môn Toán, Lý, Hóa lớp 8.

2 CD các môn Toán, Lý 7

2 CD các môn Toán, Lý 6

9

iTester Pro 6.0


Miễn phí

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến chính thức.

Phần mềm có chức năng chính là kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo các đề kiểm tra đã được tạo bởi phần mềm iQB. Kết quả làm bài trực tuyến sẽ được ghi lại trong một tệp do GV qui định. Phần mềm định hướng cài đặt trong các phòng máy tính có mạng LAN của nhà trường.

10

iTester 6.0


Miễn phí

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến không chính thức.

Phần mềm có chức năng chính là kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo các đề kiểm tra đã được tạo bởi phần mềm iQB. Kết quả làm bài hiện ngay trên máy tính. Phần mềm định hướng dùng trong gia đình học sinh.

11

iTestMixer 6.0


Miễn phí

Phần mềm trộn câu hỏi đề kiểm tra.

Phần mềm có chức năng trộn câu hỏi của một đề kiểm tra cho trước và sinh ra nhiều đề kiểm tra khác tương đương.

12

iTQMaker 6.0


Miễn phí

Phần mềm tạo đề kiểm tra nhanh.

Phần mềm có chức năng chính là sinh tự động nhanh đề kiểm tra theo các CSDL ngân hàng câu hỏi có sẵn. Đề kiểm tra được sinh ra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn trong CSDL ngân hàng câu hỏi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=6335

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn