Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chức năng nhập câu hỏi theo nhóm (nhập câu hỏi nhanh) trong phần mềm iQB 7.0
09/11/2012

ngân hàng câu hỏiTrong phần mềm iQB, ngoài lệnh nhập câu hỏi chính còn có 1 lệnh nhập câu hỏi rất đặc biệt, đó là lệnh Nhập câu hỏi nhanh, hay còn gọi là lệnh Nhập câu hỏi theo nhóm.


Lệnh nhập câu hỏi theo nhóm hay còn gọi là nhập nhanh câu hỏi là một chức năng đặc biệt của phần mềm iQB. Chức năng này có tác dụng chính là nhập nhanh nhiều câu hỏi cùng một lúc, làm tăng tốc độ nhập dữ liệu, phù hợp với nhiều yêu cầu trên thực tế.

Lệnh Nhập câu hỏi nhanh có các chức năng chính như sau:

-Cho phép nhập nhanh các câu hỏi theo nghĩa sau: có thể nhập nhiều câu hỏi đồng thời với cùng một tham số phân loại câu hỏi như nhau. Ví dụ có thể nhập đồng thời các câu hỏi trắc nghiệm với cùng loại Q2 và cùng tham chiếu đến một phạm vi kiến thức và một kỹ năng cơ bản cụ thể.

- Cho phép nhập nội dung của đồng thời nhiều câu hỏi. Với chức năng này, người nhập dữ liệu có thể nhanh chóng xem và kiểm tra lại nội dung của các câu hỏi đã nhập trước đó mà không cần thực hiện bất cứ thao tác ghi dữ liệu nào.

- Mỗi lần nhập dữ liệu, lệnh chỉ cho phép nhập các câu hỏi có cùng các tham số phân loại như nhau.

- Lệnh không cho phép nhập câu hỏi dài.

Thao tác thực hiện:

Từ thực đơn phần mềm gọi lệnh: Dữ liệu ---> Nhập câu hỏi theo nhóm.Màn hình nhập câu hỏi theo nhóm sẽ có khuôn dạng như hình dưới đây:Nhập các thông tin phân loại chung cho tất cả các câu hỏi cần nhập dữ liệu trong màn hình trên tại các vị trí 1, 2 trong hình trên. Các thông tin này là tham số sẽ được gán cho tất cả các câu hỏi sẽ được nhập trong một lần nhập liệu.

Nhấn nút Bắt đầu để vào màn hình bắt đầu nhập dữ liệu chi tiết cho các câu hỏi.

Nút Nhập trực tiếp từ Text Editor có ý nghĩa giống trong mô tả của lệnh nhập câu hỏi chính của CSDL: cho phép chuyển nhập trực tiếp câu hỏi từ một cửa sổ soạn thảo văn bản tương tự như các phần mềm soạn thảo văn bản chuẩn.

Màn hình nhập chi tiết dữ liệu các câu hỏi theo nhóm có dạng sau đây:


Màn hình nhập câu hỏi này có gì đặc biệt? Sau đây là các đặc điểm rất quan trọng của màn hình nhập liệu này.

- Trước tiên ta chú ý đến khu vực phía dưới màn hình (khu vực 2). Tại đây hiện thông tin phân loại các câu hỏi đang được nhập thông tin. Như vậy màn hình này cho phép nhập đồng thời nhiều câu hỏi (ngắn) nhưng với cùng các tham số phân loại kiểu, phạm vi kiến thức, kỹ năng cho trước. Cách nhập như vậy làm tăng tốc độ đáng kể của công việc nhập dữ liệu.

- Khu vực nhập dữ liệu (khu vực 1) có giao diện tùy thuộc vào từng loại câu hỏi đã chọn và là nơi cho phép nhập trực tiếp các câu hỏi của lệnh này.

- Khu vực 3 là nơi thể hiện các nút điều khiển nhập dữ liệu cho các câu hỏi.

Màn hình cho phép nhập liệu cho cùng một lúc nhiều câu hỏi, hay một dãy các câu hỏi, được đánh số từ 1 đến N. Có thể dùng các nút Câu trước, Câu sau để chuyển đổi nhanh giữa các câu hỏi trong dãy này. Như vậy với cách nhập dữ liệu này người dùng có thể nhập và điều chỉnh đồng thời cùng 1 lúc một dãy nhiều câu hỏi (trong cùng 1 nhóm, 1 lần nhập liệu). Đây là tính năng rất đặc biệt của chức năng nhập câu hỏi theo nhóm này.- Nút Tạo mới sẽ cho phép khởi tạo thêm một câu hỏi nữa và bổ sung vào cuối của danh sách.

- Nút Cập nhật có chức năng cập nhật toàn bộ thông tin của tất cả các câu hỏi đang nhập. Như vậy lệnh Nhập câu hỏi theo nhóm có nhiều tính năng rất mạnh: có thể đồng thời xem, nhập, sửa các thông tin của một dãy các câu hỏi cùng loại.

- Khu vực phía trên dùng để nhập thông tin chi tiết cho từng câu hỏi trong dãy. Cách nhập liệu hoàn toàn tương tự như lệnh nhập câu hỏi chi tiết của phần mềm (tương tự lệnh nhập câu hỏi chính).

- Chú ý rằng lệnh nhập câu hỏi theo nhóm không cho phép nhập câu hỏi dài.

- Nút Thoát dùng để thoát khỏi lệnh nhập câu hỏi nhanh theo nhóm này.

Sau đây là một số dạng màn hình nhập dữ liệu của các loại câu hỏi trong lệnh Nhập câu hỏi nhanh của phần mềm iQB 7.0.

Câu hỏi trắc nghiệm, chỉ lưu nội dung.Câu hỏi trắc nghiệm, lưu nội dung cùng đáp án.Câu hỏi trắc nghiệm, đáp án động.Câu hỏi điền khuyết (cả 3 dạng).Câu hỏi cặp đôi.Câu hỏi tự luận, đáp án tường minh.Câu hỏi tự luận, đáp án không tường minh.Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=6796

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn