Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Chức năng Nhập câu hỏi dài trong iQB 7.0
15/11/2012

ngân hàng câu hỏiTrong thiết kế của phần mềm iQB, câu hỏi dài là dạng câu hỏi đặc biệt. Mỗi câu hỏi dài sẽ đi kèm với các câu hỏi phụ. Các câu hỏi phụ đều phải có liên quan đến câu hỏi mẹ về nội dung và toàn bộ thông tin phân loại kiến thức.


- Toàn bộ các thông tin chính của câu hỏi như phân loại, kiểu, phân loại kiến thức, nội dung chính, đáp án, lời giải chi tiết, thông tin thống kê đều được gắn liền với câu hỏi mẹ.

- Mỗi câu hỏi phụ chỉ bao gồm các thông tin liên quan trực tiếp như nội dung câu hỏi và các phương án đáp án trả lời. Câu hỏi phụ không chứa thông tin phân loại kiến thức, lời giải, gợi ý, barem chấm điểm và thông tin thống kê.

- Qui định về kiểu của câu hỏi mẹ/ câu hỏi con, phụ trong phần mềm iQB như sau:

    - Nếu câu hỏi mẹ là trắc nghiệm thì tất cả các câu hỏi phụ bắt buộc phải là trắc nghiệm, điền khuyết hoặc cặp đôi. Câu hỏi phụ là trắc nghiệm chỉ hỗ trợ 2 kiểu câu hỏi trắc nghiệm là Q1 (trắc nghiệm, nội dung lưu cùng đáp án) và Q2 (chỉ lưu nội dung). Không hỗ trợ kiểu câu Q3. Hỗ trợ hoàn toàn các kiểu câu điền khuyết, cặp đôi là Q6.1, Q6.2, Q6.3 và Q7.

    - Nếu câu hỏi mẹ là tự luận thì tất cả các câu hỏi phụ bắt buộc phải là tự luận.

- Số lượng các câu hỏi phụ không hạn chế.

- Chỉ nội dung câu hỏi mẹ là được phép nhập Media, các câu hỏi phụ không được phép nhập.

- Trên thực tế mô hình câu hỏi dài thường chỉ có đối với các môn học xã hội, đặc biệt là các môn ngoại ngữ.

Các bước thực hiện nhập, điều chỉnh câu hỏi dài:

1. Trong cửa sổ thông tin hệ thống câu hỏi chọ kiểu câu hỏi là Câu hỏi dài. Khi đó Kiểu nội dung của câu hỏi này có thể chọn tiếp là Trắc nghiệm hoặc Tự luận.


2. Trong cửa sổ thứ hai Phân loại nhập các thông tin phân loại kiến thức cho câu hỏi này. Việc nhập các thông tin này hoàn toàn tương tự như đối với các câu hỏi ngắn.

3. Các TAB thông tin khác như Đáp án, Lời giải, Thống kê cách nhập tương tự như đối với câu hỏi ngắn đã trình bày ở trên. Các thông tin này đều chỉ liên quan đến câu hỏi chính.

4. Trong cửa sổ Nội dung, nhập nội dung chính của câu hỏi mẹ tại khung trái. Bên phải là nút Nhập nội dung các câu hỏi phụ cho phép nhập chi tiết từng câu hỏi phụ liên quan đến câu hỏi hiện thời.


Như vậy chỉ có Tab thông tin Nội dung là cho phép nhập thông tin chi tiết của từng câu hỏi phụ. Nhấn nút Nhập nội dung các câu hỏi phụ để vào cửa sổ nhập, sửa nội dung các câu hỏi phụ.

5. Lựa chọn Cho phép thay đổi vị trí của các câu hỏi phụ có ý nghĩa như sau:

- Nếu lựa chọn này không được kích hoạt (đây là lựa chọn mặc định). Khi đó thứ tự câu hỏi phụ trong câu hỏi chính là quan trọng và không bao giờ thứ tự này bị đảo lộn trong các lệnh xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra. Hay nói cách khác việc thể hiện các câu hỏi phụ trong câu hỏi dài này sẽ luôn cố định theo đúng thứ tự đã nhập ở đây.

- Nếu lựa chọn này được kích hoạt. Khi đó các câu hỏi phụ này có thể được xáo trộn thử tự trong các lệnh xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra của phần mềm.

6. Nháy nút Nhập nội dung các câu hỏi phụ để vào cửa sổ nhập các câu hỏi phụ tương ứng với một câu hỏi mẹ hiện thời. Màn hình nhập thông tin câu hỏi phụ sẽ cho phép xem, sửa và nhập mới các câu hỏi phụ. Được phép nhập một hoặc nhiều câu hỏi đồng thời, được phép bổ sung bất cứ lúc nào.

Nếu câu hỏi mẹ là trắc nghiệm thì mỗi câu hỏi phụ có thể là một trong các kiểu sau: trắc nghiệm Q1 và Q2, điền khuyết hoặc cặp đôi. Không nhất thiết tất cả các câu hỏi phụ phải cùng một dạng trắc nghiệm như nhau.

Nếu câu hỏi mẹ là tự luận thì mỗi câu hỏi phụ có thể là một trong 2 kiểu tự luận Q3 và Q4. Không nhất thiết tất cả các câu hỏi phụ phải cùng một dạng tự luận như nhau.

Màn hình nhập câu hỏi phụ có dạng sau:


Trong khung cửa sổ trên, người dùng có thể nhập trực tiếp dữ liệu của nhiều câu hỏi phụ đồng thời tương ứng với câu hỏi mẹ. Với mỗi câu hỏi phụ việc nhập dữ liệu được tiến hành như sau:

- Kiểu của câu hỏi phụ được chọn ở khung thông tin phía phải trên màn hình.

- Thông tin nội dung và đáp án của câu hỏi phụ được nhập trong hai khung chính của màn hình.

- Các nút điều khiển câu hỏi phụ bao gồm: Tạo mới, Xóa, Cập nhật, Thoát.


- Nút Tạo mới sẽ tạo thêm một câu hỏi phụ bổ sung vào danh sách đang nhập.

- Nút Xóa dùng để xóa câu hỏi phụ hiện thời.

- Nút Cập nhật sẽ tự động ghi toàn bộ thông tin của tất cả các câu hỏi phụ đang nhập.

- Nút Thoát dùng để đóng màn hình nhập câu hỏi phụ quay trở lại màn hình nhập câu hỏi dài ban đầu.

Các giao diện nhập các dạng câu hỏi phụ cụ thể như sau.

Nếu câu hỏi mẹ là trắc nghiệm, câu hỏi phụ có thể là một trong hai dạng sau.

Q1: Dạng câu hỏi Lưu nội dung + đáp án.


Cửa sổ bên trái nhập toàn bộ nội dung và các phương án đúng, sai.

Cửa sổ bên phải là nơi nhập phương án đúng.

Q2: dạng câu hỏi trắc nghiệm đáp án tường minh (hoặc chỉ lưu nội dung).


Khung cửa sổ bên trái nhập nội dung câu hỏi. Chú ý không có đáp án.

Khung nhỏ bên phải nhập các phương án đúng sai, mỗi phương án trong một khung riêng.

Lựa chọn Sai/Đúng chỉ ra phương án này là Đúng/Sai.

Lựa Được phép đổi vị trí chi ra rằng các phương án này được phép xáo trộn vị trí khi khi thực hiện việc ghép nối để sinh một câu hỏi hoàn chỉnh và khi thực hiện lệnh trộn câu hỏi của đề kiểm tra.

Q3: câu hỏi điền khuyết.


Ngay phía trên của khung bên phải cho phép chọn 1 trong 3 lựa chọn cho câu hỏi dạng này:

Kéo thả từ (Q6.1, Drag & Drop).

Điền từ (Q6.2, Fill Text).

Chọn từ (Q6.3, Select Text).

Q7: câu hỏi cặp đôi.


Khung trái nhập thông tin chung của câu hỏi.

Khung phải nhập 2 bộ dữ liệu tương ứng với các cặp thông tin cần ghép đôi. Mỗi cặp được nhập tại hai cửa sổ trên và dưới tại khung này.

Câu hỏi tự luận, dạng đáp án không tường minh.


Nội dung câu hỏi được nhập tại khung trái, đáp án, đáp số nhập tại cửa sổ phải.

Câu hỏi tự luận, dạng đáp án tường minh.


Nội dung câu hỏi được nhập tại khung trái, các đáp án được nhập trong các khung cửa sổ bên phải.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=6813

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn