Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các bước thực hành sử dụng phần mềm iQB Quiz Maker 7.0
21/11/2013

iQB Quiz Maker 7.0 là một phần mềm độc lập nằm trong bộ giải pháp phần mềm iQB 7.0. Phần mềm này có chức năng chính là khởi tạo các đề kiểm tra nhanh dạng Quiz (*.qbtz) rất thích hợp cho GV các nhà trường phổ thông từ cấp Tiểu học trở lên.


Đặc điểm lớn nhất của phần mềm này là rất dễ dàng, thuận tiện khi làm việc với các đề kiểm tra dạng Quiz này.

Chúng tôi sẽ biên soạn tài liệu 10 bước thực hành với phần mềm iQB Quiz Maker 7.0 dành riêng cho giáo viên.
Sau đây là danh sách 10 bước thực hành với phần mềm iQB Quiz Maker 7.0.

1. Khởi tạo một tệp Quiz mới để làm việc. Giao diện chính của phần mềm. Thực đơn, thanh công cụ.

2. Nhập thông tin chung của Quiz File

3. Chèn, sửa câu hỏi trắc nghiệm Đ/S

4. Chèn sửa câu hỏi trắc nghiệm 1 Đ/ n S

5. Chèn, sửa câu hỏi trắc nghiệm n Đ / n S

6. Chèn, sửa câu hỏi điền khuyết (3 loại)

7. Chèn, sửa câu hỏi cặp đôi

8. Tạo nhanh Quiz File từ Ngân hàng câu hỏi

9. Nhập Media kèm câu hỏi

10. Kiểm tra trực tuyến theo Quiz File


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7387

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn