Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Những nét mới của SVR 5.0 Phiên bản final so với bản SVR 5.0 phát hành trước đó
01/09/2008

SVR 5.0 Phiên bản final so với bản SVR 5.0 phát hành trước đó không có những thay đổi lớn, tuy nhiên với những cải tiển và hoàn thiện các chức năng, SVR 5.0 phiên bản final sẽ mang lại sự tiện dụng và hoàn thiện nhất với người dùng.


- Cách xét duyệt lên lớp, lưu ban của phiên bản này được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn mà quy chế 40 của bộ GD&ĐT quy định, School@net khuyến cáo người dùng trước khi thực hiện xét duyệt lên lớp lưu ban nên kiểm tra lại các tham số này bằng cách: Trên thanh thực đơn lựa chọn: Hệ thống/Lựa chọn hệ thống/Tính toán

Các thiết lập nên để mặc định như hình dưới.

- Hệ thống sơ đồ chức năng đồ họa được vẽ lại với giao diện mới và chỉ để các chức năng thiết yếu trên màn hình chính.

- Nhập thông tin học sinh, hỗ trợ nhập ngày sinh học sinh không cần đầy đủ:

- Hệ thống help online được hoàn thiện theo phiên bản mới nhằm giúp người dùng tiếp cận nhanh hơn với phần mềm và hiểu rõ hơn ý nghĩa của chức năng.

- Cho phép người dùng tạo mẫu giấy khen hoặc thiết lập mặc định mẫu dễ dàng hơn, đặc biệt cho phép lưu lại chữ ký điện tử để sử dụng cho nhiều lần tiếp theo và có không gian thiết kế rộng hơn:

- Khởi tạo dữ liệu điểm cho Tmark và Cmark linh hoạt hơn với tính năng cho phép khởi tạo một cơ sở dữ liệu trắng (không có thông tin điểm) giúp cho người quản lý có thể bảo đảm tính bí mật thông tin cũng như tránh sai sót trong khi nhập điểm từ phía giáo viên.

- Chuyển nhập dữ liệu từ tệp của Cmark và Tmark được thiết kế linh hoạt hơn với tính năng nối thêm (tất cả dữ liệu được chuyển vào cột mới), trong trường hợp số cột điểm không còn để cho phép nối thêm, SVR tự động thêm cột mới để việc sao chép dữ liệu được diễn ra bình thường mà người dùng không phải mất thêm thao tác thêm cột điểm trước khi chuyển nhập:

- Màn hình phân công môn lớp cũng thay đổi giúp người dùng phân công nhanh hơn hoặc khi sửa đổi cũng nhanh hơn:

- Việc quy định tiêu chuẩn thi lại cũng được thực hiện khác hơn so với các phiên bản SVR trước đó, việc áp dụng đúng cho các lớp không chỉ là đúng cho tất cả mà người dùng có thể chọn đúng cho một số môn nhất định:

- Màn hình xem điểm theo lớp và theo giáo viên được mở rộng giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2452

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn