Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

CÙNG HỌC VÀ DẠY TOÁN - phần mềm không thể thiếu của mỗi giáo viên Tiểu học - Phần 6 - Lớp 5
27/06/2006

V. Khả năng hỗ trợ của phần mềm CÙNG HỌC & DẠY TOÁN trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học

Trong phần này sẽ mô tả chi tiết khả năng hỗ trợ của bộ phần mềm Cùng học Toán + Cùng học và dạy Toán cho giáo viên bậc Tiểu học theo chương trình khi giảng dạy trên lớp. Chúng tôi căn cứ dựa trên bộ sách giáo khoa Toán Tiểu học mới do Nhà xuất bản giáo dục ấn hành năm 2006. Hiện tại bộ phần mềm chỉ hỗ trợ cho các dạng toán cộng, trừ, nhân, chia các số dạng phép toán trực tiếp. Trong tương lai chúng tôi sẽ phát triển phần mềm này để có thể hỗ trợ cho các phạm vi kiến thức còn lại của chương trình.

Chú thích cho các ký hiệu trong bảng:

Chưa hỗ trợ:

Hỗ trợ học sinh ôn luyện và làm bài tập:

Hỗ trợ giáo viên giảng dạy một phần:

Hỗ trợ giáo viên giảng dạy toàn phần:

CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5:


STT Nội dung Hỗ trợ

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

326

Ôn tập: Khái niệm về phân số

327 Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
328 Ôn tập: So sánh hai phân số
329 Phân số thập phân
330 Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
331 Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
332 Hỗn số
333 Ôn tập về giải toán
334 Ôn tập và bổ sung về giải toán
335 Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
336 Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
337 Đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông
338 Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
339 Héc-ta

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

I. Số thập phân

340 Khái niệm số thập phân
341 Hàng của số thập phân. Đọc và viết số thập phân
342 Số thập phân bằng nhau
343 So sánh số thập phân
344 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
345 Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
346 Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

II. Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng:
347 Cộng hai số thập phân
348 Tổng nhiều số thập phân
2. Phép trừ:
349 Trừ hai số thập phân
3. Phép nhân:
350 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
351 Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
352 Nhân một số thập phân với một số thập phân
4. Phép chia:
353 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
354 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000..
355 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
356 Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
357 Chia một số thập phân cho một số thập phân
358 Tỉ số phần trăm
359 Giải toán về tỉ số phần trăm
360 Giới thiệu giải toán máy tính bỏ túi
361 Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Chương 3: Hình học

362 Hình tam giác
363 Diện tích hình tam giác
364 Hình thang
365 Diện tích hình thang
366 Hình tròn. Đường tròn
367 Chu vi hình tròn
368 Diện tích hình tròn
369 Giới thiệu biểu đồ hình quạt
370 Luyện tập về tính diện tích
371 Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
372 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
373 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
374 Thể tích của một hình
375 Xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối
376 Mét khối
377 Thể tích hình hộp chữ nhật
378 Thể tích hình lập phương
379 Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Số đo thời gian

380 Bảng đơn vị đo thời gian
381 Cộng số đo thời gian
382 Trừ số đo thời gian
383 Nhân số đo thời gian
384 Chia số đo thời gian

Vận tốc, quãng đường, thời gian

385 Vận tốc
386 Quãng đường
387 Thời gian

Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

388 Ôn tập về số tự nhiên
389 Ôn tập về phân số
390 Ôn tập về số thập phân
391 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
392 Ôn tập về đo diện tích
393 Ôn tập về đo thể tích
394 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
395 Ôn tập về đo thời gian

Ôn tập về các phép tính với các sô tự nhiên, phân số, số thập phân

396 Phép cộng
397 Phép trừ
398 Phép nhân
399 Phép chia
400 Ôn tập về các phép toán với số đo thời gian

Ôn tập về hình học

401 Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Ôn tập về giải toán

402 Một số dạng toán đặc biệt đã học
403 Ôn tập về biểu đồ

Các bài viết liên quan khác:

Giới thiệu màn hình mô phỏng các dạng toán Tiểu học.

Các tính năng chính của hai sản phẩm phần mềm mới.

Nội dung chi tiết của Cùng học Toán và Cùng học & Dạy Toán.

Các dạng toán đã được mô phỏng và cách sử dụng.

Mô hình sử dụng phần mềm trên thực tế hỗ trợ học và dạy.

Khả năng hỗ trợ của phần mềm trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=299

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn