Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách toàn bộ các sản phẩm phần mềm của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường - Phần 3
27/02/2012

Lần đầu tiên công bố

Ngày cập nhật: 26 tháng 2 năm 2012.

Sau đây là Danh sách toàn bộ tất cả các sản phẩm phần mềm định hướng giáo dục của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Đây là lần đầu tiên Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường công bố một danh sách đầy đủ tất cả các phần mềm và phân loại chúng một cách hoàn chỉnh nhất.

Trong danh sách này có cả các phần mềm cũ của công ty, hiện đã không còn phát hành trên thị trường nữa.

Bảng các ký hiệu được dùng để đánh mã sản phẩm

Code

Description

MN

Phần mềm dành cho mầm non, mẫu giáo

LM

Phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Toán cấp Tiểu học

VN

Phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Tiếng Việt Tiểu học

VG

Phần mềm Việt Games

iQB

Nhóm phần mềm Ngân hàng đề thông minh

SQB

Các phần mềm kiểm tra kiến thức các môn học

GM

Phần mềm bài giảng Hình học

LT

Các phần mềm Luyện thi

TKB

Phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu trường phổ thông

TKBU

Phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu trường đại học, cao đẳng

SVR

Phần mềm quản lý học tập nhà trường phổ thông

GD

Các phần mềm giáo dục khác

LC

Phần mềm có bản quyền

VG2

Danh sách chi tiết các phần mềm Việt Games

GD2

Các phần mềm cũ và out of date

VG. Các phần mềm Việt Games

Mã SPTên sản phẩm

Đóng gói

Đơn giáMô tả ngắn

VG.01

VG7

Việt Games 7- Đóng gói CDROM

45.000đ / CD

Phần mềm bao gồm 7 trò chơi sau:

Luyện trí nhớ 1 (Memory 1).

Luyện trí nhớ 2 (Memory 2).

Mưa âm vần (Syllable Rain).

Ghép vần đúng (Letter Drag & Drop).

Mưa từ (Word Rain).

Luyện trí nhớ 3 (Memory 3).

Mây âm vần (Moving Clouds).

VG.02

VG6.1

Việt Games 6.1- Đóng gói CDROM

45.000đ / CD

Danh sách 6 trò chơi trong CD này:

Luyện trí nhớ 4 (Memory 4)

Luyện trí nhớ 5 (Memory 5)

Luyện trí nhớ 6 (Memory 6)

Tìm tranh theo từ (Find Picture by Word)

Tìm từ theo tranh (Find Word by Picture)

Tìm từ (Hang man)

VG.03

VG6.2

Việt Games 6.2- Đóng gói CDROM

45.000đ / CD

Danh sách 6 trò chơi trong CD này:

Luyện trí nhớ 7 (Memory 7)

Luyện trí nhớ 8 (Memory 8)

Luyện trí nhớ 9 (Memory 9)

Luyện trí nhớ 10 (Memory 10)

Đoán từ (Word Guess)

Sắp xếp từ (Word Sorting)

VG.04

VG10.1

Việt Games 10.1- Đóng gói CDROM

45.000đ / CD

Danh sách 10 trò chơi trong CD này bao gồm:

Đố vui: cái gì

Đố vui: con gì

Tìm từ đúng nhất

Tìm thành ngữ đúng

Ghép từ - tranh 3

Thi tìm từ láy

Thi tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Phân loại từ 1

Phân loại từ 4

Điền cấu tạo tiếng.

VG.05

VG10.2

Việt Games 10.2- Đóng gói CDROM

45.000đ / CD

Danh sách 10 trò chơi trong CD này bao gồm:

Đố vui: cây gì

Tìm từ tương ứng với tranh

Tìm thành ngữ đồng nghĩa

Ghép từ - tranh 1

Ghép từ - tranh 2

Thi tìm thành ngữ, tục ngữ

Thi tìm hiểu vốn từ

Phân loại từ 2

Phân loại từ 3

Điền từ láy

iQB. Các phần mềm thuộc nhóm iQB

Mã SPTên sản phẩm

Đóng gói

Đơn giáMô tả ngắn

iQB.01

LEO1

iQB Leo 5.0PC License

6.500.000 đ /License

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB bản dành cho nhà trường phổ thông, Sở và Phòng GD & ĐT.

Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

- Mỗi License được cấp 5 mã cho 5 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

iQB.02

LEO2

iQB Leo 5.0PC License

20.000.000 đ /License

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB bản dành cho Phòng Đào tạo, trường Đại học, Cao đẳng.

- Mỗi License được cấp 9 mã cho 9 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

iQB.03

LEO3

iQB Leo 5.0


PC License

9.500.000 đ /License

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB bản dành cho các Khoa, Bộ môn, trường Đại học, Cao đẳng.

- Mỗi License được cấp 5 mã cho 5 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

iQB.04

CAT

iQB Cat (bản Cơ Sở) 5.0


- Đóng gói CDROM

95.000đ / CD

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB bản dành riêng cho cá nhân giáo viên sử dụng với mục đích riêng của mình. Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

iQB.05

CATFULL

iQB Cat (bản Đầy đủ) 5.0


PC License

390.00 đ/ License

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB bản dành riêng cho cá nhân giáo viên sử dụng với mục đích riêng. Phiên bản đầy đủ.

- Mỗi License được cấp 2 mã cho 2 PC.

iQB.06

iTester

iTester 5.0


Download

Free

Phần mềm thực hiện việc kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra trắc nghiệm. Bản chạy trên PC đơn lẻ.

iQB.07

iTesterPro

iTester Pro 5.0


Download

Free

Phần mềm thực hiện việc kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra trắc nghiệm. Bản chạy trên LAN có chức năng tự động chấm điểm.

iQB.08

MIXER

iTestMixer 5.0Download

Free

Phần mềm trộn câu hỏi kiểm tra để tạo ra nhiều đề kiểm tra tương đương.

iQB.09

TQMAKER

iTQMaker 5.0Download

Free

Phần mềm có chức năng khởi tạo nhanh các đề kiểm tra từ các CSDL ngân hàng câu hỏi cho trước.


SQB. Các phần mềm kiểm tra kiến thức

Mã SPTên sản phẩm

Đóng gói

Đơn giáMô tả ngắn

SQB.01

TOAN6

Kiểm tra KT Toán 6- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Toán lớp 6 bao gồm trên 2000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.02

LY6

Kiểm tra KT Lý 6- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Vật lý lớp 6 bao gồm gần 1000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.03

TOAN7

Kiểm tra KT Toán 7- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Toán lớp 7 bao gồm trên 1200 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.04

LY7

Kiểm tra KT Lý 7- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Vật lý lớp 7 bao gồm trên 1000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.05

TOAN8

Kiểm tra KT Toán 8- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Toán lớp 8 bao gồm trên 1600 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.06

LY8

Kiểm tra KT Lý 8- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Vật lý lớp 8 bao gồm trên 1200 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.07

HOA8

Kiểm tra KT Hóa 8- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Hóa học lớp 8 bao gồm trên 1000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.08

TOAN9

Kiểm tra KT Toán 9- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Toán lớp 9 bao gồm trên 1300 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.09

LY9

Kiểm tra KT Lý9- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Vật lý lớp 9 bao gồm trên 1000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.10

HOA9

Kiểm tra KT Hóa9- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Hóa học lớp 9 bao gồm gần 1000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.11

SINH9

Kiểm tra KT Sinh9- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Sinh học lớp 9 bao gồm trên 1000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.12

TOAN10

Kiểm tra KT Toán 10- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Toán lớp 10 bao gồm trên 1800 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.13

LY10

Kiểm tra KT Lý 10- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Vật lý lớp 10 bao gồm trên 1000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.14

HOA10

Kiểm tra KT Hóa 10
- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Hóa học lớp 10 bao gồm trên 1000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.15

TOAN11

Kiểm tra KT Toán 11- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Toán lớp 11 bao gồm trên 1600 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.16

LY11

Kiểm tra KT Lý 11- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Vật lý lớp 11 bao gồm trên 1200 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.17

HOA11

Kiểm tra KT Hóa 11- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Hóa học lớp 11 bao gồm trên 1500 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.18

TOAN12

Kiểm tra KT Toán 12- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Toán lớp 12 bao gồm trên 1000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.19

LY12

Kiểm tra KT Lý 12- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Vật lý lớp 12 bao gồm trên 1000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.20

HOA12

Kiểm tra KT Hóa 12- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Hóa học lớp 12 bao gồm trên 1000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.21

SINH12

Kiểm tra KT Sinh 12- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Sinh học lớp 12 bao gồm trên 1000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.

SQB.22

DIA12

Kiểm tra KT Địa lý 12- Đóng gói CDROM

60.000đ / CD

Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Địa lý lớp 12 bao gồm trên 1000 câu hỏi phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Các chức năng chính: nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức; nhập, sửa câu hỏi; sinh đề kiểm tra; kiếm tra kiến thức; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6122

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn