Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 42
01/10/2012

A.

Dick lived in Oxford, and he had a new girl - friend. Her name was Daisy, and Dick liked her very much. One Sunday they went for a picnic in the country, and when they were walking to a nice place near a river, they saw a cow and its calf.


"Look, Daisy", Dick said, "that cow's giving its calf a kiss. Isn't that nice?".

Daisy stopped and looked. Then she smled and said, "Yes, it is, Dick. It's very pretty".

"Doensn't it make you want to have a kiss too, Daisy?" DIck said then, looking at her.

Daisy thought for a few seconds and then she said, "No, it doesn't really, Dick. Does it make you want to have o­ne?"

"Yes, it does, Daisy", Dick answered, holding her hand.

"All right, then go and get a kiss", Daisy answered, "and I'll wait here. It looks like a nice, quiet cow"

B.

Dick sống ở oxford và anh có một cô bạn ớil Cô tên olà Daisy và Dick rất thích cô. Vào một ngày chủ nhật họ cùng nhau đi chơi ở vùng quê, khi đến một chỗ rất đẹp gần sông họ nhìn thấy một con bò cái và con của nó.

"Nhìn này, Daisy", Dick nói, "bò mẹ đang hôn bò con. Thế có hay không kìa".

Daisy đứng lại nhìn. Đoạn cô mỉm cười và nói: "ừ hay thật đấy, Dick ạ. Thật là tuyệt".

"Thế cảnh đó có khiến cho em muốn được hôn không?" Dick nhìn cô rồi nói.

Daisy nghĩ ngợi vài phút rồi nói: "Không, thực sự là không, anh Dick ạ. Thế cảnh đó có khiến anh muốn được hôn không?"

"Có chứ, Daisy". Dick nắm tay cô trả lời.

"Được thôi, thế thì ra bảo nó hôn anh đi". Daisy trả lời, "Và em sẽ đợi ở đây. Con bò cái trông có vẻ đẹp và hiền lành đấy".

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Saisy was Dick's girl - friend

2. Dick liked her a little.

3. They saw a cow and its calf near the sea.

4. They saw two cows near the river.

5. Dick wanted to kiss the cow

6. Dick wanted to kiss Daisy.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. Where did Dick and Daisy go o­ne Sunday?

2. What did they see?

3. What did Dick say?

4. And what did Daisy answer?

5. What did Dick ask he then?

6. And what did she answer?

7. What did Dick say?

8. What did Daisy answer?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6685

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn