Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các chức năng chính của phần mềm DẠY TOÁN 4 - Phần 2
13/10/2012

phần mềm Dạy toán lớp 4DẠY TOÁN 4 là phần mềm tiếp theo nằm trong bộ 5 CD DẠY TOÁN 1, 2, 3, 5. Đây là phần mềm được thiết kế riêng dành giáo viên giảng dạy và phụ huynh hướng dẫn dạy con học tại gia đình theo chương trình SGK môn Toán lớp 4. Lần đầu tiên toàn bộ chương trình SGK môn Toán lớp 4 đã được mô phỏng trọn vẹn trên máy tính.3. Xem đồng hồ, lịch, thời gian


Học kỳ

Chủ đề kiến thức chính

Chủ đề kiến thức con

1

Giây, thế kỷ

Các bài toán với giây và thế kỷ

Các bài toán liên quan đến thời gian

Các tính toán thời gian trong phạm vi tháng

Các tính toán thời gian trong phạm vi năm

Các tính toán thời gian tổng quát.

Chuyển đổi các đơn vị thời gian

Chuyển đổi các đơn vị thời gian

Chuyển đổi các đơn vị thời gian: dạng đơn giản

Chuyển đổi các đơn vị thời gian: dạng phức tạp

2

Ôn tập về đại lượng thời gian

Các bài tập tổng hợp về đại lượng thời gian


4. Tính giá trị biểu thứcHọc kỳ

Chủ đề kiến thức chính

Chủ đề kiến thức con

1

Biểu thức chứa 1 chữ

Biểu thức dạng: X +- a

Biểu thức dạng: a +- X

Biểu thức dạng: X x/: a

Biểu thức dạng a x/: X

Biểu thức chứa 2 chữ

Biểu thức dạng: X +- a +- b

Biểu thức dạng X x/: a x/: b

Biểu thức chứa 3 chữ

Biểu thức dạng: a +- b +- c

Biểu thức dạng: a +- (b +- c)

Biểu thức dạng a x/: (b +- c)

2

Ôn tập tính giá trị biểu thức

Tính giá trị biểu thức số

Tính giá trị biểu thức chứa chữ

5. Giải toán có lời văn


Học kỳ

Chủ đề kiến thức chính

Chủ đề kiến thức con

1

Tìm 2 số biết tổng và hiệu

Bài toán có vẽ sơ đồ loại I

Bài toán có vẽ sơ đồ loại II

Tìm 2 số biết tổng và hiệu tổng quát, không sơ đồ

2

Tìm 2 số biết tổng và tỉ số

Bài toán giải có sơ đồ

Bài toán không vẽ sơ đồ

Tìm 2 số biết hiệu và tỉ số

Bài toán giải có sơ đồ

Bài toán không vẽ sơ đồ

6. Các bài toán có yêu tố hình học


Học kỳ

Chủ đề kiến thức chính

Chủ đề kiến thức con

1

Nhận biết các góc

Phân biệt góc vuông, góc không vuông

Phân biệt góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Khái niệm đường thẳng song song, vuông góc

Phân biệt đường thẳng song song

Phân biệt đường thẳng vuông góc

Nối điểm kẻ các đoạn thẳng song song

Nối điểm kẻ các đoạn thẳng vuông góc

Nhận biết và vẽ hình

Nối đoạn thẳng để vẽ hình

Kẻ thêm đoạn thẳng để tạo hình

2

Hình bình hành

Tính chu vi hình bình hành

Tính diện tích hình bình hành

Hình thoi

Tính diện tích hình thoi

7. Tính chất số và phép toán


Học kỳ

Chủ đề kiến thức chính

Chủ đề kiến thức con

1

Tính chất giao hoán của phép cộng

Bài toán điền số

Bài toán điền dấu

Tính chất kết hợp của phép cộng

Bài toán điền số: tính biểu thức bằng cách thuận tiện nhất

Tính chất giao hoán của phép nhân

Dạng toán điền số

Tính chất kết hợp của phép nhân

Dạng toán tính bằng 2 cách

Dạng toán tính bằng cách nhanh nhất

Nhân 1 số với một tổng

Dạng toán tính bằng 2 cách

Dạng toán tính bằng cách thuận tiện nhất

Nhân 1 số với một hiệu

Dạng toán tính bằng 2 cách

Dạng toán tính bằng cách thuận tiện nhất

Chia 1 tổng cho một số

Dạng toán tính bằng 2 cách

Chia 1 hiệu cho một số

Dạng toán tính bằng 2 cách

Chia 1 số cho một tích

Dạng toán tính theo qui tắc

Dạng toán tính theo 2 cách

Dạng toán tính bằng cách thuận tiện nhất

Chia 1 tích cho một số

Dạng toán: tính bằng 2 cách

Dạng toán: tính bằng cách thuận tiện nhất

Dạng toán: tính theo qui tắc tổng quát

2

Dấu hiệu chia hết cho 2

Các bài toán mức độ dễ

Các bài toán mức độ nâng cao

Dấu hiệu chia hết cho 5

Các bài toán mức độ dễ

Các bài toán mức độ nâng cao

Dấu hiệu chia hết cho 9

Các bài toán mức độ dễ

Các bài toán mức độ nâng cao

Dấu hiệu chia hết cho 3

Các bài toán mức độ dễ

Các bài toán mức độ nâng cao

Các bài toán hỗn hợp

Các bài toán mức độ dễ

Các bài toán mức độ nâng cao

8. Các dạng toán khác


Học kỳ

Chủ đề kiến thức chính

Chủ đề kiến thức con

1

Khái niệm biểu đồ

Quan sát và làm quen với biểu đồ

Quan sát và tính toán đơn giản với biểu đồ

Quan sát và tính toán trên biểu đồ

Biểu đồ: các bài toán tổng hợp

2

Tỷ lệ bản đồ và ứng dụng

Ứng dụng bản đồ: tính khoảng cách trên thực tế

Ứng dụng bản đồ: tính khoảng cách trên bản đồ

Danh sách 175 bài học của SGK đã được mô phỏng chi tiết trong phần mềm DẠY TOÁN 4.


Stt

NỘI DUNG

Trang

Ghi chú

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

1.

Ôn tập các số đến 100000

3

2.

Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)

4

3.

Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)

5

4.

Biểu thức có chứa một chữ

6

5.

Luyện tập

7

6.

Các số có sáu chữ số

8

7.

Luyện tập

10

8.

Hàng và lớp

11

9.

So sánh các số có nhiều chữ số

12

10.

Triệu và lớp triệu

13

11.

Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

14

12.

Luyện tập

16

13.

Luyện tập

17

14.

Dãy số tự nhiên

19

15.

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

20

16.

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

21

17.

Luyện tập

22

18.

Yến, tạ, tấn

23

19.

Bảng đơn vị đo khối lượng

24

20.

Giây, thế kỷ

25

21.

Luyện tập

26

22.

Tìm số trung bình cộng

26

23.

Luyện tập

28

24.

Biểu đồ

28

25.

Biểu đồ (tiếp theo)

30

26.

Luyện tập

33

27.

Luyện tập chung

35

28.

Luyện tập chung

36

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

1. Phép cộng và phép trừ:

29.

Phép cộng

38

30.

Phép trừ

39

31.

Luyện tập

40

32.

Biểu thức có chứa hai chữ

41

33.

Tính chất giao hoán của phép cộng

42

34.

Biểu thức có chứa ba chữ

43

35.

Tính chất kết hợp của phép cộng

45

36.

Luyện tập

46

37.

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

47

38.

Luyện tập

48

39.

Luyện tập chung

48

40.

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

49

41.

Hai đường thẳng vuông góc

50

42.

Hai đường thẳng song song

51

43.

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

52

44.

Vẽ hai đường thẳng song song

53

45.

Thực hành vẽ hình chữ nhật

54

46.

Thực hành vẽ hình vuông

55

47.

Luyện tập

55

48.

Luyện tập chung

56

2. Phépnhân

49.

Nhân với số có một chữ số

57

50.

Tính chất giao hoán của phép nhân

58

51.

Nhân với 10,100, 1000, chia cho 10, 100 , 1000

59

52.

Tính chất kết hợp của phép nhân

60

53.

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

61

54.

Đề-xi-mét vuông

62

55.

Mét vuông

64

56.

Nhân một số với một tổng

66

57.

Nhân một số với một hiệu

67

58.

Luyện tập

68

59.

Nhân với số có hai chữ số

69

60.

Luyện tập

69

61.

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

70

62.

Nhân với số có 3 chữ số

72

63.

Nhân với số có 3 chữ số (tiếp theo)

73

64.

Luyện tập

74

65.

Luyện tập chung

75

3. Phép chia

66.

Chia một tổng cho một số

76

67.

Chia cho số có một chữ số

77

68.

Luyện tập

78

69.

Chia một số cho một tích

78

70.

Chia một tích cho một số

79

71.

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

80

72.

Chia cho số có hai chữ số

81

73.

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

82

74.

Luyện tập

83

75.

Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

83

76.

Luyện tập

84

77.

Thương có chữ số 0

85

78.

Chia cho số có ba chữ số

86

79.

Luyện tập

87

80.

Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

87

81.

Luyện tập

89

82.

Luyện tập chung

90

83.

Luyện tập chung

91

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

1. Dấu hiệu chia hết cho 2,5, 9,3

84.

Dấu hiệu chia hết cho 2

94

85.

Dấu hiệu chia hết cho 5

95

86.

Luyện tập

96

87.

Dấu hiệu chia hết cho 9

97

88.

Dấu hiệu chia hết cho 3

97

89.

Luyện tập

98

90.

Luyện tập chung

99

91.

Ki-lô-mét vuông

99

92.

Luyện tập

100

2. Giới thiệu hình bình hành

93.

Hình bình hành

102

94.

Diện tích hình bình hành

103

95.

Luyện tập

104

Chương 4: Phân số- các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi.

1. Phân số

96.

Phân số

106

97.

Phân số và phép chia với số tự nhiên

108

98.

Phân số và phép chia với số tự nhiên (tiếp theo)

109

99.

Luyện tập

110

100.

Phân số bằng nhau

111

101.

Rút gọn phân số

112

102.

Luyện tập

114

103.

Quy đồng mẫu số các phân số

115

104.

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

116

105.

Luyện tập

117

106.

Luyện tập chung

118

107.

So sánh hai phân số cùng mẫu

119

108.

Luyện tập

120

109.

So sánh hai phân số khác mẫu

121

110.

Luyện tập

122

111.

Luyện tập chung

123

112.

Luyện tập chung

123

113.

Luyện tập chung

124

2. Các phép tính với phân số

114.

Phép cộng phân số

126

115.

Phép cộng phân số (tiếp theo)

127

116.

Luyện tập

128

117.

Luyện tập

128

118.

Phép trừ phân số

129

119.

Phép trừ phân số (tiếp theo)

130

120.

Luyện tập

131

121.

Luyện tập chung

131

122.

Phép nhân phân số

132

123.

Luyện tập

133

124.

Luyện tập

134

125.

Tìm phân số của một số

135

126.

Phép chia phân số

135

127.

Luyện tập

136

128.

Luyện tập

137

129.

Luyện tập chung

137

130.

Luyện tập chung

138

131.

Luyện tập chung

138

132.

Luyện tập chung

139

3. Giới thiệu hình thoi

133.

Hình thoi

140

134.

Diện tích hình thoi

141

135.

Luyện tập

143

136.

Luyện tập chung

144

Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

1. Tỉ số- Một số bài toán liên quan đến tỉ số

137.

Giới thiệu tỉ số

146

138.

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

147

139.

Luyện tập

148

140.

Luyện tập

149

141.

Luyện tập chung

149

142.

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

150

143.

Luyện tập

151

144.

Luyện tập

151

145.

Luyện tập chung

152

146.

Luyện tập chung

153

2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

147.

Tỉ lệ bản đồ

154

148.

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

156

149.

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

157

150.

Thưc hành

158

151.

Thưc hành (tiếp theo)

159

Chương 6: Ôn tập

152.

Ôn tập về số tự nhiên

160

153.

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

161

154.

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

161

155.

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

162

156.

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

163

157.

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

164

158.

Ôn tập về biểu đồ

164

159.

Ôn tập về phân số

166

160.

Ôn tập về các phép tính với phân số

167

161.

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

168

162.

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

169

163.

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

170

164.

Ôn tập về đại lượng

170

165.

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

171

166.

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

172

167.

Ôn tập về hình học

173

168.

Ôn tập về hình học (tiếp theo)

174

169.

Ôn tập về tìm số trung bình cộng

175

170.

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

175

171.

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

176

172.

Luyện tập chung

176

173.

Luyện tập chung

177

174.

Luyện tập chung

178

175.

Luyện tập chung

179URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6713

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn