Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách FORM dùng trong dự án phần mềm Học Dạy Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm 4: Luyện chính tả
07/10/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Luyện chính tả là nhóm các Form mô phỏng các bài luyện liên quan đến phần kiến thức chính tả theo SGK. Chính tả là một trong những phần kiến thức bắt buộc cho HS cấp tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3. Các bài học thuộc phần này bao gồm các dạng bài tập chép, nghe viết, phân biệt chính tả, học từ láy, .... Nhóm này bao gồm 22 Form.


Stt

Form Name

FormID

Description

1.

Talk-Practice
Luyện nói (mới)

Talk-Practice

Form mô tả bài học luyện nói Tiếng Việt.

2.

Writing-Practice
Tập chép

WPractice

Bài học tập chép: HS nhìn vào bài mẫu trên màn hình và chép vào vở.

3.

Listen-And-Write-Practice
Nghe viết

LWPractice

Bài học nghe viết: HS nghe

4.

Find-Missing-Mark
Tìm dấu còn thiếu

FM-Mark

Mô tả bài luyện điền dấu vào các từ thiếu dấu trong bài.

5.

Listen-And-Right-Click
Nghe và phân biệt âm vần

LRClick

Nghe phát âm (Prefix / Syllable) và chọn từ đúng chứa âm vần đã nghe.

6.

Write-Correct-Letters
Viết chữ, âm vần chính xác

WCLetter

Nhập trực tiếp prefix hoặc Syllable còn thiếu của 1 từ cho trước.

7.

Listen-And-Write-Correct
Nghe và viết âm vần chính xác

LWC

Nghe và viết prefix hoặc Syllable chính xác.

8.

Write-Correct-Pattern
Điền mẫu âm vần hay từ chính xác

WCP

Điền trực tiếp âm vần hay từ còn thiếu trong một từ hoàn chỉnh.

9.

Listen-And-Write-Correct-Word
Nghe và viết từ chính xác

LWCW

Nghe mẫu từ và viết lại chính xác

10.

Find-And-Write-Correct-Word
Tìm và viết từ chính xác

FWCW

Viết lại từ chính xác bằng cách xem hình ảnh tương ứng.

11.

Insert-Letters
Điền chữ

I-Letter

Điền prefix thích hợp vào vị trí còn trống.

12.

Insert-Syllable
Điền âm vần

I-Syllable

Điền âm vần thích hợp vào vị trí còn trống.

13.

Insert-Mark
Điền dấu

I-Mark

Điền dấu thích hợp vào vị trí của từ cho trước.

14.

Insert-Word
Điền từ

I-Word

Điền từ đơn chính xác vào vị trí còn trống.

15.

Find-Correct-Word
Chọn từ đúng chính tả

FCWord

Chọn từ viết đúng chính tả trên màn hình.

16.

Mark-Right-Position
Điền dấu đúng vị trí

MRP

Chọn và điền dấu chính xác lên 1 từ bằng cách kéo thả dấu.

Form này lấy từ phần mềm Học vần Tiếng Việt.

17.

Place-Correct-Letters
Điền chữ, âm vần chính xác

P-Letter

Điền prefix hoặc Syllable vào các vị trí còn thiếu trên màn hình bằng cách điền từng ký tự từ bảng chữ cái tiếng Việt.

FORM này được

18.

Find-Missing-Letters
Tìm chữ, vần còn thiếu

FM-Letter

VieText Form.

Cần điền các cặp/bộ ba prefix/syllable/word vào các vị trí còn trống trong 1 đoạn văn bản cho trước. Cách điền là dùng chuột kéo thả vào các vị trí còn thiếu.

19.

Write-Missing-Letters
Viết chữ, vần, từ còn thiếu

WM-Letter

VieText Form.

Form này có ý nghĩa tương tự Form Find-Missing-Letters

Cần điền các cặp/bộ ba prefix/syllable/word vào các vị trí còn trống trong 1 đoạn văn bản cho trước. Cách điền là gõ trực tiếp từ bàn phím.

20.

Điền dấu chấm câu
Insert-Separate Mark

InsertSM

Điền các dấu ngắt câu thường dùng vào các vị cần điền của văn bản.

Các dấu này bao gồm:

. , ? ! :

21.

Điền đồng thời dấu và chấm câu.
Insert-Mark-And-Points.

InsertMP

Điền đồng thời 1 dấu chấm câu và 1 dấu Tiếng Việt vào các từ còn thiếu trong câu.

22.

Xếp chữ - Place Letter

PLetter

Form mô phỏng trò chơi ghép chữ dành cho HS mẫu gaiso, tiêu học.

Điền prefix hoặc Syllable vào các vị trí còn thiếu trên màn hình bằng cách điền từng ký tự từ bảng chữ cái tiếng Việt.

FORM này tương tự Form: Place-Correct-Letter nhưng được thiết kế khác hơn để có thể tạo ra các phần mềm trò chơi độc lập.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7299

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn