Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 8.2. Nhóm các bài toán có yếu tố hình học trong iMath. Phần 2
29/11/2014

Mô tả nhanh các dạng toán được mô phỏng trong phần mềm iMath. Nhóm 8: các dạng toán có yếu tố hình học. Phần 2: các bài toán dành cho lớp 2.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7789

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn