Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 8.5. Mô tả các dạng Toán có yếu tố hình học trong phần mềm iMath. Phần 5.
29/11/2014

Phần 5 giới thiệu các dạng toán có yếu tố hình học dành cho lớp 5.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7792

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn