Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 10.1 Mô tả các dạng toán nhóm 10: Biểu đồ, bảng số, số La Mã trong phần mềm iMath. Phần 1.
01/12/2014

Phần 1 của bài giới thiệu các dạng toán của nhóm 10: Biểu đồ, bản đồ, bảng số, số La Mã trong phần mềm iMath. Phần 1.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7794

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn