Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 10.2 Mô tả nhóm 10: Biểu đồ, bản đồ, bảng số, số La Mã trong iMath. Phần 2
01/12/2014

Phần 2 của bài giới thiệu các dạng toán thuộc nhóm 10: Bản đồ, Biểu đồ, Bảng số, Số La Mã trong phần mềm iMath. Phần 2
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7795

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn