Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Học vần tiếng Việt: Bài học viết chữ Việt: chữ viết hoa và viết thường
19/05/2008

1. Mục đích, ý nghĩa của bài học

Mục đích chính của bài học là giới thiệu cách đọc, phát âm, nhận biết cách viết và học viết chính xác chữ cái tiếng Việt.

Với mỗi chữ cái, học sinh sẽ được quan sát cách viết của chữ cái này đối với cả hai loại chữ: viết hoa và viết thường.

Mẫu chữ được lấy theo chuẩn của Nhà xuất bản Giáo dục theo chương trình Sách giáo khoa mới.


2. Mô tả chức năng của bài học

Bài học này có hai kiểu thể hiện: (1) bài học theo từng chữ cái và từng kiểu chữ (bảng chữ cái ngang) và (2) bài học theo từng chữ cái tổng hợp (bảng chữ cái dọc).

Nút điều khiển dùng để chuyển đổi giữa hai kiểu làm việc này của bài học.

(1) Bài học theo từng chữ cái và từng kiểu viết chữ (bảng chữ cái ngang)

Chính giữa màn hình là bảng 29 chữ cái tiếng. Nháy chuột lên một chữ cái sẽ đồng thời nghe được phát âm chữ cái này và phía trên sẽ xuẩt hiện hình ảnh mô phỏng cách viết chữ này. Bảng chữ cái có 2 cách thể hiện: chữ in hoa và in thường, tương ứng hình ảnh mô phỏng sẽ là chữ viết hoahay viết thường. Nháy chuột tại vị trí có hình bông hoa để chuyển đổi giữa hai kiểu chữ in hoa và in thường.

Chú ý rằng việc thể hiện và mô phỏng cách viết chữ là hoàn toàn chính xác theo chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam.

Nháy chuột vào hình ngôi sao để nghe hướng dẫn cách sử dụng bài học này.

(2) Bài học theo từng chữ cái tổng hợp (bảng chữ cái dọc)

Ở chế độ này, bảng chữ cái nằm dọc bên trái màn hình. Với mỗi chữ cái tại khung bên phải phía trên sẽ thấy cả hai dạng chữ viết hoa, viết thường.

Nháy chuột lên chữ cái viết hoa (hoặc in hoa) sẽ làm xuất hiện hình ảnh mô phỏng viết chữ hoa, ngược lại nháy chuột lên chữ cái viết thường (hoặc in thường) sẽ làm xuất hiện hình ảnh mô phỏng viết chữ thường.

Nháy đúp chuột lên các chữ viết (thường hoặc hoa) sẽ làm xuất hiện hình ảnh mô tả cách và thứ tự thực hiện việc viết chữ này.

Chú ý rằng toàn bộ các mẫu chữ viết đã được lấy chuẩn và chính xác theo mẫu chữ viết do Bộ Giáo dục & Đào tạo qui định mới.

Có thể dùng chuột kéo thả để thay đổi vị trí mẫu chữ viết này trên màn hình. Bằng cách này, HS có thể đồng thời quan sát mẫu chữ với qui định viết chữ và hình ảnh mô phỏng viết chữ trên màn hình. Muốn đóng chữ mẫu hãy nháy chuột vào vị trí có dấu X phía phải trên của chữ này.

Hình mẫu chữ chuẩn xác trong khung lưới ô vuông. Các nét mũi tên đánh số chỉ ra thứ tự và cách viết chữ cái này theo chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Hình ảnh mô phỏng cách viết chữ cái trên màn hình. Các nút lệnh Dừng lại, Viết tiếpViết lại có ý nghĩa điều khiển quá trình mô phỏng này.

Trong bộ các chữ viết hoa tiếng Việt có 5 chữ cái được phép có 2 cách viết chuẩn, đó là các chữ cái A, M, N, Q và V.

Mẫu chữ cái viết hoa của các chữ cái này theo 2 bộ mẫu như sau:

Đối với các chữ cái đặc biệt này, trên khung vuông hiện chữ viết hoa của chữ cái này sẽ thấy xuất hiện biểu tượng nhỏ . Nháy chuột vào biểu tượng này sẽ thay đổi kiểu thể hiện chữ in hoa của chữ cái này từ kiểu này sang kiểu kia và ngược lại.

Ví dụ trong cửa sổ dưới đây, dấu xuất hiện trong khung chữ A viết hoa. Nháy vào nút này sẽ thay đổi kiểu viết chữ hoa A.

Các nút lệnh điều khiển khác có ý nghĩa như sau:

Cửa sổ của lệnh nhập thông tin lựa chọn bài học.

Các thông tin lực chọn của bài học bao gồm:

- Kiểu chữ thể hiện trong khung: in hoa hay in thường.

- Chế độ hiển thị bảng chữ cái: theo chiều ngang hay chiều dọc.

- Cách chọn chữ cái tiếp theo của nút lệnh URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2136

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn