Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài học dấu tiếng Việt chính của phần mềm Học vần tiếng Việt
20/05/2008

1. Mục đích, ý nghĩa của bài học

Bài học được thiết kế với mục đích chính là hỗ trợ việc học dấu trong tiếng Việt. Bài học được dùng cho HS tự học hoặc dưới sự hướng dẫn của giáo viên, cha mẹ học sinh. Bài học này cũng có thể dùng cho GV hỗ trợ giảng dạy trực tiếp trên lớp học.


Chúng ta đã biết dấu trong tiếng Việt là một đặc thù ngôn ngữ khó nhất của tiếng Việt. Thậm chí nhiều địa phương của Việt Nam còn phát âm không chính xác các dấu tiếng Việt này. Bài học dấu tiếng Việt sẽ cung cấp cho người dùng

2. Mô tả chức năng bài học

Bài học dấu tiếng Việt trong phần mềm có hai chế độ thể hiện. Cả hai chế độ này đều có cùng một mục đích và ý nghĩa và chỉ khác nhau bởi cách thể hiện, minh họa trên màn hình. Người dùng có thể chọn bất kỳ chế độ làm việc nào cho thích hợp. Nháy nút điều khiển để chuyển đổi giữa hai chế độ thể hiện này.

(1) Chế độ thể hiện thứ nhất

Màn hình bài học chính có dạng như hình dưới đây:

Trên màn hình ta sẽ nhìn thấy danh sách các dấu tiếng Việt nằm phía trên và danh sách 11 nguyên âm nằm bên phải màn hình.

Tại một thời điểm, tại trung tâm màn hình sẽ hiện nguyên âm với dấu đã chọn và một từ khóa minh họa cho bộ nguyên âm + dấu này.

Nháy chuột lên dấu và lên nguyên âm sẽ nghe cách đọc dấu, nguyên âm và chuyển đổi thông tin tương ứng của ví dụ minh họa chính giữa màn hình.

Phía dưới màn hình sẽ xuất hiện một từ khóa minh họa có tranh kèm theo (nếu có). Nháy các nút để chuyển tìm từ khóa khác. Di chuyển chuột lên tranh sẽ làm phóng to tranh này.

Nút dùng để nhập thông tin lực chọn cho chế độ làm việc này của bài học.

(2) Chế độ thể hiện thứ hai

Trong chế độ hiển thị này, trên màn hình sẽ hiện toàn bộ thông tin của một nguyên âm đi kèm với tất cả các dấu tiếng Việt tương ứng. Với giao diện này, HS sẽ dễ dàng nhìn và nghe được phát âm của nguyên âm này với tất cả các dấu mà không cần chuyển màn hình.

Khuôn dạng của bài học trong chế độ này có dạng như sau:

Trong chế độ hiển thị này, danh sách 11 nguyên âm nằm phía dưới màn hình. Nháy chuột lên một nguyên âm sẽ làm xuất hiện toàn bộ thông tin liên quan đến dấu của nguyên âm này. Các thông tin này nằm phía trên màn hình bao gồm 3 dòng:

- Dòng đầu tiên là danh sách các dấu. Nháy chuột vào dấu để nghe tên của dấu này.

- Dòng thứ hai là nguyên âm hiện thời đi liền với các dấu. Nháy chuột để nghe cách đọc.

- Dòng thứ ba là một vi dụ minh họa đi kèm theo. Nháy chuột để nghe phát âm của từ này.

Phía dưới là một từ khóa minh họa có tranh kèm theo. Nháy các nút để chuyển tìm từ khóa khác. Di chuyển chuột lên tranh sẽ làm phóng to tranh này.

Nút dùng để nhập thông tin lực chọn cho chế độ làm việc này của bài học.

Các nút lệnh điều khiển khác của bài học âm vần có ý nghĩa như sau:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2143

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn