Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài học tìm vị trí dấu tiếng Việt trong phần mềm Học vần tiếng Việt
23/05/2008

1. Mục đích, ý nghĩa của bài học

Mục đích của bài học này là cho HS nhận biết và phân biệt các dấu và vị trí dấu trong tiếng Việt. Đây là một trong hai bài học ôn luyện về dấu của phần mềm. Bài học này được thiết kế dành cho HS tự học, ôn luyện hoặc GV sử dụng để hướng dẫn, giảng bài trực tiếp trên máy tính.


2. Mô tả chức năng

Chức năng chính của bài học là nhận biết dấu và vị trí của dấu trong một từ, câu tiếng Việt. Phần mềm sẽ tự động sinh ra một bộ dữ liệu bao gồm một dấu tiếng Việt + từ khóa. Từ khóa này sẽ hiện tại chính giữa màn hình. Nhiệm vụ của người chơi là quan sát và tìm ra vị trí của dấu tiếng Việt trong từ khóa này.

Thao tác như sau: nháy chuột lên vị trí có chứa dấu. Khi nháy chuột sẽ thấy xuất hiện một mũi tên phía dưới. Nháy chuột lần 2 sẽ hủy mũi tên này.

Màn hình chính của bài học có dạng như hình dưới đây:

Bài học này có 2 mức làm bài: mức tìm dấu chính xác đến tiếng và mức tìm chính xác đến con chữ.

- Tìm chính xác đến tiếng: Đây là mức đơn giản nhất. HS chỉ cần tìm ra vị trí dấu đến mức tiếng. Chỉ cần nháy chuột lên bất cứ ký tự nào nằm trong tiếng có chứa dấu.

- Tìm chính xác đến con chữ: mức chính xác hơn. HS cần nháy chuột chính xác lên tất cả các con chữ chứa dấu.

Biểu tượng điều khiển dùng để chuyển đổi giữa hai mức làm bài tập này.

Nút lệnh dùng để nhập trực tiếp thông tin lựa chọn cho bài học hiện thời, dùng chung chi cả hai chế độ làm việc.

Các thông tin có thể nhập và thay đổi trong màn hình nhập lựa chọn bao gồm:

- Chọn chế độ cho bài học: chọn mức tìm chính xác đến tiếng hay đến từng con chữ chứa dấu. Nếu chọn chế độ mặc định, bài học sẽ tự động hiển thị trước tiến ở mức tìm chính xác đến tiếng (mức dễ), sau một thời gian, phần mềm sẽ tự động chuyển sang mức khó hơn là tìm chính xác đến từng con chữ.

- Cách lấy bộ DL từ khóa. Có 2 kiểu lấy: từ bộ dữ liệu từ khóa có tranh kèm theo và từ bộ từ khóa chung của phần mềm (có tranh hoặc không có tranh kèm theo).

- Có thể nhập trực tiếp bộ dữ liệu làm đầu vào cho bài học bao gồm dấu + từ khóa. Thao tác như sau: tích chọn tại vị trí Nhập trực tiếp dữ liệu, sau đó chọn dấu và nhập trực tiếp từ khóa phía dưới. Điều kiện là từ khóa này phải chứa dấu đã chọn.

Hình ảnh dưới đây minh họa trường hợp nhập dữ liệu không hợp lệ. Dấu là "huyền" và từ khóa là "hoa súng".

Các nút lệnh điều khiển khác của bài học này có ý nghĩa như sau:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2159

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn