Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

CÙNG HỌC VÀ DẠY TOÁN - phần mềm không thể thiếu của mỗi giáo viên Tiểu học - Phần 6 - Lớp 2
27/06/2006

V. Khả năng hỗ trợ của phần mềm CÙNG HỌC & DẠY TOÁN trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học

Trong phần này sẽ mô tả chi tiết khả năng hỗ trợ của bộ phần mềm Cùng học Toán + Cùng học và dạy Toán cho giáo viên bậc Tiểu học theo chương trình khi giảng dạy trên lớp. Chúng tôi căn cứ dựa trên bộ sách giáo khoa Toán Tiểu học mới do Nhà xuất bản giáo dục ấn hành năm 2006. Hiện tại bộ phần mềm chỉ hỗ trợ cho các dạng toán cộng, trừ, nhân, chia các số dạng phép toán trực tiếp. Trong tương lai chúng tôi sẽ phát triển phần mềm này để có thể hỗ trợ cho các phạm vi kiến thức còn lại của chương trình.

Chú thích cho các ký hiệu trong bảng:

Chưa hỗ trợ:

Hỗ trợ học sinh ôn luyện và làm bài tập:

Hỗ trợ giáo viên giảng dạy một phần:

Hỗ trợ giáo viên giảng dạy toàn phần:

CHƯƠNG TRÌNH LỚP 2:


STT Nội dung Hỗ trợ

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

65

Ôn tập các số đến 100

66

Số hạng - Tổng

67 Đề-xi-mét
68 Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

69 Phép cộng có tổng bằng 10
70 26 + 4; 36 + 24
71 9 cộng với một số: 9 + 5
72 29 + 5
73 49 + 25
74 8 cộng với một số: 8 + 5
75 28 + 5
76 38 + 25
77 Hình chữ nhật – Hình tứ giác
78 Bài toán về nhiều hơn
79 7 cộng với một số: 7 + 5
80 47 + 5
81 47 + 25
82 Bài toán về ít hơn
83 Ki-lô-gam
84 6 cộng với một số: 6 + 5
85 26 + 5
86 36 + 5
87 Bảng cộng
88 Phép cộng có tổng bằng 100
89 Lít

Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

90 Tìm một số hạng trong một tổng
91 Số tròn chục trừ đi một số
92 11 trừ đi một số: 11 – 5
93 31 – 5
94 51 – 15
95 12 trừ đi một số: 12 – 8
96 32 – 8
97 52 – 28
98 Tìm số bị trừ
99 13 trừ đi một số: 13 – 5
100 33 – 5
101 53 – 15
102 14 trừ đi một số: 14 – 8
103 34 – 8
104 54 – 18
105 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
106 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9
107 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29
108 Bảng trừ
109 100 trừ đi một số
110 Tìm số trừ
111 Đường thẳng
112 Ngày, giờ
113 Thực hành xem đồng hồ
114 Ngày, tháng
115 Thực hành xem lịch

Chương 4: Ôn tập

116 Ôn tập về phép cộng và phép trừ
117 Ôn tập về hình học
118 Ôn tập về đo lường
119 Ôn tập về giải toán

Chương 5: Phép nhân và phép chia

120 Tổng của nhiều số
121 Phép nhân
122 Thừa số - Tích
123 Bảng nhân 2
124 Bảng nhân 3
125 Bảng nhân 4
126 Bảng nhân 5
127 Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc
128 Phép chia
129 Bảng chia 2
130 Một phần hai
131 Số bị chia - Số chia – Thương
132 Bảng chia 3
133 Một phần ba
134 Tìm một thừa số của phép nhân
135 Bảng chia 4
136 Một phần tư
137 Bảng chia 5
138 Một phần năm
139 Giờ, phút
140 Thực hành xem đồng hồ
141 Tìm số bị chia
142 Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác
143 Số 1 trong phép nhân và phép chia
144 Số 0 trong phép nhân và phép chia

Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

145 Đơn vị, chục, trăm, nghìn
146 So sánh các số tròn trăm
147 Các số tròn chục từ 110 đến 200
148 Các số từ 101 đến 110
149 Các số từ 111 đến 200
150 Các số có ba chữ số
151 So sánh các số có ba chữ số
152 Mét
153 Ki-lô-mét
154 Mi-li-mét
155 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
156 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
157 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
158 Tiền Việt Nam

Chương 7: Ôn tập cuối năm học

159 Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
160 Ôn tập về các phép cộng và phép trừ
161 Ôn tập về các phép nhân và phép chia
162 Ôn tập về đại lượng
163 Ôn tập về hình học

Các bài viết liên quan khác:

Giới thiệu màn hình mô phỏng các dạng toán Tiểu học.

Các tính năng chính của hai sản phẩm phần mềm mới.

Nội dung chi tiết của Cùng học Toán và Cùng học & Dạy Toán.

Các dạng toán đã được mô phỏng và cách sử dụng.

Mô hình sử dụng phần mềm trên thực tế hỗ trợ học và dạy.

Khả năng hỗ trợ của phần mềm trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=296

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn