Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

CÙNG HỌC VÀ DẠY TOÁN - phần mềm không thể thiếu của mỗi giáo viên Tiểu học - Phần 6 - Lớp 3
27/06/2006

V. Khả năng hỗ trợ của phần mềm CÙNG HỌC & DẠY TOÁN trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học

Trong phần này sẽ mô tả chi tiết khả năng hỗ trợ của bộ phần mềm Cùng học Toán + Cùng học và dạy Toán cho giáo viên bậc Tiểu học theo chương trình khi giảng dạy trên lớp. Chúng tôi căn cứ dựa trên bộ sách giáo khoa Toán Tiểu học mới do Nhà xuất bản giáo dục ấn hành năm 2006. Hiện tại bộ phần mềm chỉ hỗ trợ cho các dạng toán cộng, trừ, nhân, chia các số dạng phép toán trực tiếp. Trong tương lai chúng tôi sẽ phát triển phần mềm này để có thể hỗ trợ cho các phạm vi kiến thức còn lại của chương trình.

Chú thích cho các ký hiệu trong bảng:

Chưa hỗ trợ:

Hỗ trợ học sinh ôn luyện và làm bài tập:

Hỗ trợ giáo viên giảng dạy một phần:

Hỗ trợ giáo viên giảng dạy toàn phần:

CHƯƠNG TRÌNH LỚP 3:


STT Nội dung Hỗ trợ

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

164

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

165 Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
166 Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
167 Trừ số có ba chữ số (có nhớ một lần)
168 Ôn tập các bảng nhân
169 Ôn tập các bảng chia
170 Ôn tập về hình học
171 Ôn tập về giải toán
172 Xem đồng hồ

Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

173 Bảng nhân 6
174 Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
175 Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
176 Bảng chia 6
177 Tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số
178 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
179 Phép chia hết và phép chia có dư
180 Bảng nhân 7
181 Gấp một số lên nhiều lần
182 Bảng chia 7
183 Giảm đi một số lần
184 Tìm số chia
185 Góc vuông. Góc không vuông
186 Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
187 Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
188 Bảng đơn vị đo độ dài
189 Thực hành đo độ dài
190 Bài toán giải bằng hai phép tính
191 Bảng nhân 8
192 Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
193 So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
194 Bảng chia 8
195 So sánh số bé bằng một phần mấy lần số lớn
196 Bảng nhân 9
197 Gam
198 Bảng chia 9
199 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
200 Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
201 Giới thiệu bảng nhân
202 Giới thiệu bảng chia
203 Làm quen với biểu thức
204 Tính giá trị của biểu thức
205 Hình chữ nhật
206 Hình vuông
207 Chu vi hình chữ nhật
208 Chu vi hình vuông

Chương 3: Các số đến 10000

209 Các số có bốn chữ số
210 Số 10000 - Luyện tập
211 Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
212 So sánh các số trong phạm vi 10000
213 Phép cộng các số trong phạm vi 10000
214 Phép trừ các số trong phạm vi 10000
215 Tháng – Năm
216 Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
217 Vẽ trang trí hình tròn
218 Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
219 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
220 Làm quen với chữ số La Mã
221 Thực hành xem đồng hồ
222 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
223 Tiền Việt Nam
224 Làm quen với thống kê số liệu

Chương 4: Các số đến 100000

225 Các số có năm chữ số
226 Số 100000 - Luyện tập
227 So sánh các số trong phạm vi 100000
228 Diện tích của một hình
229 Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
230 Diện tích hình chữ nhật
231 Diện tích hình vuông
232 Phép cộng các số trong phạm vi 100000
233 Phép trừ các số trong phạm vi 100000
234 Tiền Việt Nam
235 Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
236 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
237 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Chương 5: Ôn tập cuối năm

238 Ôn tập các số đến 100000
239 Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000
240 Ôn tập về đại lượng
241 Ôn tập về hình học
242 Ôn tập về giải toán

Các bài viết liên quan khác:

Giới thiệu màn hình mô phỏng các dạng toán Tiểu học.

Các tính năng chính của hai sản phẩm phần mềm mới.

Nội dung chi tiết của Cùng học Toán và Cùng học & Dạy Toán.

Các dạng toán đã được mô phỏng và cách sử dụng.

Mô hình sử dụng phần mềm trên thực tế hỗ trợ học và dạy.

Khả năng hỗ trợ của phần mềm trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=297

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn