Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu chức năng tập đọc của một bài học trong phần mềm HỌC TIẾNG VIỆT 1 (tiếp theo)
14/04/2009

Tập đọc là một nhiệm vụ học tập chính trong mỗi bài học của học sinh Tiểu học. Với mỗi bài học sinh sẽ phải tập đọc một đoạn văn (có thể ngắn hoặc dài) và hiểu được ý nghĩa của đoạn văn vừa đọc. Trong sách giáo khoa, mỗi bài đọc sẽ có một hình vẽ tương ứng. Trong phần mềm HỌC TIẾNG VIỆT 1, chức năng tập đọc đã được mô phỏng với sự đa dạng hơn về hình ảnh, toàn bộ bài đọc đã được thu âm. Sau đây là trình bày tóm tắt chức năng này của phần mềm.


Nháy nút phía dưới màn hình để vào phần Tập đọc của bài học. Với phần học này, học sinh sẽ phải tập đọc một câu hay đoạn văn hoặc một bài thơ hoàn chỉnh. Mỗi bài tập đọc sẽ có một hình vẽ minh họa.

Màn hình phần tập đọc có giao diện như hình dưới đây.

Nháy chuột vào vùng màn hình chứa câu hay đoạn văn cần đọc để nghe cách đọc hoàn chỉnh bài tập đọc này.

Nếu bài tập đọc có nhiều bức tranh minh họa đi kèm thì nháy chuột lên hình sẽ lần lượt xuất hiện các bức tranh khác.

Cũng giống như các phần học khác, nháy chuột lên biểu tượng để phóng to bức tranh hiện có trên màn hình.

Muốn ghi hình này thành một tệp tranh khác hãy nháy nút . Muốn đóng cửa sổ này thì nháy nút .URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3108

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn