Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu chức năng nghe kể chuyện của một bài học trong phần mềm HỌC TIẾNG VIỆT 1
14/04/2009

Trong chương trình sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, trong phần học âm vần (103 bài học đầu tiên), các bài ÔN TẬP sẽ không có phần luyện nói, thay vào đó là bài kể chuyện. Mỗi bài kể chuyện sẽ bao gồm một số phần nhỏ (thường là 4 phần), mỗi phần tương ứng với một phần câu chuyện. Giáo viên sẽ đọc hoặc bật băng cho học sinh nghe. Sau đó học sinh sẽ cùng giáo viên tìm hiểu câu chuyện và trả lời một số câu hỏi.


Để vào chức năng này của bài học hãy nháy nút phía dưới màn hình (nút này chỉ sáng lên khi chúng ta đang học bài Ôn tập).

Màn hình chính của bài học Kể chuyện có dạng như hình dưới đây.

Mỗi bài kể chuyện sẽ có một tiêu đề và bao gồm nhiều đoạn, phần nhỏ. Trên màn hình sẽ hiện thông tin của một đoạn phần như vậy. Phía trên hình vẽ ta nhìn thấy dãy các khung số, nháy nút vào các số này để chuyển sang các phần, đoạn tiếp theo của bài kể chuyện.

Phía dưới bức tranh là thanh điều khiển âm thanh của câu chuyện. Toàn bộ các phần câu chuyện đã được thu âm, dùng các nút điều khiển tại thanh này để bật, tắt, tạm dừng hoặc nghe tiếp câu chuyện.

Khư vực bên trái là nơi thể hiện các câu hỏi của phần câu chuyện hiện thời trên màn hình.

Muốn hiện và nghe âm thanh câu hỏi hãy nháy vào nút số tương ứng. Nháy nút để ẩn và tắt âm thanh của câu hỏi hiện thời.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3110

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn