Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nhập và điều chỉnh trực tiếp thông tin bài học - Chức năng vô cùng hữu ích cho giáo viên khi sử dụng phần mềm HỌC TIẾNG VIỆT 1
14/04/2009

Theo thiết kế mặc định, mỗi bài học phần học âm vần được thiết kế theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 bao gồm 6 phần sau:

1- Phần học âm vần.

2- Phần đọc từ khóa.

3- Phần tập viết.

4- Phần tập đọc.

5- Phần tập luyện nói.

6- Phần kể chuyện.

Mỗi nội dung của từng phần cũng được xây dựng cụ thể từ chương trình và sách giáo khoa.


Một trong những tính năng rất mạnh của phần mềm là cho phép giáo viên có thể tùy ý tinh chỉnh lại nội dung của các bài học theo ý riêng của mình. Chức năng này được thực hiện khi nháy nút nằm phía dưới bên phải màn hình.

Theo thiết kế của sách giáo khoa Tiếng Việt,có hai loại bài học trong chương trình Tiếng Việt lớp 1, đó là Bài học âm vầnBài Ôn tập. Với Bài học âm vần, mỗi bài sẽ có đủ các phần học tập từ 1 đến 5 nhưng không có phần Kể chuyện. Với Bài Ôn tập thì sẽ không có phần học âm vần chính, thay vào đó là phần luyện tập các tiếng khóa phụ, phần bài tập luyện nói sẽ được thay thế bằng bài Kể chuyện.

Với chức năng nhập và điều chỉnh thông tin bài học, người dùng (giáo viên) có thể thực hiện được các thao tác sau:

- Đối với bài học hiện có của sách (thuộc bài học âm vần hay ôn tập) thì có thể chọn hoặc hủy các phần học khác của bài học này, có thể thay đổi các thông tin cụ thể của âm vần, nội dung đọc từ khóa, nội dung tập viết, thay thế các hình ảnh nếu có.

- Người dùng ngoài ra còn có thể tạo ra một loại bài học mới (tạm gọi là Khác) trong đó cho phép tạo ra các nội dung học tập bất kỳ trừ ra phần học âm vần và ôn luyện chính theo sách giáo khoa.

Mô hình các dạng bài học người dùng được phép tạo và thay đổi được ghi trong bảng sau:

Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết chức năng nhập và điều chỉnh thông tin bài học. Giao diện màn hình có dạng như hình dưới đây:

Giao diện của lệnh nhập, điều chỉnh thông tin bài học được chia thành 8 vùng được thể hiện như hình sau.

1. Thông tin chung của bài học

Thông tin chung bài học bao gồm Tên bài họcKiểu bài học.

Tên bài học có thể nhập trực tiếp trên màn hình.

Kiểu bài học có thể chọn một trong 3 kiểu sau:

- Học âm vần: kiểu bài học bình thường. Với bài kiểu này không được phép chọn thông tin Ôn tập và Kể chuyện.

- Ôn tập: với bài học kiểu này không được phép chọn và nhập phần thông tin âm vần và luyện nói.

- Khác: với bài học này không được chọn phần thông tin âm vần và Ôn tập.

2. Các âm vần lựa chọn cho bài học

Mỗi bài học kiểu âm vần sẽ được lựa chọn 1 hoặc 2 âm vần để đưa vào nội dung bài học. Các âm vần này được lựa chọn từ vị trí hộp hội thoại như hình dưới đây.

Chú ý có thể chỉ chọn 1 âm vần.

Mỗi âm vần có thể đi kèm với một hoặc nhiều từ khóa (max là 10 từ khóa). Để chọn từ khóa hãy nháy nút Từ khóa. Cửa sổ sau xuất hiện cho phép chọn các từ khóa từ một danh sách cho trước.

Trong cửa sổ trên bên trái là danh sách từ khóa đã có tương ứng với âm vần đã chọn, bên phải là danh sách tất cả các từ khóa. Chọn từ khóa từ danh sách bên phải và nháy nút để đưa vào hiện thời. Nháy nút Đồng ý khi đã hoàn thành việc chọn từ khóa.

Thực hiện lại thao tác này với mỗi âm vần của bài học.

3. Thông tin bài Ôn tập

Thông tin Ôn tập chỉ dùng trong các bài học dang Ôn tập. Người dùng chọn thông tin bài Ôn tập từ danh sách có sẵn, có thể chọn thêm từ khóa từ nút phía dưới.

Danh sách các bài Ôn tập đã được cố định sẵn trong phần mềm.

4. Thông tin phần tập viết

Phần thông tin tập viết được phép đưa vào mọi dạng bài học. Với mỗi bài học người dùng được quyền chọn tối đa 10 ví dụ tập viết từ một danh sách các từ tập viết đã có sẵn.

Trong cửa sổ trên bên trái là danh sách các từ tập viết đã có. Muốn xóa một trong chúng hãy nháy chuột chọn và bấm nút Xóa. Muốn bổ sung thêm từ thì nháy nút Bổ sung, màn hình sau xuất hiện cho phép bổ sung thêm một từ để tập viết.

Chọn từ tại cửa sổ Chọn nội dung tập viết và nháy Chấp nhận.

5. Thông tin phần kể chuyện

Thông tin Kế chuyện chỉ có với các bài Ôn tập hoặc Khác.

Chọn bài kể chuyện từ danh sách.

Muốn hủy phần kể chuyện trong bài học hãy nháy hủy chọn tại vị trí Chọn bài trong hình trên.

6. Thông tin phần luyện nói

Nội dung phần luyện nói bao gồm một chủ đề cần tập nói và đi kèm với một hoặc nhiều hình ảnh. Thông tin này có thể được chọn từ màn hình có dạng sau:

Chọn chủ đề tập nói từ danh sách và nháy nút Bổ sung hình ảnh nếu muốn nhập thêm hình ảnh vào danh sách các tranh đã có tương ứng với chủ đề này.

Cửa số chọn, nhập hình ảnh có dạng sau:

Phía dưới cửa sổ là một danh sách các tranh có sẵn. Muốn nạp thêm tranh vào danh sách này hãy nháy nút Bổ sung thêm, ngược lại muốn xóa một tranh hãy chọn hình ảnh tương ứng và nháy nút Xóa khỏi danh sách. Nháy nút Đồng ý sau khi đã hoàn thành công việc nhập thêm tranh.

Có thể nhập trực tiếp chủ đề tập nói tại vị trí Nhập trực tiếp chủ đềsau khi đã hủy chọn tại vị trí Chọn chủ đề.

7. Thông tin bài tập đọc

Phần tập đọc bao gồm một đoạn văn cần đọc và một số tranh đi kèm. Giáo viên có thể chọn các bài tập đọc của sách giáo khoa đã có sẵn trong phần mềm tại vị trí Chọn bài.

Muốn thay đổi, bổ sung tranh hãy nháy chuột vào nút Bổ sung hình ảnhphía dưới. Qui trình bổ sung hình ảnh cũng tương tự như các phần khác của bài học đã mô tả phía trên.

Giáo viên cũng có thể nhập trực tiếp đoạn văn cần đọc trực tiếp từ bàn phím. Các làm như sau:

- Hủy chọn tại vị trí Chọn bài.

- Nhập trực tiếp đoạn văn cần đọc tại vị trí Nhập trực tiếp nội dungnhư hình dưới đây.

- Muốn điều khiển căn hàng của đoạn văn này trên màn hình nháy chọn một trong 3 lựa chọn bên phải là Căn đều 2 bên, Căn giữa và Căn trái.

8. Lưu và mở tệp bài học

Thông tin đã thay đổi của bài học hiện thời có thể được lưu vào một tệp *.htv để sau này dùng lại. Có hai chức năng chính của phần này:

- Lưu tệp: lưu các thông tin đã thay đổi của bài học hiện thời vào một tệp *.htv.

- Mở tệp: mở nội dung của một tệp *.htv để sao chép thông tin bài học này vào bài học hiện thời.

Chú ý:

Toàn bộ nội dung của 103 bài học chính của sác giáo khoa đã được xây dựng và cố định trong phần mềm. Các bài học này không cần thay đổi và không cần lưu ra tệp *.htv để lưu trữ.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3111

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn