Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Chương trình tập huấn đào tạo phần mềm của Công ty School@net
28/11/2009

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường trân trọng thông báo cho các giáo viên và các nhà trường biết về Chương trình tập huấn đào tạo giáo viên theo một số phần mềm công cụ hỗ trợ học tập chính của công ty. Đó là các phần mềm:

1. Bài giảng TOÁN (dành cho GV tiểu học)

2. Học tiếng Việt 1 (dành cho GV tiểu học)

3. Ngân hàng đề thông minh iQB Leo/Cat (dành cho giáo viên các cấp học từ Tiểu học, THCS đến THPT).


Riêng đối với địa bàn nội thành Hà Nội, chúng tôi sẽ thực hiện các chương trình tập huấn hoàn toàn miễn phí. Các nhà trường và giáo viên có yêu cầu xin mời liên hệ với bộ phận văn phòng của công ty theo số điện thoại: 04.62511017, ext 11.

Chương trình tập huấn miễn phí sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2009.

Sau đây là Nội dung chi tiết của chương trình tập huấn phần mềm của Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng.

Stt

Course / Lesson

Outline

Notes

1

Thiết kế bài giảng môn Toán Tiểu học

- Tóm tắt ý nghĩa phần mềm: Phần mềm Math Lesson là phần mềm công cụ cho phép khởi tạo và điều chỉnh các tệp bài giảng *.math cho môn Toán Tiểu học. Phần mềm đã mô phỏng toàn bộ kiến thức môn Toán Tiểu học phủ kín chương trình sách giáo khoa Toán từ lớp 1 đến lớp 5.

- Mục đích: GV hiểu được ý nghĩa và các chức năng chính của phần mềm Math Lesson và biết ứng dụng phần mềm này vào thiết kế các bài giảng và giáo án điện tử môn Toán cấp tiểu học.

Bài 1. Phân loại dạng toán và mô hình bài giảng Toán

- Mục đích thiết kế các mô phỏng học và dạy kiến thức Toán tiểu học.

- Phân loại 10 nhóm kiến thức toán cấp tiểu học.

- Mô hình một hoạt động Học và Dạy. Kiểu của một hoạt động Học và dạy.

- Mô hình một bài giảng Toán.

- CSDL các Hoạt động Học và Dạy có sẵn trong phần mềm.

Bài 2. Các chức năng chính phần mềm Bài giảng Toán

- Cài đặt và đăng ký phần mềm Bài giảng Toán.

- Giới thiệu chức năng khởi tạo, điều chỉnh nội dung một bài giảng Toán.

- Trình diễn bài giảng Toán.

Bài 3. Tìm hiểu sâu hơn các mô phỏng Toán của phần mềm.

- Giới thiệu chi tiết một số Form mô phỏng kiến thức quan trọng của Math Lesson và cách thực hiện việc nhập trực tiếp dữ liệu trên Form.

Bài 4. Áp dụng thiết kế bài giảng Toán trên thực tế.

- Qui trình thiết kế một bài giảng cụ thể bằng phần mềm.

- Thay đổi thông tin của các tiết học trong bộ phần mềm Dạy Toán 1, 2, 3, 4, 5.

- Nhúng tệp bài giảng *.math vào slide PowerPoint.

Máy tính cần cài đặt thêm các phần mềm Dạy Toán 1, 2, 3, 4, 5.

2

Sử dụng Học Tiếng Việt 1 giảng dạy trực tiếp Tiếng Việt lớp 1

- Tóm tắt ý nghĩa phần mềm: Học tiếng Việt 1 là phần mềm mô phỏng chính xác nội dung của SGK tiếng Việt lớp 1 phần học âm vần. Chức năng tùy chọn của phần mềm cho phép thay đổi nhiều thông số quan trọng của các bài học cho phép GV tạo được các bài giảng điện tử theo ý muốn.

- Mục đích: GV hiểu được tất cả các chức năng của phần mềm Học tiếng Việt 1 và có khả năng thiết kế, tạo ra một bài giảng hoàn chỉnh môn Tiếng Việt từ phần mềm này.

Bài 1. Các chức năng chính phần mềm Học tiếng Việt 1

- Giới thiệu các chức năng chính phần mềm Học tiếng Việt 1.

- Chức năng tùy chọn điều chỉnh thông tin bài học.

Bài 2. Sử dụng phần mềm xây dựng bài giảng cụ thể phần Âm vần theo sách giáo khoa Tiếng Việt 1.

- Xây dựng một bài giảng cụ thể môn Tiếng Việt dựa trên phần mềm có bổ sung các hình ảnh tự tìm kiếm.

GV cần chuẩn bị trước các tư liệu bổ sung cho bài học được phân công làm giáo án giảng dạy theo phần mềm.

3

Thiết kế và quản lý Ngân hàng câu hỏi & đề kiểm tra

- Tóm tắt ý nghĩa phần mềm: bộ phần mềm iQB Leo/Cat là phần mềm công cụ cho phép khởi tạo và lưu trữ các CSDL ngân hàng câu hỏi (tự luận, trắc nghiệm), từ đó tự động sinh các đề kiểm tra từ ngân hàng câu hỏi này. Phần mềm là một giải pháp tổng thể của việc quản lý ngân hàng câu hỏi, quản lý đề kiểm tra và được thiết kế sử dụng ở mức các Sở GD, Phòng GD, các nhà trường và từng giáo viên.

- Mục đích: GV hiểu và nắm được toàn bộ các chức năng chính của bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB Leo/Cat, hiểu được các chức năng chính như: khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập trực tiếp câu hỏi vào CSDL; chuyển nhập câu hỏi từ Text File; tách, ghép CSDL; tạo đề kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; nhập và điều chỉnh trực tiếp đề kiểm tra; tách, ghép đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến theo đề trắc nghiệm; chấm bài trực tiếp.

Bài 1. Tổng quan mô hình và giải pháp iQB. Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi.

- Các khái niệm chính: câu hỏi, phạm vi kiến thức, kỹ năng, ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra.

- Giới thiệu các tính năng chính của iQB Leo/Cat.

- Các lệnh làm việc với CSDL: khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi, mở, đóng CSDL.

- Khởi tạo CSDL theo môn học của các khối lớp.

Bài 2. Ma trận kiến thức và mẫu đề kiểm tra.

- Lệnh nhập kỹ năng câu hỏi.

- Các khái niệm liên quan đến Ma trận kiến thức của CSDL. Các lệnh nhập tên phạm vi, nhập phạm vi kiến thức.

- Chức năng nhập chủ đề kiến thức của ma trận kiến thức.

Máy tính cài đặt (hoặc copy) một số CSDL chuẩn có sẵn như luyện thi, kiểm tra kiến thức.

Bài 3. Phân loại câu hỏi. Nhập trực tiếp câu hỏi vào CSDL.

- Phân loại câu hỏi trong phần mềm iQB.

- Phân biệt câu hỏi ngắn và câu hỏi dài.

- Lệnh nhập trực tiếp câu hỏi.

- Lệnh nhập nhanh câu hỏi (nhập câu hỏi theo nhóm).

- Nhập câu hỏi dài.

- Nhập câu hỏi trực tiếp từ Text File.

Bài 4. Làm việc với đề kiểm tra: khởi tạo, in ấn, trộn câu hỏi đề kiểm tra.

- Khởi tạo đề kiểm tra theo Sơ đồ Test.

- Khởi tạo đề kiểm tra theo tỷ lệ phạm vi kiến thức.

- Khởi tạo đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra.

- In ấn đề kiểm tra.

- Trộn câu hỏi đề kiểm tra.

Bài 5. Nhập, điều chỉnh đề kiểm tra. Tách, ghép đề kiểm tra. Chấm bài kiểm tra trực tiếp.

- Xem thông tin và điều chỉnh thông tin đề kiểm tra.

- Nhập trực tiếp đề kiểm tra.

- Tách, ghép đề kiểm tra.

- Nhập thông tin nhóm câu hỏi đề kiểm tra.

- Chấm bài kiểm tra trực tiếp theo đề kiểm tra.

Bài 6. Tách ghép CSDL, chuyển nhập câu hỏi từ DOC file, thống kê, báo cáo.

- Chuyển nhập câu hỏi từ DOC file vào CSDL.

- Điều chỉnh câu hỏi theo ma trận kiến thức.

- Lệnh Import Database.

- Lệnh Export Database.

- Tách, ghép CSDL.

- In DS câu hỏi từ CSDL.

- Thống kê câu hỏi của CSDL.

Các bài viết liên quan:

Hội thảo giới thiệu các phần mềm hỗ trợ dạy học môn Toán, Tiếng Việt, Tập viết cấp Tiểu học tại Hà NộiURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3658

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn