Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phần mềm Kiểm tra Kiến thức (SQB-Subject Question Bank) - mỗi giáo viên cần có trên máy tính của mình
13/12/2010

Bộ phần mềm Kiểm tra kiến thức (KTKT) các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa 12; Toán, Lý, Hóa 11; Toán, Lý, Hóa 10; Toán, Lý, Hóa, Sinh 9; Toán, Lý, Hóa 8 là những phần mềm rất đặc biệt mà mỗi giáo viên cần có trong hành trang của mình để chuẩn bị cho việc giảng dạy và kiểm tra kiến thức học sinh.


1. Kiểm tra kiến thức có phải là phần mềm quản trị CSDL Ngân hàng câu hỏi môn học hay không?

Đúng như vậy. Mỗi phần mềm KTKT sẽ kèm theo một CSDL ngân hàng câu hỏi của môn học và khối lớp học tương ứng. Ví dụ phần mềm "Kiểm tra kiến thức Sinh học 12" sẽ tương ứng với một Ngân hàng câu hỏi môn Sinh học lớp 12.

Chức năng chính, cơ bản nhất của các phần mềm SQB chính là việc quản trị và khai thác bộ Ngân hàng câu hỏi môn học này trong công việc giảng dạy của mình.

2. Bạn có cần nhập câu hỏi vào kho dữ liệu này từ đầu không?

Đặc điểm nổi bật nhất là bộ Ngân hàng câu hỏi có sẵn trong mỗi phần mềm KTKT đã được nhập khá đầy đủ các câu hỏi, phủ kín chương trình SGK của môn học này. Như vậy GV có thể không cần nhập thêm câu hỏi vào kho dữ liệu này mà có thể sử dụng được luôn.

Để kiểm tra xem bộ CSDL ngân hàng câu hỏi đi kèm phần mềm đã có bao nhiêu câu hỏi bạn hãy thực hiện các thao tác sau (ví dụ với phần mềm Sinh học 12):

- Nháy vào nút Câu hỏi để kiểm tra CSDL ngân hàng hiện có.

3. Kho ngân hàng câu hỏi này có đặc điểm gì đặc biệt không có trong các phần mềm tương tự khác?

Ngân hàng câu hỏi đi kèm phần mềm KTKT tương ứng với một môn học và khối lớp có những đặc điểm rất khác biệt sau đây:

- Số lượng câu hỏi đã nhập là rất lớn (trên 1000 câu hỏi).

- Phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Mỗi CSDL đã được nạp sẵn Ma trận kiến thức theo đúng các Chương, Phần và Bài học của sách giáo khoa.

Các câu hỏi của Ngân hàng câu hỏi đã được nhập đều vào tất cả các chủ đề kiến thức của bảng Ma trận môn học tương ứng.

4. Các mẫu đề kiểm tra có sẵn trong Ngân hàng câu hỏi có điểm gì đặc biệt?

Trong Ngân hàng câu hỏi đã được nhập sẵn rất nhiều mẫu đề kiểm tra từ 15 phút, 1 tiết cho đến các mẫu đề kiểm tra học kỳ và thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học. Các mẫu đề kiểm tra này có thể dùng được ngay để tạo nhanh các đề kiểm tra cho môn học tương ứng.

5. Giáo viên có thể làm được gì ngay sau khi có các phần mềm KTKT này?

Với phần mềm KTKT mới, các giáo viên có thể thực hiện ngay các chức năng sau có hiệu quả ngay trong công việc của mình:

- Khởi tạo các đề kiểm tra từ Ngân hàng câu hỏi theo mẫu đề kiểm tra đã có của phần mềm. Để thực hiện chức năng này nháy nút Đề Kiểm tra.

- In toàn bộ hoặc một phần DS câu hỏi có trong CSDL ra File Word hoặc máy in để dùng trong các công việc khác. Nháy nút In DS câu hỏi để thực hiện chức năng này.

6. Có thể dùng phần mềm để thực hiện kiểm tra trực tuyến theo các đề kiểm tra trắc nghiệm hay không?

Có. Phần mềm KTKT có đầy đủ các chức năng tương tự phần mềm iTester như cho phép mở các đề kiểm tra, in ấn các đề kiểm tra và kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo các đề kiểm tra.

Để thực hiện các công việc này nháy chuột vào các nút lệnh:

 

Các nút lệnh này nằm ngay màn hình chính của phần mềm.

7. Có thể nhập và bổ sung thêm câu hỏi vào CSDL ngân hàng đã có được không?

Hoàn toàn có thể. Giáo viên có thể xem, sửa và bổ sung không hạn chế câu hỏi vào Ngân hàng câu hỏi mặc định của phần mềm. Nháy nút Câu hỏi để thực hiện chức năng này. Chức năng Nhập, điều chỉnh câu hỏi của phần mềm hoàn toàn tương tự chức năng nhập câu hỏi của các phần mềm iQB Leo/Cat được phát hành.

8. Có thể thay đổi, sửa chữa và bổ sung mới các mẫu đề kiểm tra hay không?

Có thể. Giáo viên có thể thực hiện chức năng xem, điều chỉnh và tạo mới các mẫu đề kiểm tra của Ngân hàng câu hỏi. Để thực hiện chức năng này hãy nháy nút Mẫu đề kiểm tra.

9. Có thể thay đổi, bổ sung nội dung chủ đề kiến thức cho môn học hiện thời được hay không?

Hoàn toàn co thể. Nút lệnh Chủ đề kiến thức chính là lệnh cho phép GV quan sát và thay đổi trực tiếp nội dung chủ đề kiến thức của từng bài học, từng chương của môn học hiện thời.

10. Phần mềm có cho phép GV tạo ra thêm các CSDL ngân hàng câu hỏi khác hay không?

Rất tiếc là không thể được. Mỗi phần mềm Kiểm tra kiến thức SQB chỉ cho phép GV làm việc với một CSDL ngân hàng câu hỏi duy nhất, đó là CSDL ngân hàng câu hỏi tương ứng của môn học và khối lớp học tương ứng với tiêu để của CSDL.

URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=4947

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn