Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Sự khác biệt của phiên bản iQB Cat Cơ sở và iQB Cat Đầy đủ trong lần phát hành mới của iQB 5.0
18/04/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường sắp phát hành bản nâng cấp chính thức iQB 5.0, đây là bản nâng cấp với nhiều tính năng đột phá nhất và hoàn thiện nhất. Với iQB 5.0, các nhà trường và giáo viên sẽ một bộ phần mềm và một giải pháp hoàn chỉnh cho bài toán Tin học hóa và quản lý việc kiểm tra kiến thức HS trong trường phổ thông.


Để các giáo viên hiểu rõ hơn các tính năng của phần mềm này chúng tôi tóm tắt các chức năng chính và sự khác biệt giữa 2 bản đóng gói này của iQB Cat 5.0 để các nhà trường và giáo viên phân biệt rõ các chức năng chính, sự giống nhau và khác biệt giữa hai bản đóng gói này.

iQB Cat 5.0, bản Cơ sở

iQB Cat 5.0, bản Đầy đủ

Các chức năng giống nhau

Có đầy đủ các chức năng chính của phần mềm Quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra.

- Khởi tạo và quản lý các CSDL Ngân hàng câu hỏi.

- Khởi tạo CSDL theo các mẫu Ma trận kiến thức của tất cả các môn học từ lớp 1 đến lớp 12.

- Nhập trực tiếp câu hỏi theo nhiều cách khác nhau: nhập từng câu hỏi chi tiết và nhập câu hỏi nhanh theo nhóm.

- Chức năng chuyển nhập câu hỏi từ DOC File vào CSDL.

- Chức năng in DS câu hỏi từ CSDL ra máy in hoặc ra tệp DOC.

- Chức năng nhập, điều chỉnh Ma trận kiến thức.

- Chức năng nhập và điều chỉnh Mẫu đề kiểm tra.

- Chức năng khởi tạo đề kiểm tra từ Ngân hàng câu hỏi, khởi tạo nhanh từ mẫu đề kiểm tra.

- Xem, in ấn và chuyển ra DOC File của đề kiểm tra.

- Từ một đề kiểm tra gốc khởi tạo nhiều đề kiểm tra mới bằng cách xáo trộn câu hỏi và các phương án trả lời.

- Kiểm tra trực tuyến theo các đề kiểm tra bao gồm toàn câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết và cặp đôi. Hình thức kiểm tra là Không chính thức.

- Chức năng chấm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính trong trường hợp in đề kiểm tra cho HS làm bài trên giấy.

- Chức năng thống kê dữ liệu câu hỏi từ Ngân hàng câu hỏi.

Các chức năng khác biệt của bản iQB Cat Đầy đủ

- Bản Cơ sở không có các tính năng chuyên nghiệp này.

- Chức năng khởi tạo và nhập trực tiếp đề kiểm tra mà không cần có CSDL ngân hàng câu hỏi.

- Chức năng điều chỉnh nội dung câu hỏi chi tiết của 1 đề kiểm tra. Tính năng này bao gồm cả các chức năng chuyển nhập DOC File vào đề kiểm tra, tách, ghép đề kiểm tra.

Đóng gói

Đóng gói và phát hành trên CDROM, in công nghệp.

Đóng gói dưới dạng PM có bản quyền PC. Bản quyền lấy mã theo từng máy tính.

Giá bán

95.000 VNĐ/CD.

390.000 VNĐ / License (cài 02 PC)URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5258

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn