Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HỌC, DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 2: 4. Bài học Luyện Từ và Câu (phần I)
01/07/2011

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Luyện từ và câu là một trong những chủ đề kiến thức quan trọng của chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học. Kiến thức này được đưa vào SGK Tiếng Việt từ lớp 2 và được học liên tục cho đến lớp 5.

Trong chương trình môn Tiếng Việt lớp 2, bài học Luyện từ và câu được giảng dạy 1 tiết / tuần. Thời lượng học phần kiến thức này sẽ được tăng lên trong các lớp 4, 5.


Các bài học cụ thể trong Luyện từ và câu của chương trình SGK Tiếng Việt cấp Tiểu học rất đa dạng. Tùy thuộc vào từng bài học cụ thể sẽ có những giao diện riêng phù hợp cho từng loại và kiểu bài ôn luyện khác nhau.

Giao diện của bài học Luyện từ và câu cũng giống như các bài học khác của môn Tiếng Việt, bao gồm một số các hoạt động chính.

Hình ảnh dưới đây mô tả một giao diện của bài học Luyện từ và câu trong phần mềm Dạy Tiếng Việt 2.

Để thực hiện một hoạt động cụ thể hãy nháy đúp chuột lên dòng tương ứng của hoạt động này.

Sau đây sẽ mô tả các hoạt động chính thường gặp trong bài học Luyện từ và câu của phần mềm HỌC - DẠY Tiếng Việt 2.

1. Tìm hiểu nghĩa của từ qua hình ảnh

Đây là một hoạt động rất quan trọng và có ý nghĩa trong phần kiến thức tìm hiểu và mở rộng vốn từ trong thiên nhiên và cuộc sống.

Có khá nhiều giao diện cho hoạt động này, sau đây sẽ mô tả một vài trong số các giao diện như vậy.

(a) Cho trước các tranh, tìm ra một tranh với nội dung (từ) cho trước.

(b) Tìm từ, nội dung của tranh cho trước bằng cách chọn một trong 3 từ, nội dung cho trước

(c) Cho trước 4 tranh và nội dung của các tranh này. Hãy kết nối tranh với nội dung chính xác của chúng

Cho trước một bức tranh, cần tìm và nhập từ mô tả nội dung bức tranh này

Tất cả các bài luyện trên đây đều có thể thực hiện theo cách sau:

- Cách 1: giáo viên tự tìm và nhập dữ liệu đầu vào cho bài luyện.

- Cách 2: phần mềm tự động sinh các bài luyện này, lấy dữ liệu từ 1 trong 2 bộ từ điển tranh có sẵn trong phần mềm. Đó là bộ từ điển Tranh Sinh học (BioDict) và Bộ từ điển Tranh-Từ được nạp sẵn trong phần mềm và phù hợp với kiến thức và tâm sinh lý của học sinh cấp Tiểu học.

2. Tìm từ, mở rộng vốn từ

Đây là hoạt động chính thường gặp nhất trong bài học Luyện từ và câu. Nội dung của hoạt động này là giáo viên và học sinh cùng tìm hiểu về một chủ đề nào đó và thông qua việc này mở rộng thêm vốn từ cho học sinh.

Dưới đây là một giao diện điển hình của hoạt động này.

Phía trên cửa sổ là nội dung yêu cầu của bài luyện tìm từ, có thể có kèm tranh và hình ảnh.

Phía dưới là khung nhập dữ liệu.

Học sinh nhập các từ cần tìm tại vị trí này, sau khi nhập một từ nhấn ENTER để xác nhận, từ này sẽ hiện trong khung xanh giữa màn hình. Giáo viên căn cứ vào việc nhập dữ liệu của học sinh để đánh giá và nhận xét, cho điểm, phần mềm không tự động đánh giá đúng sai.

Một giao diện khác của hoạt động này là dạng Câu hỏi chính xác.

Dạng câu hỏi CHÍNH XÁC được thể hiện trong màn hình dưới đây.

Trong khung cửa sổ màu xanh sẽ hiện lên một danh sách các từ (hoặc cụm từ) trong đó có một số là đúng, một số là sai so với yêu cầu của bài luyện tập.

Nhiệm vụ của học sinh là xác định các từ đúng bằng cách nháy chuột lên các từ này trên màn hình.

- Trong chế độ kiểm tra bình thường, sau khi kéo nháy chuột phần mềm chưa thông báo gì. Chỉ sau khi nháy nút kiểm tra phần mềm mới thông báo kết quả đúng sai.

Nút dùng để xem trợ giúp của phần mềm.

Nút dùng để chuyển sang làm bài luyện tiếp theo.

Nút dùng để thực hiện lại bài luyện này từ đầu.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5409

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn