Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HỌC, DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 2: 4. Bài học Luyện Từ và Câu (phần II)
02/07/2011

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Bài viết này mô tả tiếp các hoạt động của bài học Luyện từ và câu trong phần mềm Học - Dạy Tiếng Việt lớp 2.


3. Phân loại từ

Một trong những hoạt động nữa của bài học tìm hiểu vốn từ là hoạt động phân loại từ. Bài luyện này như sau: cho trước một tập hợp các từ ngữ, học sinh cần hiểu và phân loại các từ này theo các nhóm với ý nghĩa khác nhau.

Màn hình dưới đây là một giao diện của bài học Phân loại từ này. Giao diện này được gọi là Phân loại và chuyển từ vào cột.

Chính giữa màn hình ta sẽ nhìn thấy các hộp hay cột rỗng. Mỗi cột hay hộp này đều có một dòng chữ mô tả ở phía trên. Bên phải màn hình là một danh sách các từ.

Nhiệm vụ của học sinh là phân loại các từ có trong danh sách bên phải và chuyển các từ này vào bên trong các hộp, cột. Phải chuyển tất cả các từ có trong danh sách vào các hộp, cột nói trên. Mỗi cột có thể chứa nhiều hơn một từ.

Thao tác thực hiện như sau: dùng chuột kéo thả các từ từ danh sách bên phải vào các cột, hộp tương ứng và nhả chuột.

- Trong chế độ kiểm tra bình thường, sau khi kéo thả chuột phần mềm chưa thông báo gì. Chỉ sau khi nháy nút kiểm tra phần mềm mới thông báo kết quả đúng sai.

Nút dùng để xem trợ giúp của phần mềm.

Nút dùng để chuyển sang làm bài luyện tiếp theo.

Nút dùng để thực hiện lại bài luyện này từ đầu.

Một giao diện khác của bài học phân loại từ là Chuyển từ vào bảng có dạng như hình sau:

Trong bài học này, học sinh cần phân biệt và chuyển chính xác các từ vào các ô của một bảng cho trước.

Chính giữa màn hình là một bảng với hàng và cột, trong đó có 1 số ô trống. Bên phải là một danh sách các từ. Số lượng các từ trong danh sách có thể đúng bằng hoặc lớn hơn số các ô trống trong bảng.

Nhiệm vụ của học sinh là phải chuyển các từ trong danh sách bên phải vào các ô trống của bảng sao cho đúng nhất.

Thao tác thực hiện là dùng chuột kéo thả các từ vào các ô trống của bảng và nhả chuột.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5411

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn