Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Vì sao mỗi giáo viên cần có 3 phần mềm iQB Cat, iQB Quiz Maker và iQB Magic Test trong máy tính làm việc của mình?
09/05/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty School@net mới cho ra mắt phiên bản mới của bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 6.0. Đặc biệt trong lần phát hành này có thêm 2 phần mềm mới được đóng gói trên CDROM, đó là các phần mềm iQB Quiz MakeriQB Magic Test.


Như vậy với lần phát hành này, nhóm phần mềm iQB 6.0 đã có 3 phần mềm dạng CDROM. Vậy ý nghĩa của 3 phần mềm là gì? Đối tượng sử dụng là ai? Và vì sao mỗi GV trong nhà trường cần có cả 3 phần mềm này? Bài viết này sẽ giải đáp ngắn gọn các câu hỏi trên.

iQB Cat 6.0

95.000d/CD

iQB Quiz Maker 6.0

95.000d/CD

iQB Magic Test 6.0

45.000d/CD

Tóm tắt các chức năng chính của 3 phần mềm

Cả 3 phần mềm này đều được thiết kế dành cho các GV sử dụng phục vụ nhu cầu làm việc của riêng mình. Bảng sau tóm tắt các chức năng chính của 3 phần mềm này:

Phần mềm

Chức năng chính

iQB Cat

iQB Cat là phần mềm chính trong bộ phần mềm iQB nhưng được thiết kế cho người dùng là giáo viên. Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

Phiên bản iQB Cat 6.0 hỗ trợ tất cả các kiểu câu hỏi kiểm tra chính như tự luận, trắc nghiệm, điền khuyết và cặp đôi. Đặc biệt các câu hỏi có thể đi kèm các tệp dữ liệu Media như âm thanh, phim, hình ảnh. Có thể thu âm và ghi hình trực tiếp từ Camera máy tính.

Việc chuyển nhập dữ liệu có thể được tiến hành dễ dàng và tự động thông qua các DOC Files.

Phần mềm iQB Cat sẽ là phần mềm làm việc chính với Test File (*.qbt), một trong 2 loại tệp đề kiểm tra chính của iQB.

iQB Quiz Maker

iQB Quiz Maker là phần mềm duy nhất trong bộ phần mềm iQB có chức năng khởi tạo, điều chỉnh và làm việc với các Quiz File, một loại đề kiểm tra thứ hai của giải pháp iQB. Các chức năng chính của phần mềm này bao gồm:

- Khởi tạo, điều chỉnh nhập thông tin của Quiz File chỉ bằng các thao tác chuột đơn giản.

- Có thể gán các câu hỏi với các tệp dữ liệu Media như âm thanh, phim, hình ảnh. Có thể thu âm và ghi hình trực tiếp từ Camera máy tính.

- Khởi tạo nhanh Quiz File từ CSDL ngân hàng câu hỏi.

- Xem và in ấn thông tin Quiz File.

- Kiểm tra trực tiếp trên máy tính với đề kiểm tra Quiz.

- Chuyển đổi Quiz File sang Test File.

iQB Magic Test

iQB Magic Test là phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến chính của bộ phần mềm iQB. Các chức năng chính của phần mềm này bao gồm:

- Mở và làm việc với cả hai loại đề kiểm tra chính là Test FileQuiz File.

- Tiến hành kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra theo tất cả các hình thức kiểm tra chính là Chuẩn, Nhanh, Mở, Công cộng IQ.

- Có thể gọi trực tiếp đề kiểm tra từ dòng lệnh có điều khiển và kiểm tra trực tiếp ngay sau khi mở tệp.

Ý nghĩa của các phần mềm này đối với bài toán tin học hóa kiểm tra kiến thức trong nhà trường

Ý nghĩa của bộ 3 phần mềm này đối với bài toán tin học hóa kiểm tra kiến thức trong nhà trường là chúng đã tạo thành một GIẢI PHÁP hoàn chỉnh cho bài toán này ở qui mô sử dụng của một giáo viên.

Thật vậy tất cả các yêu cầu chính của GIẢI PHÁP quản lý ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức của toàn bộ bộ phần mềm iQB đều có trong bộ 3 phần mềm này;

- Kiến tạo và quản lý CSDL ngân hàng câu hỏi: iQB Cat.

- Nhập dữ liệu trựuc tiếp câu hỏi. Chuyển nhập nhanh từ DOC File: iQB Cat.

- Tạo Test file từ CSDL ngân hàng câu hỏi: iQB Cat.

- Khởi tạo và nhập Quiz File: iQB Quiz Maker.

- Xáo trộn câu hỏi trong đề kiểm tra: iQB Cat.

- Kiểm tra trực tuyến theo Test File và Quiz File: iQB Magic Test.

- Chấm bài trực tiếp: iQB Cat.

Đặc điểm mấu chốt và quan trọng nhất của các phần mềm này là chúng đều được thiết kế dành riêng cho các GV sử dụng, do vậy đều có giá thành rất vừa phải, phù hợp với điều kiện của các GV trong các nhà trường Việt Nam.

Vì sao mỗi giáo viên đều rất cần thiết sử dụng các phần mềm này?

Các GV sẽ sử dụng bộ 3 phần mềm này như thế nào? Sau đây là một vài lời khuyên:

- Sử dụng phần mềm iQB Cat để khởi tạo và nhập các CSDL ngân hàng câu hỏi các môn học cho riêng mình. Ví dụ nếu GV dạy Lý 10, 11 thì nên tạo cho mình 2 CSDL ngân hàng câu hỏi cho môn Lý lớp 10 và môn Lý lớp 11.

- Sử dụng các CSDL mới nhập này để tạo ra các đề kiểm tra chính thức dùng cho HS lớp mình đang dạy. Phần mềm iQB Cat có tất cả các lệnh và chức năng hỗ trợ cho công việc này.

- Hàng ngày khi thực hiện các bài giảng, giáo án điện tử, GV cần tạo nhanh các đề kiểm tra và bài kiểm tra ngắn cho HS làm trong tiết học, hãy sử dụng phần mềm iQB Quiz Maker để tạo ra các đề kiểm tra này (Quiz). Phần mềm iQB Quiz Maker có khả năng tạo rất nhanh và thuận tiện các đề kiểm tra này.

- Để có thể trình diễn, cho HS làm bài ngay trong quá trình dạy thì GV nên sử dụng phần mềm iQB Magic Test để thực hiện công việc này. Các đề kiểm tra Test hay Quiz sẽ được nhúng vào trang PowerPoint và sau đó dễ dàng khởi động Magic Test cho HS làm bài kiểm tra ngay trên lớp rất thuận tiện.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6348

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn