Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nâng cấp và sửa lỗi dữ liệu - School Viewer 5.0
17/12/2006

Kính gửi các nhà trường đã và đang sử dụng phần mềm Quản lý Học tập nhà trường School Viewer 5.0.

Sau một thời gian phát hành phiên bản mới School Viewer 5.0, chúng tôi đã phát hiện một lỗi nhỏ trong quá trình nâng cấp dữ liệu từ các phiên bản SVR cũ lên phiên bản mới 5.0. Các lỗi nhỏ này hiện tại chưa phát sinh các rủi ro lớn nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu học tập của các nhà trường.


Hôm nay chúng tôi xin gửi tới các nhà trường một tiện ích nhỏ cho phép các nhà trường đang dùng School Viewer 5.0 (đã mua trước ngày 15/12/2006) sẽ nhanh chóng nâng cấp và sửa các lỗi dữ liệu như đã nói ở trên. Qui trình nâng cấp này rất đơn giản, đảm bảo dữ liệu không mất mát và cập nhật nhanh các tính năng mới của phần mềm.

Các nhà trường đang dùng dữ liệu mới SVR 5.0 (trước 15/12/2006) cần thực hiện các thao tác sau:

1. Tải tệp SVR50_Update.rar

2. Tải tệp Huongdannangcap.doc.

3. Thực hiện đúng các thao các đã nêu trong tệp văn bản hướng dẫn trên.

Chú ý:

Để phòng ngừa các bất trắc có thể xảy ra, các nhà trường nên Backup dữ liệu đang dùng trưỡc khi tiến hành nâng cấp dữ liệu. Nếu trong và sau quá trình nâng cấp nếu có phát sinh gì đặc biệt cần thông báo ngay cho chúng tôi.

Để thuận tiện, chúng tôi xin đăng ngay tại đây phần hướng dẫn chi tiết cách nâng nâng dữ liệu.

Xem hướng dẫn chi tiết nâng cấp và sửa lỗi dữ liệu.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=659

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn