Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

iQB 7.0. Câu hỏi và trả lời? Ghép nối các CSDL ngân hàng câu hỏi như thế nào?
06/03/2013

Bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ cho đăng tải các bài viết hướng dẫn các GV và HS sử dụng các phần mềm nằm trong bộ giải pháp phần mềm iQB – Ngân hàng đề thông minh do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường mới phát hành.


Vấn đề đầu tiên được đặt ra trong bài viết này:

Có thể ghép nối được các CSDL ngân hàng câu hỏi được hay không? Và nếu được thì tiến hành việc ghép nối đó như thế nào?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều các nhà trường và GV đã hỏi chúng tôi.

Câu trả lời là: Hoàn toàn có thể ghép nối được. Bài viết này sẽ chỉ ra các bước và các chú ý quan trọng nhất khi tiến hành việc ghép nối này.

Ghép nối Ngân hàng câu hỏi là gì?

Giả sử chúng ta có 2 Ngân hàng câu hỏi A và B. Vậy thế nào là ghép nối B vào A?


Việc “ghép nối B vào A” được hiểu theo nghĩa sau:

Sao chép một phần hoặc toàn bộ các câu hỏi từ ngân hàng B vào ngân hàng A.

Vì sao cần ghép nối?

Trên thực tế việc ghép nối này có nhu cầu rất lớn, sau đây là 1 vài ví dụ của việc ghép nối ngân hàng câu hỏi xảy ra trong môi trường nhà trường Việt Nam:

- Giáo viên A là chủ của Ngân hàng câu hỏi A. Giáo viên B là chủ của Ngân hàng B. Giáo viên B cho A ngân hàng của mình. Giáo viên A tiến hành ghép nối 1 số câu hỏi của Ngân hàng B vào Ngân hàng của mình.

- Một giáo viên nhập cùng một Ngân hàng câu hỏi nhưng lưu vào 2 tệp A và B. Bây giờ GV này muốn gộp 2 ngân hàng này làm 1. Khi đó GV này sẽ thực hiện việc ghép nối B vào A như đã nêu trên.

- Một nhà trường cần xây dựng một Ngân hàng câu hỏi cho một môn học cho trường mình. Nhà trường giao cho các giáo viên bộ môn cùng nhập dữ liệu câu hỏi. Sau đó nhà trường muốn gộp các câu hỏi của các GV này vào một CSDL ngân hàng gốc. Nhà trường đó sẽ thực hiện nhiều lần thao tác trên, trong đó A là Ngân hàng gốc, B là Ngân hàng do các GV bộ môn nhập.

Hai CSDL ngân hàng câu hỏi cần ghép nối phải thỏa mãn các yêu cầu gì?

Về nguyên tắc hai CSDL ngân hàng câu hỏi không cần có bất cứ điều kiện gì khi tiến hành ghép nối. Tuy nhiên trên thực tế việc ghép nối 2 ngân hàng câu hỏi như vậy đòi hỏi 1 số yêu cầu tối thiểu như sau:

- Hai ngân hàng này phải có chung một hệ thống các kỹ năng câu hỏi cơ bản.

- Hai ngân hàng này phải có hệ thống các chủ đề kiến thức tương đối đồng nhất với nhau, hoặc tương tự nhau, hoặc người thực hiện việc ghép nối phải hiểu rõ cấu trúc các chủ đề kiến thức của hai ngân hàng này.

Chú ý quan trọng nhất khi ghép nối ngân hàng câu hỏi?

Khi tiến hành ghép nối các CSDL ngân hàng câu hỏi B vào A cần chú ý điểm quan trọng nhất sau:

- Không có một lệnh chung, tổng quát nào cho việc ghép nối B vào A.

- Chỉ có chức năng chuyển nhập từng chủ đề kiến thức từ CSDL B vào một chủ đề kiến thức của CSDL A.

Sử dụng phần mềm nào để thực hiện việc ghép nối Ngân hàng câu hỏi?

Trong bộ phần mềm iQB chỉ có duy nhất phần mềm iQB Leo có chức năng ghép nối hai CSDL ngân hàng câu hỏi.

Các bước tiến hành ghép nối

Việc ghép nối được tiến hành như sau:

1. Mở CSDL ngân hàng câu hỏi A.

2. Thực hiện chức năng Công cụ -->Import Database.


3. Cửa sổ lệnh sẽ có dạng như hình sau:


Trong cửa sổ trên cần thực hiện 2 thao tác sau:

- Nhập tên CSDL cần chuyển nhập. CSDL được chọn sẽ hiện tại dòng trắng phía trên của màn hình. Đây chính là CSDL B trong sơ đồ ghép nối dữ liệu.

- Nháy chuột vào nút Visual Importing để vào cửa sổ chuyển nhập bằng chuột.

4. Nháy nút Visual Importing để vào chức năng ghép nối CSDL bằng chuột trên màn hình. Giao diện chính có dạng sau:

Nhiệm vụ của người thực hiện lệnh là quan sát thật kỹ màn hình trên.

- Bên trái là Ma trận kiến thức của Ngân hàng gốc (ngân hàng đang mở để làm việc).

- Bên phải là Ma trận kiến thức của Ngân hàng cần lấy câu hỏi ra để chuyển vào Ngân hàng câu hỏi gốc.

Việc chuyển nhập sẽ được tiến hành theo từng thao tác độc lập và riêng biệt. Mỗi thao tác sẽ thực hiện một lệnh chuyển đổi tất cả các câu hỏi từ 1 chủ đề của CSDL bên phải vào 1 chủ đề kiến thức của CSDL gốc bên trái.

5. Các thao tác chuyển nhập dữ liệu

Cửa sổ sau mô tả 1 thao tác như vậy:

- Dùng chuột nháy chọn 1 chủ đề kiến thức trong khung phải.

- Nháy và giữ chuột, rê chuột và kéo thả sang một chủ đề kiến thức trong cửa sổ bên trái và nhả chuột, kết thúc thao tác.


Sau khi thực hiện thành công một thao tác, xuất hiện thông báo có dạng sau đây phía dưới màn hình.


Có thể thực hiện nhiều lần thao tác chuyển nhập như trên.

Nháy nút để vào cửa sổ xem thống kê các công việc đã thực hiện.


6. Kết thúc việc chuyển nhập.

Để kết thúc công việc nháy nút Đóng trong màn hình chính của lệnh.

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7012

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn