Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

iQB 7.0. Câu hỏi và trả lời. Chuyển nhập các câu hỏi đã nhập sẵn trong WORD vào CSDL Ngân hàng câu hỏi như thế nào?
08/03/2013

Trong một bài viết trước tôi đã nói về cách viết khuôn dạng các câu hỏi trong văn bản WORD để chuyển nhập vào CSDL Ngân hàng câu hỏi của phần mềm iQB. Câu hỏi tiếp theo đặt ra là:

Vậy chuyển nhập các câu hỏi đã nhập sẵn trong WORD vào CSDL Ngân hàng câu hỏi như thế nào?


Bài viết này sẽ trả lời cho câu hỏi trên.

Trước khi đi vào chi tiết cần nhắc lại nguyên tắc quan trọng sau:

Mỗi tệp DOC lưu trữ các câu hỏi phải bao gồm các câu hỏi có cùng chủ để kiến thức, cùng kỹ năng và cùng các tham số thuộc tính khác như Lý thuyết / bài tập, mức độ khó / dễ. Trong tệp DOC có thể chứa các câu hỏi với nhiều kiểu nội dung khác nhau như tự luận, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi, câu hỏi dài, câu hỏi ngắn.

Trong phần mềm iQB việc chuyển nhập câu hỏi từ các DOC File có thể được thực hiện bởi 1 trong 2 cách sau.

Cách 1: Chuyển nhập trực tiếp từ chức năng “Nhập trực tiếp từ Text Editor”.

Chức năng này cho phép các GV mở và soạn thảo trực tiếp các câu hỏi cần nhập trên một màn hình soạn thảo tương tự như WORD.

Để thực hiện chức năng này thực hiện lệnh Nhập điều chỉnh câu hỏi chínhcủa phần mềm. Giao diện của lệnh này có dạng như hình dưới đây.

Chú ý đến nút ở phía dưới cửa sổ này. Nháy vào nút này để thực hiện chức năng chuyển nhập dữ liệu câu hỏi.

Tiếp theo màn hình có dạng như hình dưới đây xuất hiện.

- Tại vị trí Thông tin phân loại câu hỏi, chọn “Tự động phân biệt loại nội dung câu hỏi”.

- Đánh dấu Loại câu hỏi, mức độ khó dễ, chọn kỹ năng và chủ đề kiến thức cho các câu hỏi sẽ đượcchuyển nhập.

- Điền xong nháy nút Bắt đầu phía dưới màn hình.

Màn hình sẽ xuất hiện một cửa sổ soạn thảo tương tự như các phần mềm soạn thảo thông thường khác.

Để nhập nhanh câu hỏi trong cửa sổ soạn thảo này, các giáo viên có thể mở văn bản DOC file chứa các câu hỏi muốn nhập, sau đó dùng các thao tác copy, paste để sao chép các bộ câu hỏi này vào cửa sổ soạn thảo trên.

Sau khi đã hoàn tất công việc soạn thảo các câu hỏi, tiến hành công việc chuyển nhập bằng cách thực hiện lệnh Tệp --> Cập nhật hoặc Tệp --> Cập nhật và thoát hoặc đơn giản là bấm tổ hợp phím Ctrl-S.

Phần mềm sẽ tiến hành việc chuyển nhập tự động.

Nếu có lỗi phần mềm sẽ thông báo vị trí câu hỏi gặp lỗi và nguyên nhân của lỗi. GV cần kiểm tra và sửa lại các lỗi này ngay trên màn hình.

Nếu thành công phần mềm cũng thông báo.

Sau khi chuyển nhập thành công, đóng cửa sổ soạn thảo lại và thực hiện lệnh chuyển nhập tiếp theo.

Cách 2: Chuyển nhập bằng lệnh “Chuyển nhập câu hỏi từ DOC file”

Cách thứ hai là sử dụng lệnh Chuyển nhập câu hỏi từ DOC file. Chức năng này cho phép các GV chuyển nhập trực tiếp các câu hỏi từ một DOC File vào CSDL Ngân hàng câu hỏi mà không cần thông qua một cửa sổ màn hình soạn thảo nào như Cách 1 đã nói ở trên. Cách làm này có tốc độ xử lý nhanh hơn cách 1.

Sau khi thực hiện lệnh, xuất hiện giao diện sau:

GV sẽ điền các thông tin vào giao diện này như được chỉ ra dưới đây.

- Nhập tên DOC file.

- Lựa chọn các thông số tiếp theo tương tự như ở Cách 1.

- Lựa chọn xong nháy nút Chuyển nhập để tiến hành nhập câu hỏi từ DOC file ---> CSDL.

Sau đó lại thực hiện lại quá trình chuyển nhập này nếu muốn.

Muốn kết thúc nháy nút Đóng.

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7016

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn