Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

iQB 7.0. Câu hỏi và trả lời. Làm cách nào để ghép được hai Test File để tạo ra một Test File lớn hơn? Có thể tách một Test File thành 2 Test File nhỏ được hay không? Nếu có thì phải làm như thế nào? Có thể làm các thao tác tương tự đối với Quiz File không?
13/03/2013

Bài viết này trả lời cho các thắc mắc mà nhiều GV có hỏi chúng tôi về cách tách, ghép, gộp các đề kiểm tra trong phần mềm iQB một cách nhanh chóng nhất.

Trước tiên nói về các thao tác với Test File. Các thao tác này có thể thực hiện bởi các phần mềm sau:

- Phần mềm iQB Leo.

- Phần mềm iQB Cat, bản Đầy đủ.


A. Thao tác ghép 2 Test File để tạo thành một Test File lớn hơn

Giả sử chúng ta có 2 đề kiểm tra: De1.qbtDe2.qbt.

Chúng ta sẽ gộp 2 đề kiểm tra này lại để tạo ra một đề kiểm tra lớn hơn: De3.qbtchứa tất cả các câu hỏi có trong 2 đề kiểm tra trên. Các thao tác cụ thể như sau:

1. Dùng phần mềm iQB Leo / Cat FULL mở tệp De1.qbt.

2. Thực hiện lệnh từ thực đơn:

Đề kiểm tra ---> Điều chỉnh chi tiết đề kiểm tra.

Cửa sổ màn hình xuất hiện.


3. Nháy vào nút Nhập điều chỉnh câu hỏi phía dưới cửa sổ trên. Xuất hiện giao diện nhập, sửa từng câu hỏi của đề kiểm tra như sau:


Chúng ta hãy chú ý đến nút có dạng sau:


ở phía dưới dãy các câu hỏi của đề kiểm tra đang mở. Đây chính là nút dùng để chuyển nhập các câu hỏi của một đề kiểm tra khác vào để kiểm tra đang mở hiện thời. Nút lệnh này sẽ được dùng để thực hiện công việc ghép nối đề kiểm tra.

4. Nháy vào nút Bổ sung câu hỏi từ đề khác. Xuất hiện cửa sổ mở đề kiểm tra khác, tìm chọn và mở tệp De2.qbt. Giao diện màn hình tiếp theo sẽ có dạng:


Trong cửa sổ trên, chúng ta sẽ nhìn thấy dãy các câu hỏi có trong De2.qbt. Có thể chọn một hoặc một số câu hỏi trong đề này, hoặc có thể chọn tất cả các câu hỏi bằng cách nháy vào nút phía trên của danh sách.

Hình ảnh chọn tất cả các câu hỏi như sau:


5. Nháy nút Đồng ý để tiến hành chuyển nhập tất cả các câu hỏi có trong De2.qbt vào De1.qbt.

Giao diện trên sẽ đóng lại và quay về giao diện ban đầu, giờ đây số lượng câu hỏi trong De1.qbt đã được tăng lên.


6. Nháy nút Kết thúc để đóng cửa sổ này lại.

Bây giờ muốn tạo ra một đề kiểm tra De3.qbt chúng ta sẽ thực hiện lệnh:

Đề kiểm tra ---> Lưu đề kiểm tra với tên khác.


Sau dó lưu tên đề mới là De3.qbt.

B. Thao tác tách một Test File thành 2 hay nhiều Test File nhỏ hơn

Giả sử bây giờ chúng ta có một đề kiểm tra De.qbt. Chúng ta sẽ tách đề này làm 2 đề kiểm tra De1.qbtDe2.qbt. Tệp De.qbt25 câu hỏi.

Giả sử chúng ta muốn De1.qbt chứa 12 câu hỏi cuối cùng của De.qbtDe2.qbt chứa 13 câu hỏi đầu tiên của De.qbt.

1. Từ tệp De.qbt, sao chép thành 2 tệp là De1.qbt và De2.qbt. Như vậy tạm thời bây giờ hai tệp De1.qbt, De2.qbt có nội dung giống De.qbt.

2. Dùng phần mềm iQB Leo / Cat FULL mở tệp De1.qbt.

3. Thực hiện lệnh từ thực đơn:

Đề kiểm tra ---> Điều chỉnh chi tiết đề kiểm tra.

Cửa sổ màn hình xuất hiện.


3. Nháy vào nút Nhập điều chỉnh câu hỏi phía dưới cửa sổ trên. Xuất hiện giao diện nhập, sửa từng câu hỏi của đề kiểm tra như sau:


4. Bây giờ chúng ta sẽ xóa đi 13 câu hỏi đầu tiên trong đề kiểm tra này.

Chọn câu hỏi 1 trong DS, bấm giữ phím Shift và nháy chọn câu hỏi 13 trong danh sách. Chúng ta sẽ nhìn thấy có 13 câu hỏi được chọn như hình dưới đây.


5. Nháy nút để tiến hành xóa tất cả các câu hỏi đang chọn trên màn hình.

Xuất hiện hộp hội thoại như sau:

Nháy nút Yes để khẳng định muốn xóa các câu hỏi này.

Sau khi xóa xong nháy nút Kết thúc để thoát khỏi màn hình nhập, sửa câu hỏi của De1.qbt.

6. Bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự các bước 1->5 nhưng đối với tệp De2.qbt.

Điểm khác biệt là bây giờ sẽ xóa đi 12 câu hỏi cuối cùng trong đề kiểm tra như hình dưới đây.


Sau các bước trên chúng ta sẽ thu được hai tệp đề kiểm tra De1.qbt và De2.qbt như ý muốn.

C. Có thể thực hiện được các thao tác tách ghép Quiz File tương tự như Test File hay không?

Rất tiếc đối với Quiz File chưa có các thao tác tách, ghép Quiz File tương tự như đối với Test File. Trong phần mềm iQB Quiz Maker hiện tại chỉ có chức năng xóa các câu hỏi, chưa có chức năng chuyển nhập câu hỏi từ một Quiz File khác.

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7020

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn