Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách và bảng giá đầy đủ các sản phẩm thuộc bộ phần mềm Quản lý Ngân hàng câu hỏi và Kiểm tra kiến thức iQB 7.0
19/03/2013

Phần mềm iQB – Ngân hàng đề thông minh là một giải pháp tổng thể cho bài toán kiến tạo và quản lý các ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra phục vụ nhu cầu kiểm tra kiến thứcgiảng dạy của giáo viên trong nhà trường.

Dưới đây là danh sách và bảng giá đầy đủ các sản phẩm thuộc bộ phần mềm Quản lý Ngân hàng câu hỏi và Kiểm tra kiến thức iQB 7.0


Stt

Phần mềm

Chức năng

1

iQB Leo 7.0

Bản dành cho trường phổ thông


7.000.000 đ / License

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB bản đầy đủ dành cho nhà trường, Phòng, Sở. Có tất cả các chức năng chính bao gồm: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp. Phần mềm có nhiều chức năng quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi các môn học. Phần mềm dành riêng cho các nhà trường, các Phòng và Sở GD & ĐT.

Phiên bản iQB Leo 7.0 là phiên bản có nhiều phát triển đột phá lớn nhất từ trước đến nay.

Bản quyền cấp mã theo từng máy tính, mỗi đơn vị mua (trường, phòng, sở) có thể cài cho 5 máy tính. Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

2

iQB Leo 7.0

Bản dành cho Phòng Đào tạo, Khảo thí trường ĐH, Cao đẳng.


20.000.000 đ / License

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB Leo 7.0 bản đầy đủ dành cho Phòng Đào tạo hoặc Khảo thí, trường Đại học, Cao đẳng.

Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp. Phần mềm có nhiều chức năng quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi các môn học trong nhà trường Đại học, Cao đẳng.

Bản quyền cấp mã theo từng máy tính:

- Mỗi License được cấp 9 mã cho 9 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

3

iQB Leo 7.0

Bản dành cho Khoa, Bộ môn các trường ĐH, Cao đẳng.


9.500.000 đ / License

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB Leo 7.0 bản đầy đủ dành cho các Khoa, Bộ môn, trường Đại học, Cao đẳng.

Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

Phần mềm dành riêng cho các Khoa, Bộ môn muốn quản lý trực tiếp các Ngân hàng câu hỏi cho riêng Khoa, Bộ môn của mình.

- Mỗi License được cấp 5 mã cho 5 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

4

iQB Cat 7.0


Bản Cơ sở:

95.000 đ / CD

Bản Đầy đủ:

390.000 đ / License

Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB Cat 7.0 bản dành riêng cho cá nhân giáo viên sử dụng với mục đích riêng của mình. Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

Phiên bản iQB Cat 7.0 là phiên bản có nhiều phát triển đột phá lớn nhất từ trước đến nay.

Phần mềm được phát hành theo 2 bản: Cơ sởĐầy đủ. Bản Đầy đủ có mọi tính năng như bản Cơ sở và bổ sung thêm một chức năng quan trọng là lệnh nhập, sửa trực tiếp tệp đề kiểm tra.

Bản Cơ sở cài đặt cho từng máy tính bằng cách đăng ký P-Code.

Bản Đầy đủ sẽ cấp mã theo từng máy tính riêng biệt.

Bản đầy đủ mỗi License được cấp 2 mã cho 2 PC.

- Các License tiếp theo sẽ là 250.000 đ /PC.

5

iQB Quiz Maker 7.0


95.000 đ / CD

iQB Quiz Maker 7.0 là phần mềm duy nhất trong bộ phần mềm iQB có chức năng khởi tạo, điều chỉnh và làm việc với các Quiz File. Quiz là một loại đề kiểm tra mới dành cho các hình thức kiểm tra nhanh, phục vụ các hoạt động kiểm tra kiến thức ở mức lớp học hoặc toàn trường. Trong phiên bản mới 7.0, Quiz file đã được mở rộng, hỗ trợ toàn bộ các câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.

Các chức năng chính của phần mềm này bao gồm:

- Khởi tạo, điều chỉnh nhập thông tin của Quiz File chỉ bằng các thao tác chuột đơn giản.

- Khởi tạo nhanh Quiz File từ CSDL ngân hàng câu hỏi.

- Xem và in ấn thông tin Quiz File.

- Kiểm tra trực tiếp trên máy tính với đề kiểm tra Quiz.

- Chuyển đổi Quiz File sang Test File.

Hình thức kiểm tra trực tuyến trong phần mềm này là Public Test.

Tính năng đặc biệt và mạnh nhất của phần mềm iQB Quiz Maker là cho phép GV chỉ bằng một vài thao tác đơn giản là có thể khởi tạo nhanh được một đề kiểm tra Quiz hoàn chỉnh, rất thuận tiện cho GV tạo các đề kiểm tra nhanh dùng trên lớp học của mình.

Phần mềm được cài đặt cho từng máy tính bằng cách đăng ký P-Code.

6

iQB Magic Test 7.0


45.000 đ / CD

iQB Magic Test là phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến chính của bộ phần mềm iQB. Các chức năng chính của phần mềm này bao gồm:

- Mở và làm việc với cả hai loại đề kiểm tra chính là Test File và Quiz File.

- Tiến hành kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra theo tất cả 5 hình thức kiểm tra chính là Chuẩn, Nhanh, Mở, Công cộng và IQ.

- Có thể gọi trực tiếp đề kiểm tra từ dòng lệnh có điều khiển và kiểm tra trực tiếp ngay sau khi mở tệp. Với tính năng này, GV có thể dễ dàng "nhúng" các đề kiểm tra Test và Quiz File vào các trang Power Point của bài giảng điện tử của mình.

Phần mềm được cài đặt cho từng máy tính bằng cách đăng ký P-Code.

7

Luyện thi Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh


75.000 đ / CD

Bộ phần mềm Luyện thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh lần đầu tiên của Việt Nam được xây dựng trên công nghệ Ngân hàng câu hỏi. Mỗi phần mềm có sẵn một CSDL trên 3000 câu hỏi dùng để luyện thi theo các môn học trên. Chức năng chính của bộ phần mềm là tự động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm theo đúng mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đề kiểm tra này có thể làm trực tiếp trên máy tính hoặc in ra giấy. Phần mềm còn có chức năng theo rõi kết quả học tập, ôn luyện thi của học sinh.

Bộ phần mềm bao gồm 4 CD luyện thi các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh.

8

Kiểm tra kiến thức Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa 6-12


60.000 đ / CD

Bộ phần mềm dành riêng cho GV có chức năng chính là quản lý một CSDL ngân hàng câu hỏi riêng biệt theo môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa cho các khối lớp từ 6 đến 12. Các chức năng chính: nhập, sửa câu hỏi; nhập, sửa mẫu đề kiểm tra; khởi tạo đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức nhanh; in DS câu hỏi và làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính.

Bộ phần mềm gồm 22 CD các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa các lớp 6 đến 12.

9

Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa 6-12


60.000 đ / CD

Bộ phần mềm dành riêng cho HS dùng để tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến thức theo các mẫu đề kiểm tra chuẩn của Bộ GD và ĐT theo các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa cho các khối lớp từ 6 đến 12. Điểm của các bài kiểm tra chính thức sẽ được lưu lại và tự động tính điểm TB Môn vào cuối học kỳ và năm học. Phần mềm có các chức năng chính như: ôn luyện, kiểm tra nhanh, kiểm tra thử, kiểm tra chính thức và chức năng tạo, in đề kiểm tra ra máy in.

Bộ phần mềm gồm 22 CD các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa các lớp 6 đến 12.

10

iTester Pro 7.0


Phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến chính thức.

Phần mềm có chức năng chính là kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo các đề kiểm tra đã được tạo bởi phần mềm iQB. Kết quả làm bài trực tuyến sẽ được ghi lại trong một tệp do GV qui định. Phần mềm định hướng cài đặt trong các phòng máy tính có mạng LAN của nhà trường.

Phát hành miễn phí.

11

iTester 7.0


Phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến không chính thức.

Phần mềm có chức năng chính là kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo các đề kiểm tra đã được tạo bởi phần mềm iQB. Kết quả làm bài hiện ngay trên máy tính. Phần mềm định hướng dùng trong gia đình học sinh.

Phát hành miễn phí.

12

iTestMixer 7.0


Phần mềm trộn câu hỏi đề kiểm tra.

Phần mềm có chức năng trộn câu hỏi của một đề kiểm tra cho trước và sinh ra nhiều đề kiểm tra khác tương đương.

Phát hành miễn phí.

13

iTQMaker 7.0


Phần mềm tạo đề kiểm tra nhanh.

Phần mềm có chức năng chính là sinh tự động nhanh đề kiểm tra theo các CSDL ngân hàng câu hỏi có sẵn. Đề kiểm tra được sinh ra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn trong CSDL ngân hàng câu hỏi.

Phát hành miễn phí.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7032

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn