Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM Tìm và phân loại từ ghép nối trong câu (SWDH – 2-step Form)
09/05/2013

Chức năng FORM

FORM Tìm và phân loại từ ghép nối trong câu là Form có chức năng rất đặc biệt dùng để thực hiện các bài luyện tập nhận biết và phân loại các từ ghép nối câu trong chương trình Tiếng Việt cấp tiểu học. Điềm đặc biệt nhất của Form này là yêu cầu học sinh luyện tập theo 2 bước:


Bước 1: Nhận biết từ ghép nối.

Bước 2: Phân loại các từ đã được nhận biết tại bước 1.

Khuôn dạng FORM

FORM có khuôn dạng như hình dưới sau. Đây chính là bước 1 của Form.


Tại bước này, học sinh có nhiệm vụ tìm kiếm tất cả các từ ghép nối hoặc quan hệ trong đoạn văn đã cho. Thao tác xác định các từ quan hệ này như sau:

Dùng chuột nháy chọn từ, sauđó nháy vào nút Từ quan hệ ở khung bên phải, từ này sẽ đổi màu trên màn hình. Phải tìm tất cả các từ quan hệ để đánh dấu. Khi đã chọn xong các từ thì nháy nút để kiểm tra đúng hay sai. Nếu sai phải thực hiện lại bài luyện từ đầu.

Nếu đúng màn hình sẽ xuất hiện như sau:


Trên màn hình ta sẽ thấy xuất hiện một biểu tượng mũi tên màu xanh. Hãy nháy chuột vào biểu tượng này để chuyển sang bước 2 của bài luyện.

Màn hình của bước 2 có khuôn dạng như hình dưới đây.


Tại bước này các từ được đánh dấu sẽ đổi màu trên màn hình. Bên phải là các nút phân loại của các từ quan hệ này. Nháy nút vào một trong các nút này để thực hiện bước 2 của bài luyện.

Giao diện nhập dữ liệu cho Form

Cửa sổ nhập dữ liệu cho Form có khuôn dạng như hình dưới đây:


Các bước nhập dữ liệu vào Form này như sau:

1. Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu chọn một trong 2 kiểu: Tự động sinhhay Người dùng tự nhập.

2. Nếu tại bước 1 chọn kiểu Tự động sinh thì bước tiếp theo là chọn Nguồn từ điển như hình dưới đây.


Cho phép chọn 1 trong 10 nguồn từ điển khác nhau.

3. Nếu tại bước 1 chọn kiểu Người dùng tự nhập thì sau đó cần nhập tiếp các bộ dữ liệu vào Form tại khu vực phía dưới như hình dưới đây.


Cho phép nhập nhiều bộ dữ liệu. Để nhập thêm 1 bộ dữ liệu nháy vào nút có dấu +. Muốn hủy bớt 1 bộ dữ liệu nháy nút có dấu -. Với mỗi bộ dữ liệu nhập như sau:

- Nhập yêu cầu bài luyện tại bước 1 và bước 2.

- Nhập văn bản chính là nội dung bài luyện. Chú ý các từ quan hệ phải được đặt trong tag ....

- Chọn kiểu quan hệ của các từ quan hệ này.


Nếu muốn ghi dữ liệu ra tệp adf thì nhập tên adf file tại vị trí Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập.

Sau khi nhập xong toàn bộ dữ liệu nháy nút Chấp nhận để kết thúc quá trình nhập liệu.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7068

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn