Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu trọn bộ phần mềm Học – Dạy Tiếng Việt cấp Tiểu học
27/05/2013

Như vậy là sau hơn 7 năm, dự án phần mềm mô phỏng môn học Tiếng Việt cấp Tiểu học trên máy tính của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đã hoàn thành. Bộ phần mềm Học – Dạy Tiếng Việt là một dự án phần mềm lớn nhất của công ty School@net. Mục đích cuối cùng của dự án này là mô phỏng hoàn toàn tất cả các bài học của SGK môn Tiếng Việt các lớp học từ 1 đến 5. Bộ các phần mềm này chắc chắn sẽ là bộ phần mềm có nội dung số lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.
Bộ phần mềm Học – Dạy Tiếng Việt đã mô phỏng chính xác theo từng bài học của bộ SGK này.

Sau đây là liệt kê 26 phần mềm đã phát hành của dự án phần mềm này:

Stt

Tên phần mềm

Mô tả ngắn

1.

Học vần Tiếng Việt

Phần mềm đầu tiên của dự án phần mềm mô phỏng việc Học và Dạy Tiếng Việt. Phần mềm này có 4 chức năng chính: Học bảng chữ cái TV, học viết chữ cái TV, học đánh vần và học dấu tiếng Việt. Phần mềm dành cho lứa tuổi mẫu giáo, mầm non và đầu lớp 1, dành cho HS tự học hoặc GV giảng dạy trên lớp.

2.

Học Tiếng Việt 1, phần I. Học vần

Phần mềm đầu tiên mô phỏng chính xác từng bài học của SGK Tiếng Việt lớp 1, phần Học vần. Mô phỏng đủ 103 bài học phần âm vần dành cho học sinh.

3.

Dạy Tiếng Việt 1, phần I. Học vần

Phần mềm mô phỏng chính xác toàn bộ 103 bài học của SGK Tiếng Việt lớp 1, phần Học vần. Các bài học có thêm phần Tổng hợp kiến thức bài học dành cho GV. Phần mềm thiết kế dành cho GV giảng dạy trực tiếp trên máy tính. Tất cả các bài học GV có thể nhập, sửa trực tiếp dữ liệu đầu vào cho từng bài học.

4.

Học Tiếng Việt 1, phần II. Luyện tập tổng hợp

Phần mềm mô phỏng 12 chủ điểm Tuần của SGK Tiếng Việt, phần Luyện tập tổng hợp. Toàn bộ các mục kiến thức chính: tập đọc, chính tả, tập viết, kể chuyện đều được mô phỏng chính xác trên máy tính. Phần mềm dành cho học sinh.

5.

Dạy Tiếng Việt 1, phần II. Luyện tập tổng hợp

Phần mềm mô phỏng chính xác 12 chủ điểm Tuần theo phần Luyện tập tổng hợp của SGK Tiếng Việt lớp 1, phần 2. GV được quyền nhập thông tin đầu vào cho tất cả các bài học này.

6.

Tập viết chữ Việt 1

Phần mềm mô phỏng chính xã theo các bài học tập viết chữ theo Vở tập viết 1 của NXBGD. Mỗi bài học bao gồm 2 phần: phần mô phỏng chính xác theo các mẫu chữ tập viết và phần thể hiện chính nội dung bài tập viết trên màn hình máy tính. Với phần mềm này, toàn bộ phần kiến thức tập viết chữ của môn Tiếng Việt lớp 1 có thể thực hiện hoàn toàn trên máy tính.

7.

Học Tiếng Việt 2, phần I

Phần mềm mô phỏng chính xác toàn bộ các bài học của SGK Tiếng Việt lớp 2, tập 1. Toàn bộ 18 chủ điểm Tuần đã được mô phỏng trên máy tính. Phần mềm dành cho học sinh tự học ôn luyện ở nhà và ở trường.

8.

Dạy Tiếng Việt 2, phần I

Phần mềm dành riêng cho GV dùng để trực tiếp giảng dạy theo SGK Tiếng Việt lớp 2, tập 1. Phần mềm mô phỏng chính xác 18 chủ điềm Tuần với đầy đủ các phần kiến thức chính: tập đọc, chính tả, tập viết và kể chuyện.

9.

Học Tiếng Việt 2, phần II

Phần mềm mô phỏng chính xác toàn bộ các bài học của SGK Tiếng Việt lớp 2, tập 2. Toàn bộ các chủ điểm Tuần của phần 2 SGK đã được mô phỏng trên máy tính. Phần mềm dành cho học sinh tự học ôn luyện ở nhà và ở trường.

10.

Dạy Tiếng Việt 2, phần II

Phần mềm dành riêng cho GV dùng để trực tiếp giảng dạy theo SGK Tiếng Việt lớp 2, tập 2. Phần mềm mô phỏng chính xác 18 chủ điềm Tuần với đầy đủ các phần kiến thức chính: tập đọc, chính tả, tập viết và kể chuyện.

11.

Tập viết chữ Việt 2

Phần mềm mô phỏng chính xã theo các bài học tập viết chữ theo Vở tập viết 2 của NXBGD. Mỗi bài học bao gồm 2 phần: phần mô phỏng chính xác theo các mẫu chữ tập viết và phần thể hiện chính nội dung bài tập viết trên màn hình máy tính. Với phần mềm này, toàn bộ phần kiến thức tập viết chữ của môn Tiếng Việt lớp 2 có thể thực hiện hoàn toàn trên máy tính.

12.

Học Tiếng Việt 3, phần I

Phần mềm mô phỏng toàn bộ 18 chủ điềm Tuần của SGK Tiếng Việt lớp 3, tập 1. Các phần kiến thức chính đã mô phỏng bao gồm: tập đọc, chính tả, tập viết và kể chuyện. Phần mềm dành cho Học sinh.

13.

Dạy Tiếng Việt 3, phần I

Phần mềm mô phỏng toàn bộ 18 chủ điềm Tuần của SGK Tiếng Việt lớp 3, tập 1. Các phần kiến thức chính đã mô phỏng bao gồm: tập đọc, chính tả, tập viết và kể chuyện. Phần mềm dành cho Giáo viên giảng dạy trực tiếp.

14.

Học Tiếng Việt 3, phần II

Phần mềm mô phỏng toàn bộ 16 chủ điềm Tuần của SGK Tiếng Việt lớp 3, tập 2. Các phần kiến thức chính đã mô phỏng bao gồm: tập đọc, chính tả, tập viết và kể chuyện. Phần mềm dành cho Học sinh.

15.

Dạy Tiếng Việt 3, phần II

Phần mềm mô phỏng toàn bộ 16 chủ điềm Tuần của SGK Tiếng Việt lớp 3, tập 2. Các phần kiến thức chính đã mô phỏng bao gồm: tập đọc, chính tả, tập viết và kể chuyện. Phần mềm dành cho Giáo viên giảng dạy trực tiếp.

16.

Tập viết chữ Việt 3

Phần mềm mô phỏng chính xã theo các bài học tập viết chữ theo Vở tập viết 3 của NXBGD. Mỗi bài học bao gồm 2 phần: phần mô phỏng chính xác theo các mẫu chữ tập viết và phần thể hiện chính nội dung bài tập viết trên màn hình máy tính. Với phần mềm này, toàn bộ phần kiến thức tập viết chữ của môn Tiếng Việt lớp 3 có thể thực hiện hoàn toàn trên máy tính.

17.

Học Tiếng Việt 4, phần I

Phần mềm mô phỏng toàn bộ 18 chủ điềm Tuần của SGK Tiếng Việt lớp 4, tập 1. Các phần kiến thức chính đã mô phỏng bao gồm: tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn và tập kể chuyện. Phần mềm dành cho Học sinh.

18.

Dạy Tiếng Việt 4, phần I

Phần mềm mô phỏng toàn bộ 18 chủ điềm Tuần của SGK Tiếng Việt lớp 4, tập 1. Các phần kiến thức chính đã mô phỏng bao gồm: tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn và tập kể chuyện. Phần mềm dành cho Giáo viên.

19.

Học Tiếng Việt 4, phần II

Phần mềm mô phỏng toàn bộ 16 chủ điềm Tuần của SGK Tiếng Việt lớp 4, tập 2. Các phần kiến thức chính đã mô phỏng bao gồm: tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn và tập kể chuyện. Phần mềm dành cho Học sinh.

20.

Dạy Tiếng Việt 4, phần II

Phần mềm mô phỏng toàn bộ 16 chủ điềm Tuần của SGK Tiếng Việt lớp 4, tập 2. Các phần kiến thức chính đã mô phỏng bao gồm: tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn và tập kể chuyện. Phần mềm dành cho Giáo viên.

21.

Học Tiếng Việt 5, phần I

Phần mềm mô phỏng toàn bộ 18 chủ điềm Tuần của SGK Tiếng Việt lớp 5, tập 1. Các phần kiến thức chính đã mô phỏng bao gồm: tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn và tập kể chuyện. Phần mềm dành cho Học sinh.

22.

Dạy Tiếng Việt 5, phần I

Phần mềm mô phỏng toàn bộ 18 chủ điềm Tuần của SGK Tiếng Việt lớp 5, tập 1. Các phần kiến thức chính đã mô phỏng bao gồm: tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn và tập kể chuyện. Phần mềm dành cho Giáo viên.

23.

Học Tiếng Việt 5, phần II

Phần mềm mô phỏng toàn bộ 16 chủ điềm Tuần của SGK Tiếng Việt lớp 5, tập 2. Các phần kiến thức chính đã mô phỏng bao gồm: tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn và tập kể chuyện. Phần mềm dành cho Học sinh.

24.

Dạy Tiếng Việt 5, phần II

Phần mềm mô phỏng toàn bộ 16 chủ điềm Tuần của SGK Tiếng Việt lớp 5, tập 2. Các phần kiến thức chính đã mô phỏng bao gồm: tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn và tập kể chuyện. Phần mềm dành cho Giáo viên.

25.

Học chính tả Tiếng Việt

Phần mềm mô phỏng tất cả các dạng bài luyện kiến thức phần chính tả có trong bộ SGK Tiếng Việt tiểu học. Phần mềm này dành cho HS học, ôn luyện và làm các dạng bài tập phần chính tả tiếng Việt. Phần mềm cũng dành cho GV thực hiện các bài học chính tả và sinh tự động các bài luyện. Toàn bộ các bài luyện trong phần mềm đều cho phép GV nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào.

26.

Bài học tập viết chữ Việt

Đây là phần mềm đầu tiên được thiết kế dành cho GV thiết kế các bài giảng môn Tiếng Việt, phần kiến thức tập viết chữ Việt. Chức năng chính của phần mềm là tạo lập các tệp *.tviet là các bài giảng phần kiến thức tập viết chữ Việt, sau đó có thể trình chiếu trên màn hình để giảng dạy phần kiến thức này.


Một vài đặc điểm nổi bật của bộ phần mềm này:

- Toàn bộ các từ khóa, âm vần chính của Tiếng Việt đều được ghi âm và có hình ảnh kèm theo.

- Toàn bộ các bài tập đọc, nghe viết, kể chuyện đều được ghi âm đầy đủ.

- Toàn bộ các dạng kiến thức chính của chương trình môn học Tiếng Việt như tập đọc, tập chép, tập viết, chính tả, luyện từ và câu, kể chuyện đều được mô phỏng đầy đủ trên máy tính.

- Trong bộ phần mềm này chúng tôi đã đưa vào một bộ hơn 40 từ điển Tiếng Việt các loại dùng để hỗ trợ tra cứu và đặc biệt dùng để làm tư liệu cho các bài học, bài luyện trong phần mềm.

Sau đây là một vài hình ảnh mô tả các phần mềm trong dự án phần mềm Học – Dạy Tiếng Việt cấp Tiểu học của công ty School@net.


Giao diện chính Học Tiếng Việt 1, phần I.


Giao diện chính Học Tiếng Việt 1, phần II.


Giao diện chính Học Tiếng Việt 2, phần I.


Giao diện chính Học Tiếng Việt 2, phần II.


Giao diện chính Học Tiếng Việt 3, phần I.


Giao diện chính Học Tiếng Việt 3, phần II.


Giao diện chính Học Tiếng Việt 4, phần I.


Giao diện chính Học Tiếng Việt 4, phần II.


Giao diện chính Học Tiếng Việt 5, phần I.


Giao diện chính Học Tiếng Việt 5, phần II.


Giao diện phần học âm vần chính của một bài học phần Học vần, SGK Tiếng Việt 1.


Giao diện phần luyện nói trong một bải học của Tiếng Việt 1, phần Học vần.


Giao diện chức năng tập chép, một trong những phần kỹ năng được thực hành rất nhiều trong chương trình. Phần mềm thể hiện chính xác nội dung cần tập chép lên màn hình, GV không cần chép lại lên bảng. HS quan sát màn hình và chép vào vở học tập.


Giao diện một bài luyện chính tả điền vần vào ô trống. Có rất nhiều dạng bài tập điền từ, âm đầu, vần như vậy. Phần mềm lưu trữ các từ điển chính tả, từ điển từ láy để sinh tự động các bài luyện tập này.


Giao diện phần tập đọc chính của bài tập đọc. Phần mềm đã thu âm giọng đọc của GV cho tất cả các bài tập đọc theo SGK.


Giao diện phần học giải nghĩa từ mới. Các từ mới có thể xem giải nghĩa từ SGK hoặc từ Từ điển học sinh tích hợp sẵn trong phần mềm.


Giao diện


Giao diện chức năng mô phỏng tập viết


Giao diện của bài luyện điền dấu còn thiếu trong một đoạn văn bản. HS làm bài bằng cách dùng chuột kéo thả các dấu ở khung bên phải vào các vị trí còn thiếu dấu trong văn bản chính.


Giao diện bài luyện về phân loại và tìm các thành phần của câu tiếng Việt. Quan sát đề bài ở trên, HS làm bài trực tiếp trong khung phía dưới.


Giao diện phần Tim hiểu bài tập đọc. Với bài học này, phần mềm cho phép thiết lập 4 nhóm học tập và thảo luận theo nội dung bài tập đọc.


Bài học luyện đọc đúng và đọc diễn cảm. Cho phép GV đặt các vạch thẳng đứng giữa các từ trong đoạn văn. Phần mềm còn hỗ trợ xem phân tích cấu tạo tiếng của từng từ ngay trên màn hình.


Đây là gioa diện bài luyện ghép các từ riêng biệt để tạo thành các cụm từ có nghĩa. Bài học này có rất nhiều trong Tiếng Việt cấp tiểu học.


Giao diện bài luyện kéo thả các từ, câu vào các ô trống trong bảng một cách hợp lý.


Giao diện bài luyện điền các từ, cụm từ đúng vào các vị trí trống trong một đoạn văn.


Bài học nhớ - viết, một dạng bài học phổ biến trong phần học Chính tả của chương trình.


Giao diện màn hình Giải ô chữ tiếng Việt.


Bài học tìm và nhập trực tiếp các từ ngữ, câu văn vào màn hình theo yêu cầu. Dạng bài tập này cũng rất phổ biến trong chương trình Tiếng Việt cấp tiểu học.


Đây là giao diện của màn hình nhập dữ liệu cho một bài học phần học vần: tệp *.htv1. Giáo viên được toàn quyền nhập các thông tin của phần từ khóa, tập đọc, luyện nói.


Tất cả các bài học, bài luyện trong bộ phần mềm Học – Dạy Tiếng Việt đều cho phép GV nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào. Đây là một ưu điểm rất lớn của bộ phần mềm này.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7096

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn