Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

30 thao tác chính với phần mềm iQB Cat 7.0 người dùng cần biết
04/06/2013

iQB Cat 7.0 là phiên bản của phần mềm Quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra dành cho mỗi giáo viên trong nhà trường (phổ thông và đại học).

Với phần mềm này chúng tôi mong muốn mỗi giáo viên sẽ có một công cụ của riêng mình để làm việc với các Ngân hàng câu hỏi môn học, thiết lập đề kiểm tra để dùng trong công việc hàng ngày của mình.


Với iQB Cat 7.0, các giáo viên có thể:

- Thực hiện các thao tác làm việc, khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi cho riêng mình, phục vụ công việc giảng dạy hàng ngày của mình.

- Thực hiện việc nhập câu hỏi cho các Ngân hàng câu hỏi do lãnh đạo giao nhiệm vụ nhập trực tiếp. Trong trường hợp này, CSDL ngân hàng do cấp trên giao, giáo viên chỉ có nhiệm vụ nhập dữ liệu và sau đó bàn giao CSDL cho nhà trường.

Sau đây là danh sách 30 thao tác chính. Chúng tôi sẽ lần lượt cung cấp hướng dẫn cụ thể của các thao tác này.

1. Làm việc với CSDL (mở, đóng, khởi tạo, khởi tạo nhanh ma trận kiến thức cho các môn học và khối lớp)

2. Chức năng khởi tạo nhanh Ma trận kiến thức (dành cho các nhà trường ĐH, CĐ)

3. Nhập kỹ năng câu hỏi.

4. Xem và nhập Ma trận kiến thức

5. Nhập câu hỏi (chính thức)

6. Chuyển nhập câu hỏi từ Text Eitor

7. Chuyển nhập câu hỏi từ DOC file

8. Nhập câu hỏi nhanh theo nhóm

9. Khuôn dạng nhập câu hỏi từ WORD

10. Nhập Media vào câu hỏi

11. Nhập nhóm mẫu đề kiểm tra

12. Nhập mẫu đề kiểm tra

13. Mô hình Ma trận đề. Nhập mẫu đề kiểm tra theo ma trận đề

14. Làm việc với đề kiểm tra. Sinh đề kiểm tra nhanh từ Mẫu đề kiểm tra

15. Sinh đề kiểm tra từ Ngân hàng câu hỏi (lệnh tạo đề kiểm tra chính)

16. Chức năng Xem nhanh và sửa nội dung câu hỏi

17. Lệnh In danh sách câu hỏi

18. Xem và In đề kiểm tra

19. Xem, sửa thông tin thuộc tính của đề kiểm tra

20. Trộn câu hỏi đề kiểm tra

21. Thiết lập các nhóm câu hỏi trong đề kiểm tra

22. Khởi tạo và nhập trực tiếp đề kiểm tra (iQB Cat FULL)

23. Chuyển nhập câu hỏi của DOC File vào đề kiểm tra. Tách, ghép đề kiểm tra (iQB Cat FULL).

24. Kiểm tra lỗi logic câu hỏi

25. Kiểm tra lỗi logic đề kiểm tra

26. Chức năng khởi tạo nhanh đề kiểm tra

27. Chức năng kiểm tra kiến thức theo chủ đề

28. Chức năng kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra

29. Chức năng chấm bài trực tiếp

30. Chức năng thống kế câu hỏi theo chủ đề kiến thức


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7103

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn