Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 6. Lệnh nhập câu hỏi nhanh theo nhóm của Ngân hàng câu hỏi.
11/06/2013

Trong bài viết trước, chúng ta đã làm quen với các thao tác của chức năng Nhập câu hỏi chính của phần mềm iQB Cat 7.0. Trong lệnh đó phần mềm cho phép người dùng nhập trực tiếp vào CSDL Ngân hàng câu hỏi tất cả các loại, kiểu câu hỏi mà phần mềm hỗ trợ. Tuy nhiên chức năng nhập câu hỏi đó chỉ cho phép nhập từng câu hỏi một. Khi nhập xong 1 câu, cần thoát khỏi cửa sổ nhập dữ liệu đó để khởi tạo mới một câu hỏi.


Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một lệnh nhập câu hỏi thứ hai có tên Nhập nhanh câu hỏi theo nhóm. Lệnh này được thiết kế với mục đích cho phép người dùng nhập nhiều câu hỏi cùng một lúc để tăng tốc độ nhập dữ liệu. Các câu hỏi này được nhập theo từng nhóm với cùng các tham số, kiểu nội dung và phân loại như nhau. Chính vì vậy chức năng này còn có tên Nhập câu hỏi theo nhóm. Lệnh Nhập câu hỏi theo nhóm chỉ áp dụng nhập các câu hỏi ngắn.

Chức năng này được thực hiện từ thực đơn: Dữ liệu --> Nhập câu hỏi theo nhóm.

Giao diện ban đầu của lệnh có khuôn dạng hình dưới đây. Tại bước ban đầu này, người dùng cần thực hiện 3 bước sau trước khi chính thức thực hiện chức năng nhập câu hỏi nhanh.

Sau khi chọn xong các thông tin thuộc tính và kiểu nội dung câu hỏi tại các bước 1, 2 trong hình trên, nháy vào nút Bắt đầu đề vào cửa sổ nhập dữ liệu câu hỏi.

Giao diện nhập câu hỏi của lệnh này cũng tương tự như đối với chức năng nhập câu hỏi chính của phần mềm.

Điểm đặc biệt nhất của cửa sổ nhập câu hỏi này là cho phép nhập đồng thời nhiều câu hỏi. Sử dụng các nút Tạo mới, Câu trước, Câu sau để tạo mới và dịch chuyển giữa các câu hỏi đang nhập. Khi nhập xong 1 câu hỏi nháy nút Cập nhật để ghi lại.

Như vậy chức năng này cho phép người dùng nhập nhiều, một nhóm câu hỏi cùng loại, cùng kiểu vào CSDL.

Chức năng này cho phép nhập tất cả các loại, hình thức câu hỏi ngắn có hỗ trợ trong phần mềm iQB.

Sau đây là một vài giao diện.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7110

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn