Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 8. Chuyển nhập câu hỏi từ DOC files vào Ngân hàng câu hỏi
11/06/2013

Trong các bài trước chúng tôi đã trình bày các thao tác nhập dữ liệu câu hỏi vào Ngân hàng theo nhiều cách và lệnh nhác nhau:

- Lệnh nhập câu hỏi chính.

- Lệnh nhập câu hỏi nhanh theo nhóm.

- Chức năng chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor.


Trong bài viết này sẽ trình bày tiếp một chức năng chuyển nhập câu hỏi thuận tiện nữa của phần mềm iQB, đó là chức năng Chuyển nhập câu hỏi từ DOC file.

Chức năng này được thực hiện từ thực đơn Dữ liệu ---> Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File.Chức năng này cho phép phần mểm tự động nhận biết và chuyển các câu hỏi đã được nhập sẵn trong các tệp dạng DOC, DOCX vào CSDL một cách nhanh chóng và chính xác. Điểm khác biệt của lệnh này và chức năng Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor là ở chỗ người dùng không cần mở một Text Editor nào ra để xem và chính sửa các câu hỏi nữa. Các câu hỏi đã được nhập xong và được lưu trữ đúng cách trong các tệp DOC và phần mềm sẽ tự động thực hiện việc chuyển nhập.

Do vậy chức năng này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ chuyển nhập câu hỏi thông qua các tệp DOC, DOCX mà đa số giáo viên đã làm quen.

Một số chú ý khi nhập dữ liệu trong DOC file để chuyển nhập câu hỏi nhanh vào CSDL.

- Khuôn dạng nhập câu hỏi trong DOC File chính là khuôn dạng cần nhập câu hỏi trong Text Editor.

- Dòng đầu tiên của mỗi câu hỏi cần có các ký tự nhận biết kiểu nội dung, bắt đầu bằng ký tự #. Tôi sẽ có 1 bài viết riêng về các qui định này.

- Tất cả các nội dung câu hỏi viết sát ra lề trái, các Indent trái và phải đều đặt = 0. Không sử dụng Bullet, Numbering, không đặt chế độ tự động Bullet và Numbering.

- Thông thường mỗi tệp DOC sẽ chứa các câu hỏi cùng chủ đề kiến thức, cùng kỹ năng và các thuộc tính khác như kiểu lý thuyết / bài tập, mức độ khó dễ, ...

- Chú ý không đánh số thứ tự các câu hỏi trong DOC File.

Giao diện chính của lệnh chuyển nhập câu hỏi từ DOC File có dạng như hình sau:Các chú ý quan trọng:

- Có thể chuyển nhập toàn bộ các câu hỏi hoặc chỉ chuyển nhập câu hỏi đầu tiên.

Đánh dấu vào vị trí sau:


- Luôn đánh dấu như sau để phần mềm coi dòng đầu tiên (sau ký tự #) chỉ bao gồm các ký tự điều khiển nội dung câu hỏi.


- Nút cho phép xem và nhập lại các ký tự điều khiển nhận biết kiểu câu hỏi.

Nếu không có gì đặc biệt thì không cần thay đổi các thông tin này.

Sau khi nhấn nút Chuyển nhập, nếu thành công thì sẽ có thông báo như hình sau:


Sau đó có thể thực hiện tiếp việc chuyển nhập với các tệp DOC khác.

Nếu gặp lỗi, phần mềm sẽ thông báo vị trí lỗi và dừng lệnh cho đến khi nào sửa được lỗi này.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7112

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn