Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 12. Nhập mẫu đề kiểm tra trong Ngân hàng câu hỏi. Phần 3: Chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test
14/06/2013

Nhiệm vụ chính của các Mẫu đề kiểm tra là sinh tự động các đề kiểm tra thực sự lấy nguồn câu hỏi từ CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Ngoài việc các mẫu đề kiểm tra này phải có cấu trúc sao cho việc sinh đề kiểm tra đảm bảo chất lượng và đúng mục đích, đối tượng của công việc đánh giá, một việc quan trọng nữa là cần kiểm tra xem từ Mẫu đề kiểm tra này liệu có sinh được thực sự các đề kiểm tra hay không.


Chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test có nhiệm vụ chính là kiểm tra xem với một Mẫu đề kiểm tra hiện thời và nguồn câu hỏi có sẵn trong Ngân hàng, thì có thể sinh được đề kiểm tra hay không. Đây là một chức năng rất quan trọng. Khi xây dựng và nhập các mẫu đề kiểm tra, người dùng bắt buộc phải sử dụng lệnh này để tiến hành kiểm tra khả năng sinh tự động đề kiểm tra của Sơ đồ Test gắn liền với Mẫu đề kiểm tra.

Trong cửa sổ nhập Sơ đồ Test, chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test nằm ở nhóm các nút lệnh chính tại khung bên phải màn hình.


Ngoài tính năng kiểm tra khả năng sinh đề kiểm tra, chức năng này còn có 1 số tính năng khác rất quan trọng liên quan đến cấu trúc của Sơ đồ Test và cách mà phần mềm xử lý các tính chất của Sơ đồ Test này.

Chúng ta cùng tìm hiểu cửa sổ chính của chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test dưới đây.


Vùng thông tin quan trọng nhất nằm ở chính giữa màn hình. Đây chính là thông tin liên quan đến Sơ đồ Test hiện thời thể hiện trên một bảng của màn hình.

Cấu trúc của bảng này như sau:

- Các cột dữ liệu chính từ trái sang bao gồm: Chủ đề kiến thức, kỹ năng, ngắn/dài, TN/TL, LT/BT, K/TB/D là các cột có liên quan đến các thuộc tính của các mẫu câu hỏi của Sơ đồ Test.

- Tiếp theo là 2 cột Số lượngNguồn CSDL. Ý nghĩa các cột này sẽ được trình bày sau.

Các cột thông tin thuộc tính có ý nghĩa như sau:

- Cột Chủ đề kiến thức sẽ liệt kê các chủ đề kiến thức có liên quan trong Mẫu đề kiểm tra hiện thời. Cột này luôn hiện và không thể làm ẩn đi.

- Các cột tiếp theo tính từ trái qua phải là các thuộc tính, tính chất liên quan đến khái niệm câu hỏi của phần mềm iQB. Các cột này bao gồm: kỹ năng, ngắn/dài, TN/TL, LT/BT, K/TB/D. Ý nghĩa các cột này như sau: dùng để thể hiện phân bổ thông tin theo các thuộc tính đã thể hiện trong các cột bên trái của mình.

Ví dụ:

+ Cột Kỹ năng sẽ bao gồm 3 giá trị: biết - hiểu - vận dụng. Mỗi bộ 3 kỹ năng này được liệt kê theo từng chủ đề kiến thức của cột bên trái.

+ Cột TN/TL bao gồm 2 giá trị: TN (trắc nghiệm), TL (tự luận). Mỗi bộ 2 giá trị này được liệt kê theo từng giá trị của cột bên trái (kỹ năng).

Các cột thuộc tính kỹ năng, ngắn/dài, TN/TL, LT/BT, K/TB/Dsẽ được điều khiển thể hiện bởi các lựa chọn thể hiện ở phía trên, vùng 1.


Cụ thể như sau:

+ Cột Kỹ năng, LT/BT, D/TB/K có thể được điều khiển hiện hoặc ẩn đi trên màn hình chính của lệnh.

+ Cột TN/TL luôn được thể hiện, không thể ẩn được, nhưng các giá trị cụ thể của cột này được phép chọn trong 3 kiểu sau:

a) TL/TN: chỉ hiện Tự luận, Trắc nghiệm. Khi đó giá trị Trắc nghiệm sẽ bao hàm cả các loại nội dung trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.

b) TL/TN/DK-CĐ: hiện 3 giá trị: Tự luận, Trắc nghiệm và DK-CĐ. Khi đó DK-CĐ được hiểu là bao gồm 2 kiểu nội dung câu hỏi là điền khuyết, cặp đôi.

c) TL/TN/DK/CĐ: hiện đủ 4 giá trị riêng biệt là Tự luận, Trắc nghiệm, Điền khuyết, Cặp đôi.

Ví dụ hình dưới đây cho ta thấy 1 cách thể hiện khác của cửa sổ lệnh khi các cột Kỹ năng, LT/BT và cột D/TB/K bị ẩn đi.


Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa chính của 2 cột: Số lượng câu hỏiNguồn CSDL. Đây là 2 cột thông tin quan trọng nhất của chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test.

- Cột Số lượng câu hỏi chỉ ra số lượng câu hỏi cần có của Sơ đồ Test tương ứng với các thông tin thuộc tính của tất cả các ô nằm bên trái ô này. Chú ý đây là số lượng câu hỏi tương ứng với toàn bộ các thuộc tính của dãy các ô bên trái. Do vậy nếu các cột bên trái hiện càng nhiều thì việc phân bổ càng chi tiết và giá trị số lượng này càng nhỏ đi. Ngược lại nếu các cột bên trái hiện ít thì việc phân bổ này ít chi tiết hơn vàgiá trị số lượng này sẽ lớn hơn.

- Cột Nguồn CSDL chỉ ra số lượng câu hỏi hiện có trong Ngân hàng câu hỏi hiện thời, tương ứng với các thuộc tính của các thông tin nằm tại tất cả các ô nằm bên trái ô Số lượng câu hỏi.

Như vậy nhìn vào bảng dữ liệu chính giữa màn hình Kiểm tra Sơ đồ Test này, chúng ta sẽ có bức tranh tổng thể về phân bổ số lượng câu hỏi theo yêu cầu của Mẫu đề kiểm tra hiện thời và số lượng câu hỏi hiện có trong CSDL nguồn.


Ví dụ trong hình ảnh trên, chúng ta thấy rõ:

- Bảng dữ liệu chỉnh chỉ còn 3 cột thông tin: Chủ đề kiến thức, Ngắn/Dài, TL/TN. Còn các cột khác đều bị ẩn đi, không hiện, do đó dữ liệu trên bảng cũng sẽ không còn liên quan đến những cột ẩn đó nữa.

- Mẫu đề kiểm tra hiện thời bao gồm 4 chủ đề kiến thức, mỗi chủ đề có yêu cầu 10 câu hỏi, các câu hỏi này đều phải có thuộc tính là câu hỏi NgắnTrắc nghiệm. Theo thiết kế thì khi cột TL/TN chỉ thể hiện 2 thông tin là Tự luận và Trắc nghiệm thì thuộc tính trắc nghiệm sẽ tự hiểu là Trắc nghiệm + Điền khuyết + Cặp đôi.

- Tương ứng với 4 chủ đề kiến thức trên, thuộc tính câu hỏi Ngắn, Trắc nghiệm (bao gồm TN+ĐK+CĐ) thì trong CSDL Ngân hàng hiện đang có lần lượt là 212, 74, 195, 116 cây hỏi.

- Với những dữ liệu trên thì Sơ đồ Test này đủ điều kiện sinh đề kiểm tra.

Nếu tại một vị trí bất kỳ trong bảng trên, ta thấy Số lượng câu hỏi >Nguồn CSDL thì điều này đồng nghĩa rằng không có đủ nguồn dữ liệu để đáp ứng nhu cầu về số lượng câu hỏi cho ô hiện thời và đó kết quả là Sơ đồ Test này không đủ khả năng sinh tự động đề kiểm tra.

Ví dụ trong hình dưới đây chúng ta nhìn thấy ngay tại dòng đầu tiên ô Số lượng câu hỏi có giá trị > ô Nguồn CSDL. Như vậy trong mô hình này, Sơ đồ Test này sẽ không đủ khả năng sinh đề kiểm tra.


Chúng ta tạm kết luận như sau:

1. Lệnh Kiểm tra Sơ đồ Test có chức năng kiểm tra khả năng sinh tự động đề kiểm tra từ một Mẫu đề kiểm tra cho trước, lấy nguồn câu hỏi từ CSDL Ngân hàng hiện thời.

2. Lệnh sẽ tiến hành kiểm tra như sau: Sau khi thể hiện thông tin các cột từ trái sang phải theo yêu cầu của người dùng, phần mềm sẽ tính toán để tính được các giá trị tại các cột Số lượng câu hỏiNguồn CSDL. (Chú ý: như vậy thông tin thể hiện trên 2 cột Số lượng câu hỏiNguồn CSDL sẽ phụ thuộc vào các cột thuộc tính hiển thị bên trái).

3. Nếu tại tất cả các dòng, nếu Số lượng câu hỏi <= Nguồn CSDL thì kết luận là Đủ khả năng sinh câu hỏi cho đề kiểm tra.

4. Ngược lại nếu trên 1 dòng nào đó, Số lượng câu hỏi > Nguồn CSDLthì kết luận là Không đủ khả năng sinh câu hỏi cho đề kiểm tra.

Như vậy việc kiểm tra khả năng sinh đề kiểm tra thực tế từ các Mẫu đề kiểm tra sẽ phụ thuộc vào cách thể hiện các cột thuộc tính trên màn hình kiểm tra này. Nếu một cột được ẩn đi, điều đó có nghĩa là các thông tin thuộc tính trên cột đó sẽ được bỏ qua, không tính đến khi kiểm tra khả năng sinh đề kiểm tra. Do vậy càng có nhiều cột thể hiện, yêu cầu làm đề càng khắt khe, và càng khó có khả năng sinh tự động đề kiểm tra.

Trong phần mềm iQB có nhiều lựa chọ cho việc sinh đề kiểm tra từ các Mẫu đề kiểm tra. Các phương án lựa chọn này tương tự như các lựa chọn hiện hay ẩn các cột trong chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test này.

Do vậy Kiểm tra Sơ đồ Test là một chức năng quan trọng mà các giáo viên cần hiểu và nắm được khi sử dụng phần mềm iQB.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7121

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn