Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 17. Lệnh in danh sách câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi
18/06/2013

Lệnh này có chức năng in nhanh danh sách câu hỏi hiện có trong Ngân hàng hiện thời ra máy in hoặc chuyển đổi sang các tệp văn bản DOC, DOCX. Có thể in toàn bộ danh sách câu hỏi hay in theo từng nhóm chủ đề kiến thức, kỹ năng. Một lệnh rất đơn giản nhưng hữu ích.


Một tính năng nữa của lệnh này là có thể chuyển đổi sang tệp DOC dạng câu hỏi đã được chuẩn hóa để sẵn sàng chuyển nhập vào các Ngân hàng câu hỏi khác.

Thực hiện lệnh từ thực đơn Dữ liệu ---> In danh sách câu hỏi.


Giao diện ban đầu của lệnh có dạng sau:


Chú ý 2 lựa chọn in:

- In nội dung câu hỏi và đáp án: chỉ in nội dung câu hỏi hay in cả câu hỏi và đáp án.

- Chèn các ký tự phân biệt nội dung câu hỏi: có in câu hỏi dưới dạng có các ký tự phân biệt nội dung câu hỏi kèm theo hay không. Lựa chọn này thích hợp khi chúng ta muốn sử dụng các tệp DOC khi chuyển câu hỏi ra rồi sau đó dùng chính các tệp DOC này để chuyển nhập sang các CSDL Ngân hàng khác.

Khi nháy nút Thực hiện, kết quả của lệnh sẽ có dạng như hình sau:


Muốn chuyển danh sách này sangWord thì nháy nút trên thanh công cụ, sau đó điền tên file muốn chuyển ra trong một cửa sổ có dạng như hình sau:Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7128

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn