Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 23. Kiểm tra lỗi logic đề kiểm tra
19/06/2013

Chức năng Kiểm tra lỗi logic đề kiểm tra có nhiệm vụ chính là kiểm tra và tìm ra các lỗi logic bên trong các câu hỏi của đề kiểm tra này.


Về lý thuyết khi phần mềm sinh tự động đề kiểm tra từ Ngân hàng câu hỏi hoặc khi người dùng nhập trực tiếp các câu hỏi của đề kiểm tra thì không thể phát sinh các lỗi logic này.

Tuy nhiên đề phòng các lỗi phát sinh ngoài ý muốn ví dụ như đang nhập thì mất điện, hoặc lỗi nảy sinh do bản thân phần mềm, do vậy trong phần mềm iQB vẫn có một lệnh, chức năng dùng để kiểm tra lỗi logic này.

Chức năng này có thể thực hiện khi đang mở 1 đề kiểm tra trong phần mềm. Lệnh sẽ có tác dụng kiểm tra lỗi logic nếu có và tự động sửa các lỗi này nếu sửa được.

Thao tác: thực hiện lệnh Đề kiểm tra --> Kiểm tra lỗi logic đề kiểm tra.


Phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra nhanh các câu hỏi của đề kiểm tra đang làm việc.

Nếu có lỗi thì thông báo và tự động sửa lỗi ngay.

Nếu không phát hiện lỗi thì thông báo như sau:Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7134

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn