Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 30. Nhập, sửa trực tiếp câu hỏi của đề kiểm tra (iQB Cat Full). Phần 1: Nhập câu hỏi trực tiếp
21/06/2013

Bài viết này sẽ mô tả các thao tác nhập, sửa câu hỏi chính trong chức năng Khởi tạo, nhập, sửa trực tiếp dữ liệu. Phần mềm iQB Cat Full 7.0 có 2 chức năng liên quan.

Giao diện màn hình nhập, sửa trực tiếp nội dung câu hỏi của đề kiểm tra có dạng như hình dưới đây.


Màn hình nhập dữ liệu tại bước này bao gồm 4 khu vực chính:

1. Danh sách câu hỏi của đề kiểm tra nằm tại khung trái màn hình cùng các nút lệnh điều khiển phía dưới.

2. Khung thông tin phải là nơi nhập và điều chỉnh dữ liệu từng câu hỏi của đề kiểm tra.

3. Thanh công cụ nhập văn bản text phía trên màn hình.

4. Nhóm các nút lệnh điều khiển chung phía dưới, bên phải màn hình.

Sau đây là mô tả các lệnh, thao tác cụ thể.

1. Bổ sung thêm 1 câu hỏi mới vào cuối danh sách

Nhấn nút lệnh , sau đó nhập thông tin của câu hỏi mới này vào 5 TAB thông tin của khung bên phải màn hình.


Chú ý quan trọng:

- Mỗi câu hỏi được nhập dữ liệu tương tự như việc nhập câu hỏi trong CSDL của phần mềm. Các kiểu chính của câu hỏi là N (ngắn), D (dài) và P (phụ). Sau 1 câu hỏi Dài bắt buộc phải có tối thiểu một câu hỏi P (phụ).

- Hỗ trợ nhập tất cả các dạng câu hỏi trừ ra dạng câu hỏi trắc nghiệm, đáp án động của phần mềm.

- Cho phép nhập dữ liệu media (cho phép vả ghi âm âm thanh trực tiếp).

Sau khi nhập xong thông tin cho câu hỏi mới, nhấn nút Cập nhật. Ta sẽ thấy câu hỏi này được bổ sung vào dòng cuối cùng của DS câu hỏi bên trái màn hình.

Giao diện nhập nội dung chi tiết của câu hỏi có khuôn dạng tương tự như việc nhập câu hỏi chính vào Ngân hàng câu hỏi của phần mềm.

Sau đây là mô tả ngắn một số giao diện khi nhập thông tin nội dung câu hỏi.

TAB Phân loạiTAB Nội dung câu hỏi, đáp án, lời giải
2. Sửa đổi, điều chỉnh thông tin câu hỏi đã có trong danh sách

Muốn sửa lại một câu hỏi đã nhập thực hiện như sau: Trong DS bên trái nháy chuột chọn câu hỏi (khi đó nội dung câu hỏi này sẽ cập nhật vào 5 TAB thông tin bên phải). Tiến hành điều chỉnh thông tin câu hỏi này trong khung bên phải (với 5 TAB thông tin). Nhập xong thì bấm nút Cập nhật để ghi lại các thay đổi.

Chú ý: việc thay đổi kiểu câu hỏi (kiểu ngắn, dài, phụ) phải rất thận trọng nếu không sẽ phá vỡ tính logic của dãy các câu hỏi trong đề kiểm tra. Theo qui định của phần mềm sau một câu hỏi Dài phải có tối thiểu một câu hỏi Phụ kèm theo.

3. Xóa một câu hỏi trong danh sách

Chọn câu hỏi trong danh sách và nhấn nút lệnh . Phần mềm đưa ra thông báo sau.


Nhấn nút Yes nếu muốn xóa thực sự, nhấn nút No để đóng hộp hội thoại và không thực hiện lệnh này.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7145

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn