Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu 2 phần mềm Việt Games Tìm từ (Hangman) và Sắp xếp từ (Word Sort) bản Chuyên nghiệp dành riêng cho giáo viên
19/08/2013

Các phần mềm Tìm từ (hangman)Sắp xếp từ (Word Sort) đã được phát hành trong Bộ Việt Games 6.x, đó là các phiên bản không chuyên nghiệp, dành cho HS của các phần mềm này.

Công ty School@net còn phát hành riêng biệt và độc lập bản Chuyên nghiệp của hai phần mềm Tìm từSắp xếp

Bản Chuyên nghiệp này có điểm gì khác biệt cơ bản so với các phiên bản đã phát hành trước đây?

Sau đây là một vài điểm khác biệt cơ bản.

1. Phiên bản Chuyên nghiệp cho phép các phần mềm này, ngoài bộ từ điển có sẵn, có thể lấy dữ liệu tự động từ 2 nguồn khác sau đây:

(1) Bộ từ điểm từ do người dùng tự nhập, mỗi từ điển này là 1 tệp trên đĩa có phần mở rộng là *.WD (Word Database).

(2) Tệp dữ liệu lưu trữ trực tiếp dãy từ dùng để sinh tự động từ trong các trò chơi. Các tệp dữ liệu người dùng nhập trực tiếp này có dạng *.adf.

2. Người sử dụng phần mềm có thể nhập trực tiếp dữ liệu vào các tệp *.WD hay *.ADF ngay trong phần mềm để sử dụng lâu dài với phần mềm.

Với 2 tính năng đặc biệt trên, các phần mềm Hangman và Word Sort bản chuyên nghiệp không những là các phần mềm trò chơi rất bổ ích dành cho mọi học sinh trong nhà trường mà còn là một công cụ tốt cho GV có thể khai thác, sử dụng dùng để hỗ trợ HS vui chơi, giải trí và thư giãn trong các tiết học của mình.

Theo chúng tôi được biết trong một tiết học và dạy GV luôn mong muốn đưa vào tiết dạy của mình các trò chơi dùng cho HS giải lao giữa và cuối giờ. Các trò chơi này nên phụ vụ luôn cho kiến thức của bài học. Khi đó các phần mềm trò chơi này chính là cái mà các GV cần.

Ví dụ khi GV môn Hóa giảng dạy một tiết về phản ứng oxi hóa khử, cuối giờ dạy GV này sẽ cho HS giải trí bằng cách chơi trò chơi Hangman tìm từ, mà các từ này lại có liên quan trực tiếp đến bài học môn Hóa, phần kiến thức phản ứng oxi hóa khử. Các GV có thể dùng phần mềm Hangman hoặc Word Sort bản chuyên nghiệp để thực hiện công việc này một cách rất dễ dàng, nhanh chóng.

GV sẽ dùng phần mềm để tạo ra tệp *.ADF chứa các từ có liên quan, sau đó trên lớp cho HS chơi trò chơi với chính tệp *.ADF vừa khởi tạo.

Sau đây là một vài hình ảnh của hai phần mềm Hangman Word Soft bản chuyên nghiệp.


Giao diện chính của phần mềm Hangman, bản chuyên nghiệp.


Giao diện phần nhập dữ liệu đầu vào, kể cả tệp *.WD và *.ADF của phần mềm Hangman.


Giao diện chính phần mềm Word Sort, bản chuyên nghiệp.


Giao diện phần nhập dữ liệu đầu vào, kể cả tệp *.WD và *.ADF của phần mềm Word Sort.

Hai phần mềm này được phát hành theo Bản quyền P-Code của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường, điều đó có nghĩa là khi mua phần mềm người dùng chỉ được cài đặt trên một máy tính PC duy nhất. Khi chạy phần mềm cần nhập mã P-Code. Các phần mềm này đều có thể được download dễ dàng từ các kho phần mềm của công ty trên Internet.

Giá bán P-Code: 35.000 VNĐ / License.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7265

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn