Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

DỰ ÁN PHẦN MỀM HỌC VÀ DẠY TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC
17/09/2013

Dự án phần mềm này bắt đầu khởi động năm 2007 và kết thúc 2013.

- Tổng số phần mềm đã thiết kế: 32.

- Mục đích của dự án: mô phỏng trọn vẹn tất cả các kiến thức nằm trong chương trình SGK Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3, 4, 5 bao gồm các kênh: chữ, hình ảnh, âm thanh. Mô phỏng hoàn toàn cả phần tập viết chữ Việt.


- Tất cả các mô phỏng đều phải thỏa mãn: (1) mô phỏng chính xác có tương tác. (2) Học sinh có thể tự học, ôn luyện. (3) Giáo viên có thể giảng dạy. (4) Tự động sinh các bài luyện dành cho giáo viên và học sinh.

- Một bộ 69 từ điển các loại đã được nhập trong dự án phần mềm này dùng làm tài liệu hỗ trợ và nguồn dữ liệu sinh bài luyện cho phần mô phỏng chính của các phần mềm.
- Gần 150 FORM đã được thiết kế trong dự án phần mềm dùng để mô phỏng các tương tác và kiến thức của SGK Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5.

- Hơn 800 thuật toán sinh dữ liệu và ACTION được thiết kế để được dùng như các nguồn hoạt động của các phần mềm trong dự án.

- Lần đầu tiên mô hình các tệp bài giảng môn Tiếng Việt cấp Tiểu học được thiết kế trong bộ phần mềm này. Trong dự án phần mềm đã thiết kế 3 mô hình bài giảng như sau:

*.htv1: bài giảng phần Tiếng Việt lớp 1, Học vần; *.viet: bài giảng phần Tiếng Việt, các lớp 1, 2, 3, 4, 5, phần các chủ điểm TUẦN; *.tviet: bài giảng phần kiến thức tập viết chữ Việt.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7286

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn