Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình bài giảng điện tử mới
27/09/2013

Đi tìm và thiết kế các mô hình bài giảng điện tử dùng trong giáo dục là một trong những hướng phát triển xuyên suốt của Công ty School@net. Bài viết này sẽ điểm qua các mô hình bài giảng điện tử mà công ty đã xây dựng và giới thiệu một mô hình bài giảng mới trong tương lai.1. Mô hình bài giảng với các ACTION

Mô hình bài giảng với ACTION đã được công ty School@net thiết kế trong các phần mềm Math Lesson 1.5 hay trong các phần mềm Học – Dạy Tiếng Việt Tiếu học. Mô hình chung của các bài giảng này như hình sau:


Mỗi bài giảng trong mô hình này là một dãy các Action (hoạt động). Giáo viên khi giảng dạy sẽ lần lượt kích hoạt các ACTION này để hỗ trợ giảng dạy trực tiếp.

2. Mô hình bài giảng với các GDL Objects

Với mô hình này, bài giảng được thiết kế hơi khác so với mô hình Action trên.


Trong mô hình này mỗi bài giảng sẽ bao gồm 1 trang thông tin tĩnh, trên trang này có thể nhúng vào các đối tượng hình học động. Khi trình diễn trang này, GV sẽ kích hoạt vào các đối tượng hình học được nhúng trên trang để thể hiện các đối tượng này.

3. Mô hình mới

Mô hình bài giảng điện tử mới do Công ty School@net đang thiết kế sẽ mở rộng cả 2 mô hình bài giảng trên và còn tích hợp thêm nhiều đối tượng khác nữa trong các trang bài giảng này.

Mô hình bài giảng theo kiểu mới sẽ được thiết kế như sau:


Mô tả sơ lược như sau:

- Trong mô hình mớ chúng ta vẫn nhìn thấy các trang thông tin tĩnh của một bài giảng, trên các trang này có thể nhúng các đối tượng hình học động như mô hình thứ 2 đã nêu ở trên.

- Điểm khác biệt là trên các trang này có thể chèn vào các Nút lệnh (Button). Các nút lệnh này sẽ được kết nối với các đối tượng bên ngoài trang.

- Các đối tượng bên ngoài trang trong mô hình mới sẽ có thể bao gồm 3 loại đối tượng sau:

1. Các đối tượng hình học (giống mô hình 2).

2. Dãy các Actions (giống mô hình 1).

3. Dãy các đối tượng FORM.

Từ các Nút lệnh này sẽ có liên kết trực tiếp đến các đối tượng trên. Khi trình diễn bài giảng, GV tác động lên các Nút lệnh này sẽ chuyển kích hoạt lên các đối tượng được liên kết.

Như vậy từ hình ảnh trên ta thấy mô hình bải giảng điện tử mới sẽ là một mở rộng của cả 2 mô hình bài giảng trên. Mô hình bài giảng mới này có thể hiện gần giống với các mô hình SÁCH điện tử tổng quát.

Hình ảnh sau đây cho ta thấy giao diện màn hình chức năng soạn thảo một bải giảng điện tử theo mô hình mới.


Trên trang chính của bài giảng này chúng ta nhìn thấy các nút lệnh xen kẽ với nội dung của trang này.

Chúng tôi sẽ còn mô tả tiếp tục hướng phát triển mới này của mô hình bài giảng điện tử của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7289

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn