Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 2 - Câu hỏi mở - Open Questions. Form Write Sentence 3 – Viết trực tiếp câu 3
23/10/2013

Form Write Sentence 3 – Viết câu trực tiếp 3 là một mở rộng trực tiếp của Form Write Sentence. Form này mô tả các bài luyện thực hành tập viết câu, đoạn văn trong đó chứa một từ, cụm từ trong một danh sách cụm từ cho trước.


Chức năng của Form:

FORM có chức năng thể hiện bài luyện tập đặt và viết câu, đoạn văn bản với yêu cầu cho trước. Yêu cầu thường là các câu phải chứa một trong các cụm từ đã cho.

Form này hỗ trợ cho các bài học, bài luyện phần luyện từ và câu, mở rộng vốn từ và phần tập làm văn trong chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Phía trên là yêu cầu của bài luyện. Cho phép hiển thị các thông tin hỗ trợ tại vị trí này bao gồm hình ảnh và âm thanh. Nháy chuột lên các hình ảnh để phóng to ảnh này trên màn hình.

Học sinh làm bài luyện bằng cách nhập trực tiếp tại dòng nhập liệu phía dưới. Chú ý phải nhập đúng theo yêu cầu của bài luyện tức là câu được nhập phải chứa một trong các từ, cụm từ theo yêu cầu. Nhập xong nhấn ENTER hoặc nháy vào nút .

Nháy nút để hiện các ví dụ mẫu câu (nếu có).


Thao tác nhập dữ liệu như sau:

1. Tại vị trí Nguồn dữ liệu chọn Tự động sinh hoặc Người dùng tự nhập.


2. Nếu chọn Tự động sinh thì cần chọn tiếp nguồn dữ liệu từ điển để phần mềm tự động sinh các bài luyện cho Form.

Cho phép chọn 1 trong 14 từ điển sau:


3. Nếu tại bước 1 chọn Người dùng tự nhập thì cần nhập trực tiếp các bộ dữ liệu cho Form ở phía dưới.

- Để bổ sung thêm 1 bộ dữ liệu nháy vào nút có dấu +, để xóa bớt 1 bộ dữ liệu nháy nút -.


- Nhập Yêu cầu bài luyện.

- Nhập dãy các từ, cụm từ chính. Chú ý bài luyện sẽ yêu cầu các câu phải chứa ít nhất một trong các từ, cụm từ này. Cách nhập như sau:

+ Nháy nút Thêm mới.

+ Nhập từ ở dòng phía dưới. Nhập xong nhấn ENTER.

- Các mẫu câu nhập ở khung cửa sổ bên phải. Hết một câu thì xuống dòng.

- Nhập tiếp hình ảnh hoặc âm thanh trong khung cửa sổ như dưới đây.


- Muốn nhập thêm hình ảnh nháy nút Thêm mới, sau đó chọn tệp ảnh.

- Muốn nhập tệp âm thanh nháy vào nút Âm thanh.

- Nếu muốn ghi dữ liệu ra File thì nhập tên adf file tại vị trí Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập.

4. Nhập xong toàn bộ dữ liệu thì nháy nút Chấp nhận để đóng cửa sổ nhập dữ liệu.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7325

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn